Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Hayat Denilen Meçhul

Hayat Denilen Meçhul

İnsanın içindeki o özü inşa eden değerler ne ise, insanı kıymetlendirecek olan da odur. Kıymet ifadesi olumlu olduğu kadar olumsuz anlama da bürünebilecek kadar esnek bir kavramdır. İnsan bir aşamadan sonra yani reşit olma durumundan sonra kendine bir yön çizer.

Din, kimlik, laiklik ve diğer anahtar kavramlar

Din, kimlik, laiklik ve diğer anahtar kavramlar

Dini yeniden okumaya yönelik heyecan verici bir girişim için onu bilişsel açıdan çevreleyen şartlarla sınırlı olmaksızın verili evreni kuşatan sosyolojik bağlamları da yakından izlemek ve anlamaya çalışmak gerekir.

Kafayı bi yenile hele…

Kafayı bi yenile hele…

Washington’u-Pekin’i hedef yapamayanlar, ufukları ‘ulusal sınır-değerlere’ ve ‘kutsallara’ çakılmış olanlar, Hz. Muhammed’i (as) pek tanımamış olanlardır.

Ramazan Ayında Dua Eylemi

Ramazan Ayında Dua Eylemi

Ramazan ayındayız. “İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayı…” (Bakara 2/185)

Kulluk

Kulluk

Kulluk kavramı Kur’an’da değişik kalıplar da olmak üzere 273 yerde geçmektedir. Özellikle Kur’an da İnsanın yaradılış gayesi olarak ifade edilmektedir:

Şans Üzerine

Şans Üzerine

Şans: “Mantıkla açıklanamayan bir-takım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, tâlih, felek. Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veyâ kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa-üstü güç, kut, baht, tâlih, felek” anlamlarındadır.

Seküler Dindarlık

Seküler Dindarlık

Tarihinde ve hafızasında olmayan yeniliğin ve değişimlerin ne olduğunu, neler getireceğini ahali bilmese de, bilenler biliyordu…

ÜMNİYYE/EMANİYYE

ÜMNİYYE/EMANİYYE

Rabbimizin Yahudi ve Hıristiyanların içine düştüğü ve kendilerini dinleri konusunda yanıltarak laubaliliğe, gevşekliğe sevk ettiğini haber verdiği ümniyyeler konusunda Kur’an’ın muhatabı ve mükellefi olan İslam ümmeti iyi bir imtihan vermiş midir?

Edilgen Belirsizlikler, Edilgen Bağımlılıklar

Edilgen Belirsizlikler, Edilgen Bağımlılıklar

İslam toplumları-halkları-kültürleri, bir yanda meydan okumalarla entelektüel/kültürel/siyasal anlamda iradesizleştirilirken, bir diğer yanda da, ahlaki/felsefi/entelektüel içeriği bulunmayan propoganda-hamaset dili aracılığıyla da bir o kadar iradesizleştiriliyor.

Seküler – Lâik Bilim ve Ders kitaplarındaki Gizli Tehlike

Seküler – Lâik Bilim ve Ders kitaplarındaki Gizli Tehlike

Fizik, kimya, biyoloji gibi bilim ve ders kitapları; Rabbimiz’in fiil ve eserlerini, konu olarak seçmişler ve O’nun icraat ve eserlerini anlatırlar. Dolayısıyle; müfredat ve okullarda, “seküler ve lâik eğitim – öğretim” diyerek; derslerin “Din dersi” ve “Fen – Sosyâl dersleri” şeklinde ayrılması; vak’âya mutabık, doğru ve gerçekçi bir ayrım değildir. Bu sahte ve sanal ayrımların bedeli; “camide müslüman – işyerinde kapitalist”, part-time müslümanlığın artmasıyla ödenmektedir. Çağımızda, “deizm”e yönelmelerde görülen artış da; bunun diğer bedelidir.

Modern-Bilime Uydurulan Âyetler Yada Modern Tahrif

Modern-Bilime Uydurulan Âyetler Yada Modern Tahrif

“Size ne oluyor?. Nasıl hüküm veriyorsunuz?. Yoksa (elinizde) ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var?. İçinde, neyi seçip-beğenirseniz, mutlakâ sizin olacak diye. Yoksa sizin için üzerimizde kıyâmete kadar sürüp gidecek bir yemin mi var ki ‘siz ne hüküm verirseniz o, mutlakâ sizin kalacak’ diye” (Kalem 36-39).

Rab-İlah-Allah

Rab-İlah-Allah

Rabbe sözcüğü temelde bir nesneyi tamamlık, kemal, olgunluk veya yetişkinlik sınırına ulaşıncaya kadar aşama -aşama tedricen inşa etmek, besleyip büyütmek veya yetiştirmek anlamına gelmektedir.