Yaşayan Cami

Yaşayan Cami


Müslüman toplumun “kalbi” mesabesinde olan camilerimizin yeniden “hayatın merkezi” haline gelmeleri gerektiğini, Peygamber Efendimizin (s.a) Mekke’den Yesrib’e hicret buyurduktan sonra “Medine” ismi verilen bu ilk İslâm şehrinde ilk inşa edilen kurumun da “Mescid/Cami” (Mescid-i Nebevî) olduğunu ve o günden itibaren Mescid’in sadece namaz kılınan mekân değil aynı zamanda eğitim, istişare ve yardımlaşma faaliyetlerinin hatta cihad hazırlıkları ve diplomatik görüşmeler gibi etkinliklerin de merkezi olduğunu bu köşede defalarca dillendirdiğimi hatırlarsınız. Bugün, “hayatın merkezi” olma yolunda bir hayli mesafe kazanan bir camimizi ve o camimizin derneğini/vakfını tanıtmak istiyorum:

 

“Yaşayan Cami” ve “Cami Merkezli Bir Hayat” şiarıyla Mescidi Nebevi’yi model alarak 1995 yılında kurulan Sancaktepe Yunus Emre Cami Derneği (YECDER); bölgedeki çocuk, genç, yaşlı ve kadın-erkek her yaştan ve her kesimden insanımıza eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, aşevi, insani yardım, barınma vb. alanlarda başarılı hizmetler sundu. Dernek çatısı altındaki çalışmaları daha geniş ve kalıcı kılmak için de ‘Cami merkezli hayatı birlikte inşa edelim’ ilkesiyle 2018’de Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA) kuruldu. Vakıf; insan kişiliğinin şekillendiği en önemli zaman dilimi olan okul öncesi çocuklara yönelik anaokulu çalışması, eğitimin ilk basamağı olan ilkokul öğrencilerine yönelik etüt ve manevi eğitim çalışmaları, ortaokul öğrencilerine yönelik etüt (liselere hazırlık) ve manevi eğitim çalışmaları, lise öğrencilerine yönelik akademik, kültürel, sportif, sanatsal ve manevi eğitime ek olarak üniversiteye hazırlıkta rehberlik çalışmaları; üniversite öğrencilerine yönelik kariyer planlama, kişisel gelişim, kendinden küçüklere rehberlik edebilme, manevi eksiklerini tamamlama vb. alanlarda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

 

YECDER/YECVA, dini değerleri toplumda yaygınlaştırmayı görev edinmiş imam-hatip, öğretmen, Kur’an kursu öğreticisi, akademisyen ve STK gönüllülerine katkı sunmak, tecrübe paylaşımı yapacak ortamları oluşturmak amacıyla da -her yıl farklı bir başlıkla- Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu ve aynı amaçla çalıştaylar düzenliyor: I. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu-2010 İstanbul, “Yaygın Din Eğitimi ve Uygulamaları”; II. UDG Sempozyumu-2011 İstanbul, “Cami Merkezli Din Eğitimi”; III. UDG Sempozyumu-2012 İstanbul, “Cami Merkezli Hayat”; IV. UDG Sempozyumu-2013 İstanbul, “Yeniden Yapılanmanın Eşiğinde Kur’an Kursları”; V. UDG Sempozyumu-2014 Mardin, “Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Cami ve Din Görevlileri”; VI. UDG Sempozyumu-2015 Konya, “Cami ve Cemaatinin İhya ve İnşası”; VII. UDG Sempozyumu-2016 Sakarya, “Gençliğin Gelişimi ve Problemleri karşısında Din Görevlileri”; VIII. UDG Sempozyumu-2017 Sancaktepe-İstanbul, “Birlik ve Beraberlikte Cami ve Din Görevlilerinin Rolü”; IX. UDG Sempozyumu-2018 Sancaktepe-İstanbul, “Şehir ve Medeniyetin İnşasında Cami ve Din Görevlilerinin Rolü”; X. UDG Sempozyumu-2019 Batman, “Davet Dili ve Etkili İletişim”.

 

Ayrıca, eğitim süreçlerinin dışında kalan kişilere yönelik olarak Halk Eğitim, Diyanet ve Milli Eğitim ile işbirliği yaparak sohbet, meslek edindirme kursları, Kur’an eğitimi vb. alanlarda sertifikalı-sertifikasız eğitim faaliyetleri; öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine aşevi ile öğlen yemeği ikramı; eğitim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla lise-üniversite öğrencilerine burs faaliyetinin yanında düğün, nişan, sünnet, taziye vb. özel programların yapılabileceği salon hizmeti sunan YECVA, Ağustos 2020’de de Sancaktepe İlçesi özelinde ve İstanbul genelindeki ihtiyaç sahibi insanların gıda, temizlik, giyim, mobilya vb. ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Sosyal Market (Gıda Bankacılığı) hizmetini de başlatmış bulunmaktadır.

 

Kaymakamlık ve Belediye ile koordineli olarak çalışmak suretiyle gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit eden Vakıf, kendilerine verilen kartlara ihtiyaç durumlarına göre aylık limit yükleyerek ihtiyaç sahiplerinin her ay düzenli şekilde Sosyal Market’e gelip gereksinimlerini karşılamalarına imkân sunuyor; markete gelemeyecek durumda olanların ihtiyaçlarını da belirleyerek kendilerine ulaştırıyor. 

 

Gıda Bankacılığı (Sosyal Market) kapsamında yapılan bu çalışmaya katkıda bulunmak isteyenler İstanbul Sancaktepe Yunus Emre Camii İmamı ve Yunus Emre Camii Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Keskin Hocamızı arayabilir (tlf: 0536 247 26 33) veya doğrudan şu hesaba ödeme yapabilirler:

 

Kuveyt Türk Sancaktepe şubesi, İBAN: TR 500020500009511347300001 

 

Camilerimizin “cami merkezli bir hayat”ın ve “cami merkezli bir diriliş”in mekânları olması duasıyla.

Google+ WhatsApp