Ze gençliği ve gelecek - III

Ze gençliği ve gelecek - III


Dönemlerin oluşması sonradandır. Dönem olsun diye de bir başlangıç yapılmaz. Yaşanmış bir süreç olur, değişimler ve dönemler sonradan oluşur veya belli olur. Bir İslâm devleti olan Osmanlı’nın yerine kurulmuş yeni bir devlet ve dönem var. Yeni dönem İslâm inanç ve gelenekleri dışında. Başlangıçta ulus devlet ve bir ırk odaklı. Daha sonra kişi odaklı bir yapıya dönüşüyor. Kişinin mitleştirilmesi ve onun etrafında oluşturulan bir yapı var. Her ne kadar din dışı görünüyorsa da kişiye yüklenen dinî yapı ve özellik ağır basıyor. Bu yapının kuralları ve ritüellerine asla dokunulamaz. Bu, yeni bir dönemdir.
Kuşakların oluşumu bu dönemden sonra şekillenir ve ağır basar.

Elimizin altında cogito EXECTUIVE SLARCH & SELLECTİON kurumunun özgün bir çalışması bulunuyor.
1927 – 1944 Sessiz Kuşak (Yaş Aralığı 89 – 72) Gelenekseller / Cumhuriyet Kuşağı.
1945 – 1964 Baby Boomers Kuşağı (Yaş Aralığı 71 – 52) Orta Kuşak.
1965 – 1979 X Kuşağı (Yaş Aralığı 51 – 37) Sandviç Kuşak.
1980 – 1999 Y Kuşağı (Yaş Aralığı 36 – 17) Karma Kuşak.
2000 – 2018 Z Kuşağı (Yaş Aralığı 16 – ….) Milenyum/Kristaller.

Tarihler ve isimlendirmeler elbette ki göreceli. Değişimlerin kesiti böyle çok keskin değildir. Dönemden döneme geçişler olur. Gene de bu veriler bir anlam ve bakış sunuyor.
Şimdilik Ze Kuşağı’na odaklıyız. Bu, günümüz gerçeği. Sorun olarak bakmak yerine gerçek bir durumu değerlendirmek gerekiyor. Bu kuşakla yaş aralığımız oldukça fazla. Yaklaşık bizim doğumumuzdan elli yıl sonraki bir kuşak, torunlarımız. Onlarla dil bağımız, sevgi anlayışımız ve bakışımız daha çok duygusal. Gene de onların dilini anlama, tanıma ve bilme yapılan araştırmalar, bu kuşakla olan ilişkilerden doğan sonuçları sağlıklı değerlendirmek zorunlu. Duygusallığa yer yok.

1970’li yılların gençlik dönemini yaşadık. Bunun kısa bir karşılaştırmasında bulunmak bir bakıma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarır. Genç erkekler, uzun saçlı, uzun favorili, İspanyol paçalı, yeşil parkalı vs. Devrimcilerin bıyıkları ağzını kapatır, ülkücülerin hilal tarzı aşağıya sarkık, dindarlar badem bıyıklı ve sakallı. Genç kızlar mini etekli. Bugün için bunları gençlerde göremiyoruz. Bugün erkeklerin görünümleri çok farklı, rahat ve serbest. Dış görünümleriyle kesimler belirmiyor.

Siyasal olayların ve kimi uç durumlar insanlar üzerinde etkili oluyor. Ze Kuşağı döneminin yaşadığı travmaların etkisi belli dönemler için etkili oluyor. Abede’de yıkılan ikiz kuleler, Avrupa’nın kimi merkezlerindeki patlamalar, Suriye’de Amerika ile yaşanan gerilimler, depremler, yıkımlar, Güneydoğu geriliminin kesintisiz sürmesi, insan ölümleri, Gezi Parkı dönemi ve sonrası, Arap Baharı, ekonomik krizler ve en son olarak da pandemi süreci. Bunlar genelde kimi zaman insanları yıldırıyor, kimi zaman kanıksamalara neden oluyor. Büyük sarsıntıların etkisinden sonra insanların çaresizlikleri çözümsüzlüklere itiyor. Bölgede, Müslümanların yaşadığı coğrafyadaki çatışmaların kesintisiz sürmesi, gençlerin tahsil sonrası mesleki belirsizlikleri gençleri boşluğa ve vurdumduymazlığa itiyor. Bir heyecanları kalmıyor.

Gençler üzerinde televizyonların çok da bir etkisi yok. Spor giderek tutku olmaktan çıkıyor. Televizyonların başına odaklanmaları için zamanları yok. Sosyal medya ve diji araçları onların vazgeçilmezi. Dizileri artık cep telefonlarından izliyorlar. Genç kadın ve erkekler bu anlamda birbirlerine daha yakın duruyorlar.
Gençlik hayalden yoksun. Masal, rüya gibi insan hayatında etkili olabilecek ufuk açıcı ruhtan yoksun. Artık dünyaları daha çok bu nesnelerin oluşturduklarıyla oluşuyor. Kitap okuma yerine elindeki nesnelerin sunduklarıyla yeterli kalınıyor, bunlarla yetiniliyor.

Google+ WhatsApp