Kadın-erkek bir arada

Kadın-erkek bir arada


Hayırlı günler dilerim hocam,

 

1) Bayanlar arasında kına gecesi yapıp müzik ile eğlenmekte bir sakınca var mıdır?

 

- Edep dâhilinde olursa böyle bir eğlence mubahtır, sakınca yoktur. Geleneğimizde olan şekil uygundur.

 

2) Dinen tesettürlü gelinlik giymekte bir sakınca var mıdır?

 

- Tesettürlü gelinlik giymekte bir sakınca yoktur.

 

3) Düğünde oynama vs gibi bir durum olmadan gelenlerin düğün salonunda masalarda yemeklerini yiyip oturduğu, sonrasında da takı vs ile gelin-damadı tebrik edip ayrıldığı bir düğünde erkek ve kadınların aynı salonu paylaşması mahzurlu mudur?

 

- Bu durum umûmî belvâ halini almıştır; yani terki zorlaşmış genel bir uygulama haline gelmiştir; bu sebeple sakınca yoktur. Kadınların veya kadınlarla erkeklerin birlikte, topluluk içinde dans etmeleri veya başkaca oynamaları caiz değildir.

 

4) Yakın arkadaşların isimlerini eğlence amacıyla gelin ayakkabısı altına yazmanın bir mahzuru var mıdır?

 

- Yakın arkadaşların isimlerini eğlence amacıyla gelin ayakkabısı altına yazmanın bir mahzuru yoktur.

 

***

 

Hocam günlük yaşamımda gördüğüm ve bu konuda aile-yaşayış tarzına göre birbirinden farklı yaklaşımlar ile karşılaştığım olaylara dinimizin bakışını ve dinen uygunluğunu öğrenmek istiyorum.

 

Soruma geçmeden önce sorduğum soruda öğrenmek istediğim işin haram/ günah olup bizi ahirette mesul edip-etmeyeceği ile ilgili kısmı olduğunu belirtmek isterim.

 

İnsanlar ile olan ilişkimizde gerek bayram, düğün vs. de akrabalarımızla, komşularımızla ya da iş yerinden arkadaşlarımızla bir araya gelip ailemizle birlikte oturup hal-hatır sorup, aynı sofrada yemek yediğimiz, muhabbet ettiğimiz zamanlar oluyor. Gerek ev ortamında, gerekse dışarıda bir restoranda arkadaş, komşu, akrabalarımızla bu şekilde durumları yaşıyorum.

 

Bu konuda biz kendi hâl-tavırlarımıza dikkat etmemiz halinde bir arada oturmak, evde ya da dışarıda bir mekânda yemek yemek, muhabbet etmek dinen haram mıdır?

 

Ayrı oturmak haremlik-selamlığa dikkat etmek dinin vazgeçilmez bir emri olup uygulamayanlar günahkâr mı olur?

 

Allah’a emanet olun.

 

Cevap

 

Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar isimli kitabımda bu konuda şunları yazdım:

 

İslâm, kadın-erkek ilişkilerini sınırlamış olmakla beraber kadını dört duvar arasında hapsetmemiştir. İslâm’ın ilk devrinden beri Müslüman kadınların savaşa katıldıklarını biliyoruz. Ayrıca Rasûlullah (s.a.v.) eşi Sevde’ye: “Allah, ihtiyaçlarınız için evden çıkmanıza izin vermiştir” ve ümmetine hitaben: “(Allah’ın kadın kullarını), Allah’ın mescidlerine gitmekten menetmeyiniz.” buyurarak kadınların ilim, alışveriş, düğün, ibâdet gibi meşrû sebeplerle dışarı çıkabileceklerini ifâde buyurmuştur.

 

Kadın ve erkeklerin küçük yaştan itibaren beraber bulunmaları ve serbest ilişki içinde yetişmelerinin saldırganlığı azaltacağı, bir takım komplekslerin doğmasını önleyeceği nazariyesi İslâmî toplumlar için geçerli değildir. Diğer toplumlar arasında da gerçeğin hayâle uymadığı âşikârdır. Bu sebeple İslâm, kız-erkek beraberliğini serbest bırakmamış, kayıt ve şartlara tâbi kılmıştır. Bir Müslümanın evine akrabası dışında kalan dost ve arkadaşlarının da gelmesi tabiîdir. Bu durumda kadın ve erkeklerin beraber oturması ve evin kız ve kadının misafirlere hizmet etmesi bahis mevzûu olabilir.

 

Ashâb-ı kirâmdan Ebû Üseyd evlenirken zifaf gecesi, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i ve dostlarını dâvet etmiş fakat onlar için yemek hazırlamamış, bir şey de ikram edememiştir. Ancak eşi (gelin) geceden, bir taş kabın içinde hurma ıslatmış, Hz. Peygamber yemeğini bitirince bunu ezip sulandırmış (şerbet yapmış) ve misafirlere ikram etmiştir.

 

İbn Hacer, Aynî gibi Buhârî şarihlerinin işâret ettiği üzere bu hadis-i şerif ve benzerlerinden şu netice çıkarılmıştır: Kadın, kocasının arkadaşlarına hizmet edebilir, ancak bu durumda tesettüre (örtünmeye) riayet etmesi, tarafların kötü duygulara kapılmaktan emin olmaları, tahrik edici davranışlardan kaçınmaları şarttır.

 

Şunu da ekliyorum:

 

Önemli bir problem ve zorluk bulunmadığında harem-selam uygulaması ihtiyata daha elverişlidir.

 

(Kitabın dipnotlarında kaynaklar da yazılmıştır).

Google+ WhatsApp