Yeni zaman ve yeni İnsan

Yeni zaman ve yeni İnsan


Hayat yeniden başlıyor. Belli bir dönemden geçildikten sonra. İnsanın kendisini sınadığı, dinlediği bir zamandan sonra. Bilinç zamanı. Müslüman olma sorumluluğun fazlasıyla gereksindiği bir zaman ve dönem. Karanlık bir dehlizden geçildi. Gün yüzüne çıkılacak yeniden. Müslüman olma bilinci ve duyarlığı bu dönemde çok daha gerekli. İnsanlığın sorumluluğunu üstlenme zamanı. Dert sahibi olunmadan bir yere varılamaz, bir çaba içinde olunamaz. Dert ve aşk sahibi. Gönül sahibi.

 

Düşünce karmaşasından iyice bulanıklaşılan bir süreç yaşanıyor. İslâmî duyarlık yoksunluğu insanlığa zarar veriyor. Safiyetlikten uzaklaşılıyor. Çıkar ve hamaset insanı kuşattı. Bu, hem kişinin zararına hem de toplumun.

 

İnsanı öldürme, yok etme, etkisiz kılma baskın. Bu zamanda insan itlafı “etkisiz kılma” diye tanımlanıyor. Bununla ölüm olayı basitleştiriliyor. Böyle bir durumda insan birinin etkisiz kılındığını duyunca durumun ne denli basit olduğu duygusu oluşuyor. Oysa ölen ya da öldürülen bir insan. Bir insan için acı çekmemek duymamak insanî duyarlığın yitimidir. Bu, insanın hasmı ve düşmanı olsa bile.

 

İnsan insandır, yaratılmışların en üstünü. Allah’ın insanlığa bağışı, insan olması. İnsan kuldur, ve yaratılandır. İnsan bir vasıtadır, çoğalması ve gelişmesi için. Batı,insanı aslından uzaklaştırdı. Hümanizm ile insanı Allah’tan ve metafizikten uzaklaştırdı. İnsanı Tanrı yerine koydu, materyalist yaptı. Katılaştırdı, acımasızlaştırdı. Kendi insanını korur ve değerlileştirirken kendinden olmayanları insan yerine koymadı. Batı ruhuna kendilerini kaptıranlar da insana onların gözünden baktı. Fakat kendilerinin onların bakışında insan olmadığını düşünemedi. Bu anlayış Müslümanlara musallat olunca kendi içinde parçalandı. Materyalistler, hümanistler, hayvanseverler… Ne yazık ki insanseverler olamadılar. Benlerini daha çok öne çıkardılar.

 

Batı’nın savaşlarına, ekonomik yapılarına ve uluslararası ilişkilerine dikkatli bir gözle bakılmalı. İnsan onlar için ya köledir ya da sağmal bir hayvan. Belli bir sınırda yaşaması var olması gerekiyorsa belli ölçüler içinde yaşatır. Değilse fazlalıklarını öldürür, itlaf eder. Bir medeniyet dairesi içindeyiz biz Müslümanlar. Siyasal tarih ve kültür tarihleri iyi okunmalı.  Bu yeni dönemde artık kültürel bir kuşanma gerekiyor. Kültür ve düşünce hareketi daha çok diji dünya üzerinden gerçekleşiyor. Sanal medya insan hayatının somut bir gerçeği ve etkili. Bu dönemlerde kültürel donanımlı olanlar ses sahibi olurlar. Bilgi sahibi olunmadan var olunamıyor.

 

Bilgisiz ve kültürsüz olanlar tahammülsüzdürler. Kaba kuvvete başvururlar. Bu, fiziki şiddet sınırlarını da aşmış durumda. Hem fiziki hem de kaba düşünce ve fikir ile. Daha doğrusu fikirsizlik ile. Kavga, şiddet düşüncesiz ve fikirsiz olanların hayat tarzı ve anlayışı. Bu gibi ortamlardan uzak kalınmalı. Bu yeni zamanda insanın gönlünü almak en iyisi. Hem söz hem de güzel davranışlar ile. İnsandan kaçmadan, küçümsemeden, hakaret etmeden. Bir bağ çok şeyi değiştirir. Gönül insanlarıyla birlikte olmanın yararları çok. Kendini bilen ağırlığı olan, insana tahammül eden ve anlayışlı olanlarla.

 

Zamanın hızlı akışında yabancılıklara kapılmadan, iyi ve güzel olanları almak onları içselleştirmek olumsuzlukları dışlamak insanı rahatlatır. İnsanların güzelliklerini görme, kusurlarını örtme de bir erdem. Güzel söz, güzel davranış, güzel hâller ile.  Şiir dili ve aşk dili ile. Güzelliklere ve güzel olan insanlara selam olsun.

Google+ WhatsApp