İslâmî finans konusunda iki önemli eser

İslâmî finans konusunda iki önemli eser


Yetmişli yıllarda İslâm ekonomisi ve İslâmî finans olurdu olmazdı tartışmaları yapılmakta ve bu konuda yazılmış telif bir eser bulunmamakta, tercüme olanlar da az ve yetersiz durumda idi. Bugüne kadar geçen yıllar içinde hem uygulamada hem de teoride önemli gelişmeler oldu. Artık borsada İslâmî enstrümanlar ve işlemler var, katılım bankaları ve bunun mevzuatı var, katılım (tekâfül) sigortacılığı ve bunun mevzuatı (yönetmeliği) var, iki trilyon doları aşmış İslâmî fonlar var, üniversitelerde bu konularda lisans ve lisansüstü çalışmalar, yüksek lisans ve doktora tezleri var…

Bütün bu ‘var’ların karşısında ve uygulamada dev faizci sistem bulunduğu, yeterli ve işin mahiyetine uygun mevzuat bulunmadığı, halkımız yeterince eğitilmediği, bilinçli hale gelmediği, alanda iyi yetişmiş personel ve yönetici eksiği mevcut olduğu… için problemler ve engeller de var. Ama kat edilen mesafeye ve aşılan zorluklara bakınca bunların da tez vakitte aşılacağı ümidini taşımamak için sebep yoktur.

İslâmî finans konusunda tanıtmak ve ilgililere tavsiye etmek istediğim iki kitabı Konya Karatay ve Necmeddin Erbakan üniversitelerinde görev yapan akademisyenler kaleme almış bulunuyorlar. Her iki kitap da Nobel Akademik Yayınlar arasında çıkmıştır.

2020 Eylül’ünde basılan “İslâmî Finansal Yönetim-Sistem ve Uygulama” isimli birinci kitap büyük boy, 795 sayfadır. Yazarlar: Prof. Dr. Osman Okka ve öğrencisi, öğretim görevlisi Hasan Kazak. Kâğıt, baskı, cilt lüks denebilecek kalite ve nefaset arz ediyor.

Ocak 2021’de basılan ikinci kitap da büyük boy 281 sayfadır. Adı: “İslâmî Finansal Yönetim-Örnek Olayları ve Örnek Çözümleri”. Yazarları: Prof. Dr. Osman Okka, öğretim görevlisi Hasan Kazak ve Ar. Gör. Hasan Basri Alım.

Her iki kitabın yazarları içinde, akademik birikim yanında uygulama birikimine da sahip ilim adamlarının bulunması kitapları daha yararlı hale getirmiştir.

Birinci kitabın konuları: İslâmî finansın ne olduğu, bu konudaki İslâmî kurallar dikkate alınarak günümüzdeki modern firmalarda (şirketler ve holdinglerde) uygulanış şeklinin konvansiyonel (faiz hassasiyeti olmayan) firmalarla mukayeseli olarak incelemesi.

İkinci kitapta ise örnek olaylar, örnek çözümler ve vak’a analizlerine yer verilmiştir.

İkinci kitabın arka kapağındaki tanıtımda önemli satırlar var:

“…Bilindiği gibi konvansiyonel firmalar İslâm’a göre haram sayılan her türlü faizli, aldatıcı, ahlak bozucu, defolu, tağşişli, hak gaspına sebebiyet veren, topluma zararlı vb. faaliyetlerde bulunmazlarsa İslâmî firmaya dönüşürler. İslâmî firmalar da İslâm’ın haram ve yasaklarını nazara almadan faaliyetlerini yürütüyorlarsa bunlar da konvansiyonel firmalara dönüşürler… Eğer İslâmî bir firma faaliyetlerinde harama girmişse öncelikle bunları önlemeye ve dönemin sonunda da oluşan haram gelirleri firmadan uzaklaştırmaya çalışır. Hatalara düşmemek için İslâmî finansal yönetici hem konvansiyonel finansın hem de İslâmî finansın kurallarını bilmek ve isabetle uygulamak zorundadır… Kitap, finansçılar ve finansçı olmak isteyenlerle birlikte firma yöneticileri için bir finansman simülatörü görevini görmektedir.”

Yazarları tebrik ve eserleri, konu ile ilgili olanlara tavsiye ediyorum.

Bizim işimiz sefer olmalıdır, zafer seferin ta kendisidir. Gayret kuldan, tevfik Allah’tandır.

Hepsi olmuyor diye tamamından vazgeçmek veya tamamını yok saymak, karalamak, itibarsızlaştırmak akıl kârı da değildir, meşru da değildir.

Google+ WhatsApp