Kripto para ve dijital sistem (2)

Kripto para ve dijital sistem (2)


 

 

 

1.Soru

 

Kapitalist dünya ekonomi sistemi yavaş yavaş çöküp, kağıt para sistemine veda edip, blockchain formatında “dijitial para” veya “kripto para” sistemine doğru mu gidiyor?

 

2. Soru

 

Yoksa dünya reell (islami) banka, sigorta ve borsa ekonomi sistemine mi dönüşecek?

 

Cevap

 

Önce şunu söylemem gerekiyor:

 

Para ve dünyanın geleceği konusu bir kişinin, belli bir branşı olan ilim adamının altından kalkacağı bir konu değildir. Farklı branşlardan birçok ilim adamının teker teker gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bir araya gelip ortak akıl ile açıklama ve çözüm üretebilecekleri bir konudur, bir problematiktir.

 

Kendi açımdan bir cevap denemesi, bir açış olarak söylemem gerekirse:

 

Kâğıt para zaten çok problemli ve zulüm aleti, istismar/soygun vasıtası olan bir paradır. Bu para hangi devletinki olursa olsun er veya geç değişecektir. Bu değişim neye doğru olacaktır sorusuna gelince:

 

Şu anda kripto para genel olarak maddi değer ve menfaatin mübadelesine aracılık eden bir para değildir; kontrolü devletin elinde olmayan iniş çıkışlarla ve dijital işlemlerle para üzerinden para kazandıran veya kaybettiren bir paramsıdır. Şu halde halihazırda kripto para ne kâğıt paranın yerini tutar ne de sağlam karşılığı ve güvencesi olan, mal ve menfaatin mübadelesine aracılık eden bir paranın yerini tutar.

 

İleride ne olur?

 

Bu sorunun cevabı kripto paranın geleceği ile islâmî kurallara uygun bir para sisteminin muhtemel geleceğine bağlıdır. Müslüman ilim adamlarının hem kripto para üzerinde hem de islâmî para üzerinde ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bazı çalışmaların yapıldığını biliyor bundan da mutluluk duyuyorum.

 

3. Soru

 

Mevcut dünya gelişmelerini (çöküşü) nasıl okumamız lazım?

 

Cevap

 

Hiçbir devlet, yapı, oluşum, teşebbüs zulüm temeli üzerinde ise payidar olmaz, devam edemez. Bizim medeniyet ve kültürümüzün bir düsturu da şudur: “Adalet mülkün temelidir”.

 

Bugün dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yöneten ülkeler, maddi askeri güce kavuşunca bu güçten mahrum olan devlet ve toplumların başlarına çöküp elde avuçta ne varsa onu aldıkları gibi insanlarını da köle yapıp kullandılar. Bugünkü servetlerini bu zulme borçludurlar. Sonra gizli açık teşkilatları olan bazı ideoloji ve/veya çıkar grupları; yani görünürde az sayıda sermaye patronları-holdingler-büyük şirketler, perde arkasından bu devletlerde yönetimlere hakim oldular. Hem uluslararası kurum ve kuruluşları yönetiyorlar hem de dünyada mevcut servetin yüzde sekseninden fazlasına hükmediyorlar. Bunların kitabında ahlak, merhamet, adalet, adil paylaşım… gibi değerler yazmıyor.

 

Böyle bir düzenin yaşaması imkansızdır, er veya geç çökmesi mukadderdir. Ancak “kanlı mı olacak, kansız mı olacak” onu gelecekte göreceğiz.

 

4. Soru

 

“Dijital ekonomi sistemini” biz “islami açıdan” nasıl anlamak ve nasıl değerlendirmemiz lazım?

 

Cevap

 

İnsanların temel ihtiyaçları değişmiyor. Yeme, içme, taşınma, haberleşme, üreme, din, san’at, ahlak… şekiller değişse de hep var oldu ve olacaktır. Dijital sistem, yapay zeka vb. bunları yok edemez ve ikame de edemez. İslam meşru olanla olmayanı, helal olanla haram olanı ayırmış ve açıklamıştır. Müfredat ve detay olarak açıklanmayanlar da, açıklananlara bakılarak anlaşılmaktadır. Telgraf, telefon, hızlı ulaşım araçları, internet… çıktığında Müslümanlar nasıl bunları fıkha uygun olarak kullanmanın yollarını buldularsa dijital sistemi de meşru olarak kullanmanın yollarını bulacaklardır ve kısmen de bulmuşlardır.

 

5. Soru

 

Blockchain sisteminde, ticari finans aracı olarak “banka sistemi” tamamen kalkıyor mu?

 

Cevap

 

Bunu şimdiden bilmek veya benim bilmem mümkün değildir. Bizim şimdi katılım bankalarımız ve tekafül sigortacılığımız var; onlarla işimizi görmeye devam ediyoruz.

 

6. Soru

 

Dijital ekonomi sistemi içinde (blockchain’de) murabaha, muşareke ve mudarebe mümkün mü?

 

Mümkünse nasıl olacak?

 

Katılım Bankaları ve Sigortaları dijital ekonomi sisteminde, blockchainde nasıl olacak?

 

Cevap

 

Kripto para, yukarıda ifade ettiğim gibi yaygınlık kazanır ve reel değer değişimine aracılık eden bir para halini alırsa sorduğunuz işlemler bununla yapılabilir.

 

7. Soru

 

Dijital ekonomi sistemi, ”Amerika Derin Devleti, Illuminati ve Deccal“ olarak bilinen gizli yahudi ailelerinin (Rothshild, Rockefeller, İsveçli Wellenberg) ve Microsoft Patronu Bill Gates tarafından mı dünyaya dayatılmak isteniliyor?

 

8. Soru

 

Bu zengin Yahudi ailelerinin hesabı dünyayı bir “pandemi-virüsü” ile korkutmak, ekonomiyi çökertmek ve yeni kurulucak olan “dijital ekonomi sistemini” ile beraber bütün dünyayı “dijital ve sanal ortamda” kontrol altına almak mı?

 

Cevap

 

Bu konuda ben de birçok makale ve köşe yazısı okudum. Bunlara “komplo senaryoları” deyip geçenler de var, ciddiye alanlar da var. Dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmek isteyen bu deccal sermaye patronları böyle bir hakimiyet aracını, hatta korku yayarak her bir kişiye yerleştirecekleri birer çipi kullanarak insanları robotlar gibi kullanmayı isteyebilirler; ama bilim ve teknoloji yalnızca onların elinde değildir, bu oyunları bozmak mümkündür ve fiilen de bozulmaktadır; yeter ki bizim ve ötekilerin insaf sahibi ilim adamları gerekli çalışmaları yapsınlar ve biz, “düşmanlardan daha güçlü olun” ilâhî emrine uymayı ibadet bilelim.

Google+ WhatsApp