İsrail zulmü, ganimet ve dinlerde ibadet

İsrail zulmü, ganimet ve dinlerde ibadet


Soru

İsrail zulmünü engellemenin en etkili yolu ve çaresi nedir?

Cevap

Kur’an-ı Kerim ve akl-ı selim, düşmanı durdurmanın yolunun maddi ve manevi güç olduğu sonucunu gösteriyor.

Manevi güç imandır, ahlaktır, bilimdir, adanmışlıktır, ahireti dünyaya tercihtir, davasına bağlılık ve güvendir, “Allah’ın talimatına uyarak O’na yardımcı olanlara Allah’ın da yardım edeceği vaadine inanmaktır…”.

Maddi güç çağımızda ekonomik, her çeşit yayın ve askerî güçtür. En belirleyici olanı nükleer silahlara sahip olmaktır. Bir ülkede nükleer silah varsa, diğerinde yoksa, var olan güçlüdür.

Mümkün olsa da Suud, Türkiye, Pakistan ve Mısır ile savunma paktı kursalar, hem ekonomik hem de askeri ve jeo-stratejik güç elde edilmiş olur. Bunun mevcut şartlarda hemen oluşmayacağı anlaşılıyor.

Peki, ne yapılabilir?

Müslümanları uyarmak, İslam’a ve Müslümanlara karşı oynanan oyunlardan, kurulan tuzaklardan haberdar etmek, dünya kamuoyunun dikkatini zulme, olup bitenlere çekmek için en uygun yolları kullanmak, buna devam etmek önemli ve gerekli.

İsrail ürünlerini boykot etmeyi Müslüman bireylerden istemenin pek faydası olmuyor.

İslam ülkeleri, İsrail ile ticari ve ekonomik alış-verişlerini keserlerse bunun konjonktürel olarak en etkili yol olacağını düşünüyorum. Bir Filistin ziyaretimizde, İsrail bankalarında, büyük miktarda Körfez ülkeleri parasının bulunduğunu bilenler söylemişlerdi. O tarihte de bu ülkelerin liderleri nutuklar çekiyorlardı, ama paralarıyla da İsrail’e büyük destek sağlıyorlardı.

Halklar, yalnızca İsrail’i lanetlemekle yetinmeyip kendi yöneticilerine, ticari ve ekonomik ambargo için baskı yapmalıdırlar.

Büyük mal ve can kaybına rağmen direnen Filistin halkına her türlü yardımı ulaştırmak da Müslümanların borcudur.

Soru

Allah ayette niye ganimet ister?

Cevap

Peygamberimiz’e gelen vahyin bir üslubu, bir anlatım tarzı, bir grameri, bir beyan san’atı… vardır. Mesela Allah çok yerde “Ben” demez, “Biz” der. Bu ifade, diyenin birden fazla olduğuna değil, yerine göre büyüklüğüne, saygınlığına delalet eder. İşte bu cümleden olarak maddi kazanımlarda “Allah hakkı, Allah’a ait olan” demek, kamuya, ümmete ait olan demektir. Ganimette Allah hakkı da böyledir; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, ganimetten bir parçasını “benim namıma ayırın” demek, “kamu yararına, şunlara ve şunlara harcayın” demektir, uygulama da böyle olmuştur.

Soru

Hristiyanlık’ta ve Yahudilik’te bizdeki namaz, hac, oruç, örtünme, alkol içmeme, zina yapmama, zekat, ... gibi görevler yok, Neden?

Cevap

Bu sorudaki bilgi yanlıştır.

Yahudilik’te ibadet amacıyla yapılan uygulamaları dua, oruç, hac ve bir tür zekât olarak sıralamak mümkündür.

Eski Ahit’in Çıkış (Eksodos) kitabının 20. babında yer alan meşhur on emir şöyledir:

1. Karşımda başka ilahların olmayacak.

2. Kendin için oyma put, yukarda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.

3. Yehova’nın, Rab’ın ismini boş yere ağza almayacaksın.

4. Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün efendin Rab’e Sebttir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı.

5. Babana ve annene hürmet edeceksin.

6. Öldürmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.

10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cariyesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.

Hristiyanlık da teorik olarak Yahudi şeriatını kabul etmektedir.

Hâsılı bazı farklar bulunsa da her dinde ibadetler, helaller ve haramlar vardır (Bu konu için TDV İslam Ansiklopedisi’nin “İbadet” maddesine bak).

Google+ WhatsApp