MS 2021

MS 2021


Şunun şurasında 5 yıl kaldı. 2025, Miladi 21.YY’ın ilk çeyreğinin sonu. 2025, Ebced hesabına göre toplamı “0” der. Bu bir “son”dur. ‘Miladi son’lar 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 diye devam eder.

 

O, miladi “0” da doğmadı. Belki MÖ 6 ya da 7’de doğmuş olabilir. Ya da daha önce. Daha doğrusu Hz. İsa’nın doğum yılını da gününü de bilmiyoruz. Hz. İsa’nın MÖ 4 - MS 6 yılları arasında, bu aradaki 10 yıllık dönemden birinde doğduğu öne sürülebilir. Hz. İsa›nın doğduğu dönemde Kral Herodes Arhelas’ın tahtta olduğuna göre, bu dönem de o zamana işaret etmektedir. 

 

Mesela Beytüllahim kenti Hazreti İsa›nın doğum yeri olmayabilir. Hz. İsa›nın doğum günü olduğu söylenen 25 Aralık doğru değil. Bir rivayete göre bu tarih Hz. İsa›nın doğduğu zaman tahtta bulunan kralın doğum tarihidir. 

 

Matta ve Luka İncilleri Hz. İsa›nın bugünkü Filistin topraklarında hatta Beytüllahim kentinde doğduğunu iddia ediyor. Markos İncili ise İsa’nın doğum yeri olarak yine Filistin topraklarındaki Nasırıye kentini gösteriyor.

 

Katolikler doğum gününü 25 Aralık, Ortodoks Doğu Hristiyanları ise 6 Ocak olarak kutluyor. Batıdaki Katolik kiliselerinin 25 Aralık’ı tercih etmelerinin sebebi putperest Romalıların “aydınlık/ışık/aydınlanma tanrıları”nın doğum günü olarak kabul etmiş olmaları ile ilgili olabilir. 

 

Hz. İsa’ya, risalet göreviyle ilk vahiy 30 yaşında geldi. Aslında kendisi mucize olan bir kişilikten söz ediyoruz. Hz. İsa 12 yıl Mısır’da kaldı. Sonra annesi ile birlikte 30 yaşına kadar kalacağı şehre gitti. “Şifacı” kimliği ile ünlendi. Ve Kudüs’e geri döndü. 3 yıl sonra da verilen süre tamam oldu.

 

Hz. İsa’nın bu arada Keşmir’e gittiği de söylenir.

 

Aslında bugünkü Hristiyanlık denilen inanç sistemi bir din değil, “Religio”dur. 

 

Tarsuslu Saul. Pavlus, Likca’da Paulos, Doğum yeri Tarsus, doğum tarihi bilinmiyor. Ölümü MS 67 Roma. Tarsuslu Pavlus Pavlik Kiliseleri’nin / Elçisel kilisesinin kurucusu Hıristiyan misyonerdir. Miladi birinci asırda yaşamış Roma vatandaşı Ferisi Yahudilerindendir. Luka’ya atfedilen İncil’de önemli bir yere sahiptir.

 

Hz. İsa’dan 50 yıl sonra Saul çıkıp, vahyin dışında bir yolu Hz. İsa’ya nisbet ediyorsa, MS 325’deki İznik konsülünü düşünürsek 275 yıl sonra eldeki Luka İncilinden ya da diğer İncillerden bir bütün olarak nasıl emin olabiliriz?

 

İsrailoğulları kendilerini “Tanrının seçtiği bir kabile” olarak görür. Bu kabile “Tanrının ailesi” olarak tanımlanır ve bu anlayışa göre tabii “üstün bir ırk” olarak tanımlayacaktır kendini. Oysa bu kendilerine ikram edilen ve ilahi rızanın tecellisinin vesilesi anlamında, takvaya dayalı bir üstünlüğü ifade eder. Bu mecaz adım adım Yahudileri ırkçı bir topluluğa dönüştürmüş, Babil sürgünü sonrası geri dönüş yolunda, Hz. Üzeyir’in (İbranice, Ezra’nın) sürgün günlerinde yasaklanmış olan Tevrat’ı yeniden toplayarak tek bir kitap olarak düzenlemesi karşısında, “bunu ancak Allah’ın ailesinden en gözde biri yapabilirdi” diye konuşmaya başladılar. Madem “Tanrının ailesi” var. O zaman onların içinden en takva sahibi olan neden “O’nun oğlu” olmasın. Kur’an-ı Kerim’de “Üzeyir Allah’ın oğlu dediler” (Tevbe 30) denirken, aslında bu sapmaya işaret edilir. Bu tehlikeli mecaz, Hz. İsa döneminde “İsa Allah’ın oğludur” şeklinde bir şirke dönüşmüştür. Bilindiği gibi, bazı Benî İsrail toplulukları da sapkın bir yorumla Melekleri “Allah’ın kızları” şeklinde isimlendirmekteydiler.

 

Bu süreçte, geleceğe ilişkin Yahudiler için vahiy temelli, Hristiyanlar için kehanet temelli, Globalistler için “Yunan mitolojisi”ne dayalı 3 senaryo var. Yahudilerde Kabbalistik yorumlar, Hristiyanlarda tapınakçı yorumlar, globalistlerde ise yine mitolojik bir anlayışın yön verdiği fütüristik kehanetler büyük bir öneme sahip

 

Şimdi yine 2021 kehanetleri yazılıp çizilecek, müneccimler yıldızlara bakıp, astrolojik kehanette bulunacaklar. Kimileri dini metinlerin şifresini çözdüklerini söyleyecek ve bazı istihraçlar / çıkarımlardan söz edecek. Fütüristik yorumlar yapan stratejistler ise olayların batınını, perde arkasını sorgulayarak bazı iddialarda bulunacaklar. İbni Arabi’den Nostradamus’a, oradan The Economist’in kapağına kadar birçok adresten gelecekle ilgili yorumlar yapılacak. Şimdiden, görünen köye bakıp, bu köyün hikayesini anlatabilirim size. Daha kötü günler bizi bekliyor diyecekler. Yani gelecek günler geçen günleri aratacak.

 

The Economist, aralık kapağında bu Great Reset’i dünyayı etkileyecek bir kumar makinesine benzetiyor. Derginin 1 Ocak özel sayısının kapağı da belli. Şeytanın kırallığı! 

 

2021’e hazır olmak için Chip projesi, HES kodu, Covid bahanesi ile dayatılan aşı kampanyası ile ilgili gelişmelere şahidlik ediyoruz.

 

Ankara’da işler karışık. Ekonomi, siyaset, toplum hayatı konusu, uluslararası ilişkiler konusunda çözüm bekleyen devasa sorunlar var. ABD ve AB’den gelen haberler de bu işin tuzu biberi oluyor.

 

İşler bugünden yarına düzelmeyecek. Gelecek günler geçen günleri aratabilir. Böyle bir zamanda patlayacak siyasi bir kriz her şeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirebilir. Ama kriz çıkmasın diye gerçeklerin üzeri kapatılacak olursa, sorun ertelenirken daha da büyütülür. Çözüm için ise daha dürüst, bilgili ve cesur olmak gerekiyor. Üretim ve yatırımların sürmesi isteniyorsa, birtakım tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. Hayati yatırımlara öncelik verilmesi gerekiyor. Ekonomik hayatta ciddi bir entegrasyon, optimizasyon, senkronizasyona, çalışmaların birbiri ile ilişkilendirilmesi, verimlilik ve kalite, çevresel faktörlerle uyumlu ve eşzamanlı hale getirilmesi çok daha farklı birtakım çalışmalara ihtiyacımız var. Dilerim geç kalmayız ve kaş yapalım derken, göz çıkarmayız.. Selâm ve dua ile. 

Google+ WhatsApp