İyiler ve iyilikler üzerine

İyiler ve iyilikler üzerine


Hangi dünyada yaşıyoruz ve kimlerleyiz? Kimlerle yol arkadaşıyız aynı sofralarda bulunuyoruz? Hangi amaca dönüktür bakışımız, yürüyüşümüz ve gelecek düşüncemiz.

Olumsuzluklarla yaşanmaz, bunlar ölçü alınmaz. İyi ve güzellikler ölçü alınınca ferahlarız, huzur içinde oluruz.

İnsanlara örnek olabileceklerle yaşamak insanın geleceğini güzel kılar. Olumsuzluklar ağır basıyor, kuşatıyor diye bir yılgınlık içinde olunmaz olunmamalı. Geleceğe dönük oluşta iyi ve güzel için olan çabadan vaz geçilemez. Kusurlu kimseler bahane edilerek yol ve düşünce terkedilecek değil.

Hayat bir yolculuk. Yolculukta nice karakterli insanla yüzleşilir. Her insan ayrı bir ben ve kişilik. Gönül birlikteliği inanç ve düşünce birlikteliğiyle olur.

İnsanlar günümüzde ne yazık ki giderek tek tipleşemeye doğru hızla gidiyorlar. Dünyayı kendine merkez edinen güç, tek kültüre götürüyor. Yeryüzünün farklı coğrafyaları var. Bunlar farklılıklar arz ediyor. İnsanlar bu çevrelere göre farklı ve toplu kişiliklere sahip oluyorlar. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika.

Yemeden içmeye, giyimden yaşama tarzına kadar farklılıkları olan bölgeler. Dinler ve veya kültürler oluşların merkezi.

Hollywood baskın. Sinemasıyla insan davranışıyla ve yapısıyla. Bir anlamda bu Amerikan kültürüdür. Bu, sadece Müslümanlar üzerine değil insanlık için bir karabasan. İnsanlığı tek tipleştiren bir güç.

Bugün için insanlığın, dahası gençliğin içinde bulunduğu durumu tartışıp konuşuyoruz. İnsanlığın, ya da gençliğin bu olumsuzluklardan uzak tutulması ya da onların korunması açasından konuşuluyor ve yazılıyor.

Olumsuzlukları ne denli gündeme getirirsek o denli onun sözcülüğünü yapmış oluyoruz.

Sözün ve kalemin elbette bir gücü var. İnsan üzerinde de etkili. Bundan da ötesi ve daha güçlü olan insanın kendisidir.

Olumsuzluklar biliyor ve görüyoruz ki insanlığın üzerine yağıyor. İnsan önce kendinden ve yakınlarından çevresinden sorumlu.

Kötülükler biliyoruz ki bulaşıcıdır, etkilidir. Yeryüzünü ve insanlığın yüzünü karartır.

Güzellikler daha etkilidir. İnsan iyilik ve güzellikleri, iyi ve güzel insanı örnek alırlar. İnsanlığın buna gereksinimi var. Yeryüzü iyi ve güzel insanlarla güzeldir.

Meclislerde güzel sohbetler güzellikler saçar. Güzel sohbetler güzelliklere yol açar ve gönüllerin kapıları aralanır.

Güzel düşünenler, güzel konuşur, güzel hâl ve davranışlar üzere olurlar. Sohbeti güzel olanlar gönüllere girerler, gönülleri güzellik sevgisiyle kazanırlar. Onlar, iyilik sunduklarından bu halka gelişir. Sohbet halkalarının etkisi kalıcı ve uzun soluklu ve zamanlıdır. Bunların en somut örneğini Hazreti Mevlâna’da görürüz. Hazreti Mevlâna’nın meclis sohbetleri Mesnevi ile kayda düşmüştür. O meclisin güzellikleri bugün de aynıyla yaşıyor ve yaşatıyor.

Güzel insanlar dedikodudan ve kötülüklerden, laf taşımaktan uzak dururlar. Söz sahibinin kendisini dinler. İlk tanık ilk söz sahibi muhatapları olur. Başkalarından duyulanlar, laf taşıyıcıları dikkate alınmaz. Söz başkasından bir başkasına geçince sulanır ve hatta değişir.

Güzel ve iyi olana bakılır. Güzel söz sahibi olanlara yol arkadaşlığı edilir, onlar dinlenir.

Güzel olanın dosta ve arkadaşları güzeldir.

Güzel olanın sohbeti güzeldir.

Güzel olanın niyeti güzeldir.

Güzelin sözü güzel, iyinin davranışı iyidir. Aşk dilidir bu.

Sözün en güzeline kulak verelim. Güzel olanla yol arkadaşlığı yapalım. Kitabımız güzelliklerin en güzeli, en iyisi, en yol göstericisidir. İnsanlığın geleceği ve kurtuluşu ondadır.

Google+ WhatsApp