Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Belirsizlik Çağında Duruş Sahibi Olmak

Belirsizlik Çağında Duruş Sahibi Olmak

Tevhit inancını benimseyenler zamanın girdaplarında oradan oraya savrulmayacak güçlü sabitelere tutunduğu sürece, zamanın ruhunun ardına takılan değil zamana ruhunu veren yürüyüşünü sürdürecektir.

Bilginin 'Doğru ile İlişkisi ve Hayata Yansıması

Bilginin 'Doğru ile İlişkisi ve Hayata Yansıması

Yaratılmış varlıklar içinde biyolojik özellikleri açısından en zayıf varlığın insan türü olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Eğer insan, akıl ve irade sahibi olmayan diğer yaratılmışlar gibi olsaydı şu gezegen üzerinde türü ilk tükenen yaratık olur, sinekten daha güçsüz biyolojik özelliklere sahip olduğu için de diğer varlıklar tarafından en kolay avlanan bir av olması işten bile olmazdı.

Emanet ve İhanet

Emanet ve İhanet

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte her şeyin, hayatın, insan ilişkilerinin, insanın, sağlığın, iklimin, doğanın, fıtratın, değerlerin, eğitimin, siyasetin dengesinin bozulmasında; ‘acaba ben hangi emanete hıyanet ettim, neyi yapmamam gerekiyorken yaptım ve neyi yapmam gerekiyorken yapmadım’ diye her insanın kendisine bir soru sorması gerekmez mi?

Mümin mi, Muhif mi?

Mümin mi, Muhif mi?

Günümüz dünyasında yaşanan hayatın korkular üzerine kurulmuş olduğu reddedilemez bir gerçektir. Üstelik bu korku ortamı dünyanın her yerindedir. Yani nereye giderseniz gidin korkular peşinizi asla bırakmayacaktır. Çünkü insanların hayatına yön veren sistemler de o sistemler içinde korkuyla yaşayan insanlar da güven vermiyor.

Mustafa İslamoğlu Örneği

Mustafa İslamoğlu Örneği

Biz müminler kafamızı, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, hele de vicdanımızı muhkem tutmalı, kafir sistemler karşısında eziklik tozu vb.nin kaçmasına izin vermemeliyiz. İman işi gevşekliğe gelmez.

Tâlibân, şeriat ve Afganistan

Tâlibân, şeriat ve Afganistan

…Bazıları Taliban’ın koyduğu kuralları paylaşmış. Örneğin PC tablet vs bu gibi aletler televizyon sınıfında kabul edilip toplanacakmış.

Aklın Sınırı ve Vahiy

Aklın Sınırı ve Vahiy

Allah aklını kullanmayanların üstüne pislik (rics) indirir ve pislik içinde bırakır. Aklı kullanmak bu yüzden çok önemlidir. İnsanlık târihi, aklını kullanmayanların üzerine yağan pisliklerin târihidir. Çünkü insanın ayırt edici özelliği aklıdır.

Ahlaki Felaketler

Ahlaki Felaketler

Günümüzde, İslam toplumlarında, halen, tayin edici olan karizmatik lider kültü’ne bağlılık, kitlesel bir gönüllü kulluk, yeni bir putperestlik durumu oluşturuyor. Gönüllü kulluğun etkili bir geleneğe dönüştüğü toplumlarda, hiç bir şekilde İslami bir özgürleşmenin mümkün olmayacağı her nasılsa hiç düşünülmüyor. Günümüz İslam toplumlarında, karizmatik/popülist/otoriter lider figürlerinin, kendilerine hayran mutlak narsistler halinde, kendilerine özgü çok tuhaf ve patolojik bir gerçeklik oluşturduklarını görmek gerekiyor.

Geleneği İnkâr Üzerinden Modernizme Tapmak

Geleneği İnkâr Üzerinden Modernizme Tapmak

“Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz” (Bakara 141).

Eşyâya Tapmak

Eşyâya Tapmak

“Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize âmâde kılmış, açık ve gizli üzerinizdeki nîmetlerini genişletip-tamamlamıştır. (Buna rağmen) İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiç-bir bilgiye dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücâdele edip durur” (Lokman 20).