İyilik ve güzellik tohumları

İyilik ve güzellik tohumları


Şer ve kötülük şeytanidir, şeytanın eseridir. İnsanın açmazı ve günahıdır. Şeytan kötülüğü simgeler. İnsanın günah ve kötülük tarafını temsil eder, insanı yönlendirir, çekip çevirir.

 

Şeytan imgesi dinlerin ve kültürlerin kötülük sembolü. İnsanı ana izleğinden uzaklaştıran, saptıran kötülük simgesi. Şeytanlar büyük bir faaliyet içinde.

 

Kötülükler fazlasıyla yağıyor. İnsanlık alabildiğine birbirine girmiş. Özellikle de Müslümanlar. Müslümanlar birbiriyle savaşmaktan, öldürmekten, birbirlerini uçuruma itmekten haz alıyorlar. Bahanelerini derinleştiriyorlar. Şeytanların işlerini kolaylaştırıyorlar. Kimi zaman onun görevini gönüllü olarak yerine getiriyorlar.

 

Şeytanın aklına gelmeyeni bile neredeyse yerine getiriyorlar. İnsanın şeytanlaşması kadar tehlikeli bir şey olmasa gerek. Onun görevi kan akıtmak, insanı felaketlere sürüklemek, günahlara sürüklemek, ne kadar olumsuzluk var ise onları yaptırtmak…

 

Müslümanların özellikle de haram ve yasakları fazlasıyla hayatlarına aldıkları, içselleştirdikleri günlerden geçiyoruz.

 

Her kültürün kendine göre bir bakışı var. İslâm inancına ve düşüncesine, inancına göre her kötülük şeytanidir, şeytanın görevidir. Ondan sakınmanın yol ve yönetmeleri var. Özellikle İslâm inancında hayatın doğasına, insanların mizaçlarına göre yaklaşımlarda bulunur. Kim neyi nasıl kaldırır ve taşıyabilir, o yöntem üzere gider. Kişinin taşıyamayacağı yük ve sorumluluktan uzak tutulmasında yarar var.

 

İyilik ve güzellikte yarışılmaz, yaşanır. Kim iyilikleri ve güzellikleri ne kadar yaşarsa bu öncelikle kişinin kendi kazancı. Bu, kendisiyle sınırlı kalmaz, çevresini de etkiler, yansır.

 

Şeytandan ve onun eylemlerinden uzak durmak insanın asıl görevi, hayata bakışı. Her türlü günahtan uzak kalmak. Başkalarına zulme neden olabilecek her hâl ve durumdan uzak durmak, sakınmak ve sakındırmak.

 

İnsanların dayanışması güzellik ve iyilik üzere oluyorsa, bu yayılıyorsan o çevre huzur bulur. Huzursuzluk var ise sorunlar var demektir. Şeytanlar görevlerini fazlasıyla yerine getiriyorlar.

 

Başta insanlık olmak üzere Müslümanlar bizim özel alanımız. Onların içinde bulunduğu sorunlar ve bunlara neden olan her durumdan sakınmak, sorunları gidermek, güzellik ve iyiliklerin alanını açmak görevimiz. Söz ve yazılarımızla faaliyetteyiz. Güzel yolu açımlamak, geliştirmekle yükümlüyüz.

 

Müslümanların inanışları, kabullenişleri imanî bir durum ve gereklilik. Ancak şeytanların çabası onları kendi yön ve yoluna çekmede zorlanmıyor. Haramlardan sakınılmıyor. İnsanlara zulmetmede bir yarış var.

 

Acımasız bir baskı var, insanlar nefes alamıyor. Bunlar kötülüklerden sakınması için bir çaba değil. İnsanı kazanmak, birlikte yol almak ve yürümekten kaçılıyor. Birlikte olmanın yolları zorlaştırıyor. Çıkmazlar ve uçurumlar büyütülüyor.

 

Müslümanlar için inan getirilen omuz başlarında yer alan meleklerin iyilik, güzellik ve bunun karşıtı olan kötülük ve günahların kayda geçmesi. Sol omuzda yer alan meleklerin işi hayli yoğun ve zor. Çünkü şu gün Müslümanların birbirlerine olan husumetleri zirve yaptı. Kan akıyor, gasp ve hırsızlıklar var. Başkalarının hakları asla gözetilmiyor. Yanlışta ve kötülüklerde yarışılıyor. Her birey materyalist anlayışın, kapitalizmin birer yarışçısı. Doymak bilmeyen bu azmanı beslemekle kendini yükümlendirmiş.

 

Bunların tersini yapmak, iyilikte güzellikte yarışmak. Somut benzetmesiyle güzellik incilerini saçmak, tohumlarını sonuçlarını beklemeden serpmek. Güzel sözler, davranışlar, yardımlaşmalar birer adım her güzel adım geleceğe yöneliş, şeytanlardan uzaklaşmadır. İnsanlar güzel eylemleriyle kalıcı olurlar. Sağ omuzlarındaki meleğin işini yoğunlaştırmak ile hayırda ve güzellikte yarışırlar. İnsan güzellikleriyle güzeldir, hayırlıdır. Müminin sorumluluğudur.

Google+ WhatsApp