Zalimlere âşık olan mazlumlar

Zalimlere âşık olan mazlumlar


Zalim, hak hukuk tanımayan insanın adıdır. Vicdan, sürgüne gönderilen hukukun içimizdeki feryadıdır. Açlıktan ölsen de zalim zorbayla birlikte yürüme. İnsanları hor ve hakir görüp de yüz çevirme. Zalimleri, zalimlerin düzenlerini bırakıp da iyilikleri devirme.

Zalimleri alkışlamak, mazlumları canlı canlı yakmaktır. Zalimin gayesi, mazlumu ezmektir elbet. Küfür devam etse de zulüm payidar olmaz ilelebet!

Kadim ulemamız, “Kurbus sultan ateş-i suzan” demişler. Yani sultana yakın olmak ateşten bir gömlektir. Hayatta gıpta makama, mevkiye, mala mülkeyse, hem fena ve hem fanidir. Bu dünyadaki nimetlerin lezzetleri sınırlı, zevalleri anidir. Bizim için sınava hazırlanma durağıdır bu cihan. Alıp verdiğimiz her nefes kendi başına bir imtihan. Hayatın bize ulaşan sesi; “Ahlar, Ohlar ve Eyvahlar”.  Duasız Allah’a ulaşmaz ki arzuhallar. Allah’ın şeriatı hayata hâkim değilse zarar vermek için köpekler bulutlara havlar. 

Zalimlerin zulümlerine bakıp da gülmeyin, zulümle dünyada zalim olarak ölmeyin. Zalimlere başkaldırıp cennete gitme imkânı varken sakın zalimlere yardım ederek kendinizi cehenneme gömmeyin. Dünyada zalimler az, zulme uğrayan mazlumlar çoktur. Kalben zalimin düzeninden razı olanın dinde, imanda nasibi yoktur.

Müslüman insan babası da olsa, akrabası da olsa asla ve kat’a zalimleri sevmez, mazlumlara destek olur.  Zalimlere meyledip mazlumları desteksiz bırakan, zalimlerle birlikte belâsını bulur. İmam-ı Şâfii rahimehullah; “Kur’an-ı Kerim’de öyle bir ayet vardır ki, zâlimin kalbine ok gibi saplanır, mazlumun gönlüne su serper” buyurdu. Hangi ayettir? diye sorulunca! Cevaben; “Rabbin (yapılanları) unutan değildir.” (Meryem Sûresi/ 64) ayet-i kerimesini okudular.

Zalimlere benzememiz, zalimlerin içimizdeki zaferidir. Zalimlere âşık olan mazlum firavunların savaşan neferidir. Zalim olmak, kendini yakmaktır. Zalime âşık olan bir mazlum olmak ise, kendi eliyle kendilerini yakanların sayılarını çoğaltmaktır.

Mazlumların zalimlere âşık oldukları bir yerde kalpler taşlaşmış boşalmış beyinler. Namus dersi vermeye başlar fahişeler. Hayatın gayesini sormayana, yaratılış üstünde durmayana, aklını beynini hiç yormayana, değer verir hainler.

Bir ülkede zalimler gibi olmaksa mazlumların arzusu; o ülkede umudlar tükenmiş, mezara gömülmüş istikbal ve istiklal muştusu. Acılar, feryadlar duyulmuyor kulaklar sağır. Zalimlerin ülkesinde mazlumlar da zalim olmaya başlamış ağır ağır. Katil Kabil’den bu yana zalimler iş başında. Kim bilir zulüm kaç yaşında?

Mazlumlar zalimlere âşık olursa; kesilir hayat ağacının suyu. Can çıkınca çıkarmış firavunlara, nemrudlara sevdalanmış zalimin huyu!

Zalimlerle mücadeleye adamak gerek zamanımızı. Çünkü zulüm sarmış bizim dört yanımızı. Mazlumun zalimin zulmünden yoksa şikâyeti. Onun bundan daha bulunmaz ki büyük felaketi…

Büyük kahramanlık yüzüne karşı zalime “sen zalimsin” demek. Zalimler dünyasında zulüm altın tabak içinde zehirli bir yemek. Bu yemekten yememek için tek bir bedel var o da cihad ile ödemek!

Zalimlerle hesaplaşma sabahına uyanmak; her gün yeniden doğmak. Hedef hukuk zemininde kalarak adalet ile zulmü ve zalimliği boğmak. Kıyamet şiddetinde bir tehlikedir; mazlumlar için cazibe merkezine dönüşmüşse zalim dünyası. Devir dünkü mazlumların bugünkü zalimlere dönme modası!

Hakka isabet edip haklı olanı itiraf edip adil olmak zor olmasına rağmen kolaydır zulmü kusmak. Haklı olduğun yerde zor olanıdır susmak... Mazlum olarak niye zalimler dünyasında böyle buruksun. Zalimlere karşı öyle diren ki seni gören zulüm korksun.

Zulüm ateşten bir yasa. Bazen zalimlerin elinde dönüşür adı olur bir anayasa. Zalimlere karşı sessiz ve tepkisiz kalırsan, hürriyetin başını sen ezersin basa basa. 

Zalimin zulmünün unutulduğu yerde sorarlar, soruyorlar, mazlumun âhı neden yakar zulmedeni? Başka neden aranmaz apaçıktır nedeni. Mazlumların gemisini yüzdürür mü sahib-i zaman? Her zalim kendi başına zulüm denizinde cehenneme açılan bir liman!

Zalimlerin zulümleri karşısında âlimler lâl; kalmadı sıdkı kelam ile ekli helal. Belki ölüme bulunur, zalime âşık olana bulunmaz istiklal. Zalimin mazluma en kolay bulaştırdığı şey, haddini aşmak ve düşmanlık için yaşamaktır. Zulme sessiz ve tepkisiz kalan mazlumlar, zalimlerin suç ortaklarıdır. Zalim olmadan mazlum, mazlum olmadan zalim olmaz.

Müslümanız İslâm’dan gayrisi değildir davamız.  Dünya engel olsa da zaferle elbette bitecek kavgamız. Nemrudlar devrindeyiz İbrahim’in putkıran baltası düşmesin elimizden. Zikrullah eksik olmasın dilimizden. Dünyaya hak, hukuk yayılsın bizim ilimizden. Varlık sebebi nefret olan da nasiplensin iman ile mukayyed olan sevgimizden.

Google+ WhatsApp