İyilik iyileştirir

İyilik iyileştirir


Modern psikoloji insanlara el uzatmanın, iyilik yapmanın birey ve toplumların ruh sağlığına büyük katkılarının olacağını ifade ediyor ve bu konuda yapılan araştırmalara genişçe yer veriyor. Nitekim söz konusu araştırmalar göstermektedir ki; iyilik yapan kişinin beyninde zevk ve ödül merkezi uyarılırken, öfke ve saldırganlığa meyil azalıyor ve kişi kendini iyi hissetmeye başlıyor. İyilik yapan kişinin şefkat duygusu gelişiyor ve şahıs varlık âlemine sevgi ile bakmaya başlıyor.

 

Tek kişilik adalara hapsolan Batı insanı, ruhsal sorunlara müptela olunca çözüm üzerine kafa yormaya başladı. Bilimsel çevreler, ruh hekimleri ruhsal rahatsızlıkların önüne geçebilmek için araştırmalarına hız verdiler ve yapılan bütün çalışmalar, bütün göstergeler bir noktaya işaret etmekteydi: İyilik ve erdemler… İçinde, adalet, cömertlik, paylaşım, fedakârlık, merhamet gibi değerleri barındıran iyiliğe önem vermek…

 

İnsan davranışına yönelik yapılan çalışmalar, iyilik yapmanın kişiyi depresyon ve kaygı bozukluğu gibi sorunlardan koruduğunu ve ruhen güçlendirdiğini gösteriyor. Bu kapsamda Universitiy of Biritish Colombia’da yapılan bir araştırmada kaygı düzeyi yüksek bir grup insana haftada bir gün iyilik yapmaları tavsiye edilmiş, bu kişilerin bir ayın sonunda anksiyete düzeylerinin düştüğü görülmüştür. Neden? Çünkü iyilik ve erdem insanın fıtratıyla uyumlu,  şiddet ise arızi bir durum…

 

İslam iyiliği emreder ve Müslümanlardan iyiliği yaymalarını ister. Zira insanın varoluşsal gayesi imandır, haktır, bu değerleri besleyen iyilik ve erdemlerdir…

 

1-İyilik yapmak öz saygıyı artırıyor, kişi insanlara faydalı olmanın verdiği güvenle varlığına bir anlam yüklüyor ve özsaygısı artıyor. Yani iyilik yapmak kişiye kendini değerli hissettiriyor.

 

2-İyilik ve erdemli davranışlar sergileyen kişi toplumun itibar ettiği, değer verdiği ve gönlüne kazıdığı kişidir. Araştırmalar, besleyici ilişki tarzına sahip olan ve etrafındaki insanlara pozitif enerji yayan kişilerin daha mutlu ve daha sağlıklı olduğunu göstermiştir. Çünkü insanın doğası iyilikseverliğe uygundur, bencillik ve şiddet ise insanın fıtratıyla uyumlu değildir. O nedenle bu kişilerin mutluluğu yakalamaları mümkün olmuyor.

 

Uzmanlar iyilik yapmanın kişinin vücudunda oxitosin hormonu salgıladığını ve bu hormonun kalp üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğunu ifade ediyorlar. İyilikseverlik aynı zamanda beyinde endorfin salgısını artırarak kişinin kendini iyi hissetmesini sağlıyor, stresi ve kaygıyı azaltıyor ve ruhsal direnci artırıyor.

 

İyilik İslam’ın insana yüklediği bir sorumluluktur ki, Müslümanlar yaptıkları iyilik ve ihsanı herhangi bir karşılığa tabi olarak yapmazlar ancak Allah onları ödüllendirir ve iki âlemde de nimetleri ile kuşatır ve zengin kılar. Bu kazanımların bir kısmı, mutluluk gibi, sağlık gibi,  başarı gibi, sevgi ve güven gibi bu dünyada bahşedilen ödüllerdir, büyük bir kısmı ise ahiret yurdunda kişinin karşısına çıkacak olan imkânlardır. İyilik eden her durumda ve her şartta kazanır, yeter ki bunun farkına varsın, yeter ki yaptığını kulların memnuniyetini kazanmak için değil, Allah’ın rızasına ulaşabilmek için yapsın…

Google+ WhatsApp