Ve Ramazan geldi!

Ve Ramazan geldi!


Ve Ramazan geldi. İşte şimdi tam zamanı, namazdan, duadan, zikirden önce tövbe edin. Yoksa ne namazınız kabul edilir, ne de dualarınız. Vahye şahidliğimizi doğru yapalım.. Önce imanımızı gözden geçirelim. Şirklerden arınalım. “Galu bela zamanı”nda verdiğimiz söze sadık kalalım.

Eğilip büküldüğünüz, bazı kelimeleri telaffuz ettiğiniz ya da aç kaldığınız için cennete girdirilecek değilsiniz. Bunlar Allah’a verdiğiniz sözün gereği olarak yapılan şeylerse, bir imanın tezahürü ise tamam. Ama değilse, vay halimize!

Hemen hemen tüm inançlarda, içinde bulunduğumuz zamana daire birçok istihraçlarda bulunuldu. Bu zaman “Fitne zamanı” olarak tanımlandı ve imanı elde tutmanın ateşi elde tutmak kadar zor olduğuna vurgu yapıldı. İstihraçda bulunan eski ve yeni bazı ahir zaman yorumcularına göre bu Ramazan küçük alametlerden büyük alametlere geçişin başlangıç noktası! 

Bu arada bugün Mesih’in gelişi ile ilgili Siyonist Hristiyanların ve Yahudilerin 12. Kehanetlerinin son günüydü. Yeni bir kehanet güncellemesi yapacaklar ve “Tanrıyı kıyamete zorlamak” için yeryüzünde daha çok bozgunculuk yapacaklar.

Kıyamet alametleri ile ilgili anlatılanları hatırlatmak gerekirse, küçük alametlerle ilgili anlatılanlar belli: Ahir zaman peygamberi olarak Rasûlüllâh (sav)’in gönderilmesi. Bu başlı başına büyük bir kıyamet alametidir. Bunun devamında O’nun vefatı ve ardından Kudüs’ün fethi. Büyük salgın hastalıklar, malın ve israfın  çoğalması, Yalancı peygamberler ve Mehdilerin, Mesihlerin çıkması, Güvenlik ve savunma endişelerinin artması, Hicaz bölgesinde büyük bir  ateş!, Türkler ile savaş, Acemlerle savaş, Emanete hıyanetin artması, el emin insanların azlığı, İlmin, ilmi ile amel edenlerin azalması, Belamların “kitap yüklü” eşeklerin çoğalması. Zalim idarecilerin koruma ve yardımcılarının çoğalması, Zinanın ve Lut kavminin ahlaksızlığının artması, Ticaretin Riba ile yapılması ve Ribanın her şeye bulaşması, Mütrefinlerce teganninin ve keyf veren, sekr’e sebeb olan içeceklerin çoğalması ve mübah kabul edilmesi, Camilerin süslenmesi ve bunlara itibar edilmesi, Sığır çobanlarının yüksek binalar yapması,  Terör ve cinayetlerin artması, zamanın bereketinin azalması, her yerde ticarethane açılması, gizli ve açık şirkin, inkarın yaygınlaşması, ifsat ve münkerin artması, sıla-i rahmin terki ve iyi  komşuluk ilişkilerinin sonu.

Devam ediyor, yaşlılar giyim kuşamda gençlere özenecek, cimrilik artacak, sadaka ve hediyeleşme unutulacak, alışverişler artacak, depremler çoğalacak, ulaşım hız kazanacak, mesafeler kısalacak. Hava, su toprak kirletilecek, ekinler talan edilip, hayvanlar öldürülecek, İhlasdan uzaklaşılacak, ikiyüzlü, muhteris, menfaati için kılık değiştiren insanlar çoğalacak. Haketmedikleri halde birileri hile, rüşvet ve torpille, birileri yüksek makamlara gelecek, Selamlaşma azalacak. Ehil olmayan kişiler dini konularda hüküm verir olacaklar. Vücud hatlarını gösteren, örtülü çıplaklık yaygınlaşacak. Rüyalar ve yorumcular çoğalacak. Herkes okur yazar olacak ve yazılı metinler çoğalacak. Sünnet terk edilecek ve risalet tartışma konusu olacak. Yalan haberler çoğalacak, insanlar neye inanacaklarını şaşıracaklar, yalancı şahidler çoğalacak. Kadınların sayısı erkeklerden çok olacak. Aile yara alacak. Ani ölümler çoğalacak, insanlar daha bencil olacak, ülkelerin iklimleri değişecek. Yağmurlar artacak ama ürün azalacak. Fırat’ın suyu azalır ve yatağında zengin altın madeni bulunur, insanlar hayvanlarla konuşur ve insan nesnelerle bilgi alışverişinde bulunur. İntihar olayları artır. Rum, Hindi Çin, Kira ve Mısır gibi büyük merkezlerde Müslümanlar güç sahibi olurlar, Kahtanlı ortaya çıkar ve Yahudilerle büyük bir savaş olur. Mekke ve Medine’de büyük fitne, Kâbe’ye saldırı..

Ve büyük son: Mehdi ve Deccalin zuhuru, Mesihin gelişi, Kıyamet savaşı (Müslümanlara göre Melheme-i Kübra ve Hristiyanlara göre Armagedon savaşı) Dabbetül Arz’ın zuhuru, Süleyman mabedindeki emanet sandığının ortaya çıkması, Seddin yıkılması, Yecüc-Mecüc fitnesi, Dünyanın 3 bölgesinde yeryüzünden büyük çökmeler ve yerden büyük bir ateş ve duman çıkması, Mü’minlerin dünyadan ayrılmasını sağlayacak, ruhunu alacak olan rüzgârın çıkması, ardından  Kâbe’nin yıkılması ve sur’un üflenmesi. Size ahir zamanın kronolojisi özet olarak sundum. Burada genel olarak özet bir derleme yapmaya çalıştım.

Biz ahir zaman Peygamberinin ümmetiyiz. Kurtuluşa erenlerden olmak istiyorsanız, haram mal, makam ve unvanlarınızı terk edin. Gerçekten iş işten geçmeden pişmanlık duyun ve tövbe edin. “Biz zalimlerden olduk” deyin. Allah’ın size yardımını engelleyen iş, söz ve kişilerden uzaklaşın. Kibrinizi, ihtiraslarınızı ayaklarınızın altına alın.

Hadi şimdi Kur’an’a yönelelim. Onu okuyalım, anlayalım ve hayatımızı ona göre yeniden tanzim edelim.. Kitabı ve manasını okuyalım, onu Resulullahın siret ve sünneti çerçevesinde anlayalım ve uygulayalım. Kitabı okuyunca, son sayfasını açıp, “okudum, anladım, kabul ettim” diye yazın, adınızı soyadınızı, o günün tarihini, şehrin adını yazın ve imzalayın. Ve sonra da gereğini yapın.

Ey nefsim ve eski-yeni dostlarım şimdi, sesimi duyan herkes siz de dinleyin! Hadi, şimdi, dün “siyaset küfür” diyen, radikal fetvalar verip  selamı sabahı kesip, iktidarla tanışınca o günleri unutup, bugün mal, makam, para uğruna yoldan çıkan eski dostlar, vakit çok geç olmadan, Allah’ın rızasının tecellisi için sizden isteneni yapın! Yarın çok geç olacak ve varacağınız yer ise pişmanlık yurdundan başka bir yer olmayacak. Selâm ve dua ile.

Google+ WhatsApp