Peygamberimizin Dilinden Dualar

Peygamberimizin Dilinden Dualar


Duaya çok muhtacız. “Bana dua edin; duanızı kabul edeyim” (Mümin, 60) buyuran Rabbimize nasıl dua edeceğimizi de ayet ve hadislerde buluyoruz. İşte Peygamberimizin (s.a.) dilinden muhteşem dualar:

 

“Allah’ım! Senin katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kâmil iman, dışıma salih amel, amellerime temizlik ve ihlâs verir, rızana uygun istikâmeti ilham eder, ülfet edeceğim dostumu lütfeder, beni her çeşit kötülüklerden korursun.

 

Allah’ım! Bana öyle bir iman, öyle bir yakîn ver ki, artık bir daha küfür ihtimali kalmasın; öyle bir rahmet ver ki, onunla, dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir dereceye ulaşayım.

 

Allah’ım! Hakkımızda vereceğin hükümde lûtfunla kurtuluş istiyorum; şehidlere has makamları niyaz ediyorum; bahtiyar kullarının yaşayışını diliyorum; düşmanlara karşı yardım talep ediyorum!

 

Allah’ım! Anlayışım kıt, amelim az da olsa ihtiyaçlarımı senin kapına indiriyor, karşılanmasını senden istiyorum. Ey işlere hükmedip yerine getiren, kalplerin ihtiyacını görüp şifa veren Rabbim! İhtiyacım ve fakrım sebebiyle rahmetine muhtacım, halimi Sana arz ediyorum. Denizlerin aralarını ayırdığın gibi benimle cehennem azabının arasını da ayırmanı, helâke dâvetten, kabir azabından korumanı diliyorum.

 

Allah’ım! Kullarından herhangi birine verdiğin bir hayır veya mahlûkatından birine vadettiğin bir lütuf var da buna idrakim yetişmemiş, niyetim ulaşamamış ve bu sebeple istediklerimin dışında kalmış ise ey âlemlerin Rabbi, onun husûlü için sana yakarıyor, rahmetinle bana onu da vermeni senden istiyorum.

 

Ey Allah’ım! Ey Kur’ân gibi, Din gibi kuvvetli ipin, Şeriat gibi doğru yolun sahibi! Kâfirlere cehennemi vadettiğin Kıyamet günü senden cehenneme karşı emniyet, arkadan gelecek ebediyet gününde de yüce huzuruna ulaşmış mukarreb meleklerle, dünyada iken çok rükû ve secde edenler ve ahidlerini ifa edenler ile birlikte cennet istiyorum. Sen sınırsız rahmet sahibisin; Seni dost edinenlere hadsiz sevgi sahibisin; Sen dilediğini yaparsın. Dilek sahipleri ne kadar çok ve büyük şeyler isteseler de hepsini yerine getirirsin.

 

Allah’ım! Bizi, sapıtmayıp saptırmayan, hidayete ermiş hidayet rehberleri kıl. Dostlarına barış vesilesi, düşmanlarına da düşman kıl. Seni seveni Sana olan sevgimiz sebebiyle seviyoruz. Sana muhalefet edene, Senin ona düşmanlığın sebebiyle düşmanlık ediyoruz.

 

Allah’ım! Bu bizim duamızdır. Bunu fazlınla kabul etmek Sana kalmıştır. Bu, bizim gayretimizdir; dayanağımız Sensin.

 

Allah’ım! Kalbime nur, kabrime nur ver; önüme nur, arkama nur ver; sağıma nur, soluma nur ver; üstüme nur, altıma nur ver; kulağıma nur, gözüme nur ver; saçıma nur, derime nur ver; etime nur, kanıma nur ver; kemiklerime nur koy! Allah’ım! Nurumu büyüt, söylediklerimin hepsine bedel olacak bir nur ver, söylenmeyenleri de kuşatacak bir nur daha ver!

 

İzzeti bürünmüş, onu kendine âlem yapmış olan Zât münezzehtir. Büyüklüğü bürünmüş ve bu sebeple kullarına ikramı bol yapmış olan Zât münezzehtir. Tesbih ve takdis sadece kendine layık olan Zât münezzehtir. Fazl ve nimetler sâhibi Zât münezzehtir. Azamet ve kerem sahibi Zât münezzehtir. Celâl ve ikram sahibi Zat münezzehtir.” (Tirmizi, Daavât 30) 

 

“Allah’ım, beni hayatta baki kıldığın müddetçe bana günahları ebediyen terk ettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden razı kılacak şeylere yönelmemi bana nasib et. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan celâl, ikram ve dil uzatılamayan izzetin sâhibi Allah’ım! Ey Allah! Ey Rahmân! Celâlin hakkı için, yüzünün nuru hakkı için Kitabını bana öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbar et. Seni benden razı kılacak şekilde okumamı nasip et. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, celâlin ve yüzünün nuru hakkı için Kitabınla gözlerimi nurlandırmanı, dilimi açmanı, kalbimi yarmanı, göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü hakkı bulmakta bana ancak Sen yardım edersin, onu bana ancak Sen nasip edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet ancak büyük ve yüce Allah›tandır.» (Tirmizi, Daavât 125). Âmin!

Google+ WhatsApp