Özel günler üzerine

Özel günler üzerine


Batı “kült”ü her şeyi tanımlar, stand-artlaştırır, norm belirler ve kanonize eder. Kural koyar, yasalaştırır ve legalize eder. Bir şeyi tanımladıktan sonra, onu rasyonalize eder, bilimsel (!) bir temele oturtur, geçmiş, hal ve geleceğini sorgular. Sembolize eder, ikonlaştırır, ritüel ve seremonileştirir onu müzik ve dansla birlikte sekülarize ederek, folklorleştirir. Daha sonra ondan bir kültür üretir ve ekonomik bir metaya dönüştürür.

 

Rasyonalistler, pozitivistler için “bilim” dini nasların yerini alacaktır zamanla. Devlet süreci kontrol ederek, kutsal bir tarih ve çerçevesini siyasetin çizeceği din yerine ikame edilecek bir kültüre dönüştürecek ve onu folklorik bir eğitimle gelenekselleştirecektir. Bunu bir kenara not edin, 19. YY’dan itibaren tüm dünyada eğitim, media, sanat, 20 YY’dan sonra STK’lar üzerinden yapılmaya çalışılan budur. Bugün bu konu sermayenin sponsorluğunda, Uluslararası örgütlerin desteklediği bir “Proje”ye dönüştürülmüştür. Ve bugünler artık sermayenin de desteklediği bir sektör haline gelmiştir.

 

“Derviş Nicolaus”, 1927’de, California da bir Üni tarafından, Coca Cola’nın reklam kampanyası için üretilen bir maskota dönüştürüldü. Santa Claus, aslında MS 325’de 1. İznik Konsülüne katılan bir İncil hafızı idi. Hz. Muhammed (sav)’e peygamberlik MS 610 yılında geldiğine göre İslam’dan 285 yıl önce yaşanmış bir hadiseden söz ediyoruz. Ashabı Kehf olayı MS 200 yıllarında gerçekleştiği ve uyanışlarının MS 4-500 yıllarında gerçekleştiğine ilişkin rivayetler vardır. Yani o zamanlardan söz ediyoruz. O yıllarda yaşamış Hanif gelenekten gelen bir aziz, 20.YY başında Pagan bir Nordik efsane ile harmanlanarak bir tüketim maskotuna dönüştürülebiliyor.

 

Tam bir sahtekarlıktan söz ediyoruz. Magna Carta dedikleri, ilk insan hakları belgesi değil, Kıral’la derebeyleri arasında işbirliği anlaşmasıdır. Ya da “Ulus devletlerin doğuşu”na esas teşkil eden, “Uluslararası düzen”in inşasının başlangıcı kabul edilen “Westefelya Anlaşması” sömürü mirasının paylaşımı konusunda kilise (Vatikan/Papalık/Tapınakçılar/Haçlılar) ile derebeylerinin yaptığı bir sömürü temelli, çatışmama, işbirliği ve paylaşım anlaşmasıdır.

 

Batının günleri “dostlar alışverişte görsün” kabilinden  bir makyaj malzemesidir.

 

İznik Konsili, MS 325’de 1. Konstantin tarafından İsa’nın gerçek Tanrı olup olmaması ve tek bir İncil’in kabul edilmesi için toplandı. Ama beklenen olmadı, 4 İncil’de uzlaşma olduğu açıklandı. Diğer İnciller yakılmak istendi ama, birtakım ruhaniler buna karşı çıktı. Mesela Barnaba İncili de bunlardan biriydi. Özellikle Kudüs, Mezopotamya ve Mısır’dan gelenler “tek Allah” inancına sahiptiler. Zamanla “Azizler günü, Şehidler günü” kutlamaları başladı. Bir yandan da bugünler, Pagan geleneğindeki kişilerle, günlerle ilişkilendirildi. “Cadılar günü” zaman içinde festivallerle dönüştü.

 

Yahudilikten gelen Azizler de bu listeye eklemlendi. Zaman içinde Hasidisizm ve Kabalist hareketler dini önderlerini Aziz olarak kabul ettiler. Şefaat bulmak amacıyla mezarlarını ziyaret ettiler.

 

Hristiyanlar daha sonra Kanonik Azizleri katolog haline getirdi. Bu konuda Katolik, Ortodoks ve Anglikan kilisesi köklü bir geleneğe sahip. 1800’lerden sonra, dünyadaki sömürü mirası içinde dikkat çekici kişiler, olaylar, motifler kültürel bir zenginlik olarak evrensel kültür mirası olarak katalog günlere, törenlere dönüştürüldü.

 

Ocak ayında kutlandı, Kayserili Basil (2 Ocak -Batı Kilisesi-, 1 Ocak -Doğu Kilisesi, Nazianzus’lu Gregorius (2 Ocak-Batı Kilisesi-, 25 ve 30 Ocak-Doğu Kilisesi), Nissalı Gregor (10 Ocak), Timotheos (22 Ocak-Doğu Kilisesi-, 26 Ocak -Batı Kilisesi-), Ankyralı Klementos (23 Ocak), Altın Ağızlı Yuhanna (Chrysostom) (27 Ocak), Thomas Aquinas (28 Ocak), Giovanni Bosco (31 Ocak). Bu azizler böyle uzayıp gidiyor. Mesela UNESCO tarafından ilan edilen günlere gelince: 14 Ocak Dünya Mantık Günü; 24 Ocak Afrika ve Afrika Kökenli Kültür Dünya Günü; 4 Ocak- Uluslararası Eğitim Günü; 27 Ocak-Uluslararası Soykırım (Holocaust) Kurbanlarını Anma Günü; 11 Şubat-Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü; 13 Şubat-Dünya Radyo Günü; 21 Şubat-Dünya Anadil Günü: 4 Mart Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İçin Mühendislik Günü; 8 Mart-Dünya Kadınlar Günü; 14 Mart Uluslararası Matematik Günü; 20 Mart-Uluslararası Fransızca Konuşanlar (Francophonie) Günü; 21 Mart–Uluslararası Nevruz Günü; 21 Mart- Dünya Şiir Günü; 21 Mart- Uluslararası Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Günü; 22 Mart- Dünya Su Günü; 6 Nisan–Uluslararası Spor ve Fiziksel Aktivite Günü; 15 Nisan Dünya Sanat Günü; 23 Nisan - Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü; 30 Nisan–Uluslararası Caz Günü; 3 Mayıs–Dünya Basın Özgürlüğü Günü; 5 Mayıs–Afrika Dünya Miras Günü; 5 Mayıs Dünya Portekiz Dili/Portekizce Günü; 16 Mayıs-Uluslararası Barış İçinde Birlikte Yaşama Günü;16 Mayıs–Uluslararası Işık Günü; 21 Mayıs–Dünya Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Günü; 22 Mayıs–Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü; 5 Haziran–Dünya Çevre Günü; 8 Haziran–Dünya Okyanus Günü; 17 Haziran–Dünya Çölleşme ve Kuraklık ile Mücadele Günü; 18 Temmuz–Uluslararası Nelson Mandela Günü; 26 Temmuz–Uluslararası Bataklık Ekosisteminin Korunması Günü; 9 Ağustos–Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü; 12 Ağustos-Uluslararası Gençlik Günü; 23 Ağustos– Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Ortadan Kaldırılması Günü; 8 Eylül–Uluslararası Okuryazarlık Günü; 15 Eylül–Uluslararası Demokrasi Günü; 20 Eylül–Uluslararası Üniversite Sporları Günü; 21 Eylül–Uluslararası Barış Günü; 28 Eylül- Uluslararası Bilgiye Evrensel Erişim Günü; 5 Ekim–Dünya Öğretmenler Günü; 11 Ekim-Uluslararası Kız Çocukları Günü; 13 Ekim-Uluslararası Afet Riskini Azaltma Günü; 17 Ekim-Uluslararası Yoksullukla Mücadele Günü; 27 Ekim-Dünya Görsel İşitsel Miras Günü; 2 Kasım- Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü; 5 Kasım-Uluslararası Roman Dili Günü; 5 Kasım  (Kasım ayının ilk Perşembe günü) Okullarda, Siber zorbalık da dâhil olmak üzere Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Günü; 5 Kasım-Dünya Tsunami Farkındalığı Günü; 10 Kasım-Barış ve Kalkınma İçin Dünya Bilim Günü; (Kasım’ın 3.Perşembesi) Dünya Felsefe Günü; 16 Kasım–Uluslararası Hoşgörü Günü; 18 Kasım Uluslararası İslam Sanatları Günü; 25 Kasım- Uluslararası Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü; 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü ; 29 Kasım–Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü; 1 Aralık–Dünya AIDS Günü; 3 Aralık-Uluslararası Engelliler Günü; 10 Aralık–İnsan Hakları Günü; 18 Aralık–Uluslararası Göçmenler Günü; 18 Aralık–Dünya Arap Dili Günü..

 

Görüldüğü gibi, uluslararası sistem kimseye kendi adına varolacakları bir alan bırakmıyor. Bugünleri yapacak olan, çerçevesini çizecek olan bir “beyaz sahip” var. Bazı şeylerin farkına varmak için çok geç kaldık ve bazılarımız hâlâ oynanan oyunun farkına varmış değil. İşte “muasır medeniyet”, “o tek dişi kalmış canavar” böyle bir şey. Selâm ve dua ile.

Google+ WhatsApp