“Nizam” Fikriyatımız ve Yaman Arıkan

“Nizam” Fikriyatımız ve Yaman Arıkan


Bir zamanlar kendilerini “milliyetçi”, “muhafazakâr”, “mukaddesatçı”, “sağcı”, “milli görüşçü”, “ülkücü”, “mücadeleci” gibi kimliklerle yahut bir vakıf, dernek, cemaat, tarikat ya da bir lider veya bir hoca efendiye aidiyetle tanımlayan İslâmî/dindar camiamızın “azami müşterekleri”, “ortak idealleri”, “ortak kavramları” ve “ortak söylemleri” vardı; el-ân da var elhamdülillah. Ayasofya Camiinin açılması, devlette ve özellikle eğitim sisteminde İslâmî köklerimize dönülmesi, Selçuklu-Osmanlı mirasına sahip çıkılması gibi konular bunlardan birkaçı idi. Millî-İslâmî Nizam fikri de ortak kavramlarımızdandı…

 

1950’lerde İmam Hatip okullarının açıldığı, 1960-1970’lerde tercüme faaliyetlerinin başladığı ve 1980’lerde telif eserlerin hız kazandığı yıllarda; İslâmiyet’i bir “devlet nizamı” ve daha genelde bir “hayat nizamı” olarak ortaya koyan eserleri Türkçeye kazandırmak ve okutmak hepimizin önceliklerindendi…

 

1966’da Mevdudi’nin, “İslam’da İktisat Nizamı (İnsanlığın İktisadi Meselesi ve İslam’da Çözüm Şekli)” ve “İslâm Nizamı” kitaplarını “nizam” vurgusuyla çıkaran Hilal Yayınları, İslâm Nizamı’nı şöyle tanıtmıştı:

 

“Muhterem Üstad, bu İslâm nizamını İslâm nokta-i nazarından herkesin anlayacağı bir üslûpla ahlâkî nizamın ne olduğunu, siyasî nizam denince İslâmiyet’in neyi ifade etmek istediğini, içtimaî nizamın beşeriyet arasında nasıl tahakkuk ettirilmesi lâzım geldiğini, bugün dünya siyasetinin üzerinde döndüğü iktisadî nizamın nasıl kurulabileceğini ve kul ile Allah arasındaki münasebetlerin nelerle ve nasıl temin edilerek ruhanî ve ilâhi bir nizamın kurulduğunu gayet samimî bir şekilde dile getirmiş.”

 

Aynı yıllarda dilimize çevrilip basılan Muhammed Hamidullah’ın “İslam’da Devlet İdaresi”, Mahmud Şakir’in ve Muhammed el-Mübarek’in “İslam Nizamı”, Muhammed Abdullah’ın “Kur’an Devleti (İslam’da İdare Nizamı)” gibi kitapları da bu minvalde hatırlanabilir. Ali Rıza Demircan hocamız da özgün hutbelerini bir araya getirdiği kitap serisine “Süleymaniye Minberinden İslâm Nizamı” ismini vermişti…

 

“İslâm Nizamı” fikrinden dolayı yargılanan Üstadımız Necip Fazıl Kısakürek demişti ki: “İslamî nizamı propaganda ettiğimizi söylüyorlar. Şüphe mi var? Biz yalnız bu işi yapmıyor, bu işi yapmak için yaşıyoruz.”

 

Bu çerçevede, bu yazımıza vesile olan ve geçen hafta Hakk’a yürüyen Yaman Arıkan ağabeyimizin, İmam Gazali’nin “Mükaşefetü’l-Kulûb”unu tercüme edip “İlahi Nizam” adıyla yayımlaması da anlamlıydı.Zira tüm insanlığın İlahi Nizam’a uygun bir hayat yaşayarak huzura kavuşması demek olan ve tarihimizin derinliklerinden süzülüp gelen “Nizam-ı Âlem” ideali, adeta camiamızın “Kızıl Elma”sı idi…

 

Yeri gelmişken, Yaman Arıkan’ın çobanlıktan yayıncılığa uzanan ilginç yaşam öyküsünü paylaşalım: 

 

1937 yılında Manisa Salihli’nin Gökeyüp köyünde doğar. İlkokulu köyünde bitirir. Öğretmeninin ısrarı üzerine babası onu okutmak ister ancak maddî imkânları elvermez. O ara Kütahya Simav’da hafızlığını tamamlar. Keçi çobanlığına başlayan küçük Yaman, Salihli’nin pazarı olan bir çarşamba günü keçi sürüsünü dağda bırakıp şehre gelir. Pazar için şehirde bulunan 6 köylüsünden, 10’ar liradan toplam 60 lira borç para alarak İstanbul’un yolunu tutar. Yokluklar, zorluklar ve sıkıntılar içinde, ortaokulu Beyoğlu Ortaokulu’nda, liseyi de Kabataş Erkek Lisesi’nde okur. Sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girer ve Filoloji bölümünü bitirir. Bu arada İstanbul Tophane’de Arapça ve medrese dersleri alır. 1967-1987 yılları arasında çeşitli gazete ve dergilerde yazar. 1971’de Uyanış Yayınlarını kurar: İslâm Ahlâk ve Fazîleti, Gençlere Dînî Bilgiler, Bizim Yûnus gibi eserler de telif eden Arıkan, İmam Gazali’nin on üç eseri ile Ahmed Rufâî’nin Hak Yolcusunun Düstûrları ve Ebülleys Semerkandî’nin Gafletten Kurtuluş kitaplarını Türkçeye kazandırır, Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfus’unu sadeleştirir. Kırk yılını verdiği yedi ciltlik Yunus Emre külliyatı ise basılamaz. Otuz kadar telif ve tercüme eseri bulunan Yaman Arıkan dört çocuk babası olup Arapça, Farsça, İngilizce bilirdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun.

 

Yaman ağabeyin damadı Tuncay Oruç’un katkısıyla bu yazıyı yazarken; aynı inanç, fikir ve kavramlar etrafında cem olan ve gelecek tasavvurları “Millî/İslâmî Devlet/Nizam” idealiyle taçlanan, kendilerini daha alt aidiyetlerle tanımlasalar da Rabbimizce sadece “Müslümanlar” diye adlandırılan (22/78) büyük camiamızın her zamankinden daha fazla birlik olma potansiyeli taşıdığına inancım pekişti, vesselam.

Google+ WhatsApp