İnsanın sorumluluğu

İnsanın sorumluluğu


İnsan, bir başına yaşayan bir varlık değil. İnsanın her zaman için insana ihtiyacı var. İnsan insansız olmaz. Çoğalması ve yeryüzüne yayılması için bu zaten zorunlu. Bu, aileden başlar, genele yayılır.

 

İnsan önce yakınlarından sorumlu. Bu halka ile sorumluluk alanı genişledikçe yayılır ve artar.

 

Günümüzde insan giderek bireyselleştikçe bencilleşiyor. Bu çıkarcı olma anlamına gelir. Sadece kendini ve benini düşünmek olur.

 

Bir kesimi veya bir toplumu yönetenlerin sorumluluğu artar, ağırlığı çok daha büyük olur.

 

İnsanı koruma ve onu yaşatma bilinci her şeyden önce gelir. Hemen bütün alanlar için geçerlidir bu durum. İnsanı yaşatma ve koruma.

 

Yaşamakta olduğumuz salgın döneminde her insanın sorumluluğu var. Sadece kendini güvene almak yetmiyor. Bir insanın hastalanmasına ve kimilerinin ölümüne neden olabilecek durumlardan kaçınılmalı. Sorumsuzluk, hoyratlık getiriyor. Salgının giderek azalacağı beklenirken artışı sorumsuzluktan kaynaklanıyor.

 

İnsanın çıkarcılığı, bencilliği kişinin sadece kendi başının belâsı olmuyor, başkalarının felâketinin hazırlayıcısı oluyor.

 

Bunu sadece günümüzün olağanüstü hâli için söylemiyoruz. Her zaman ve dönem için geçerli.

 

Gergin bir toplumda sınırlar belirlenemiyor, insanlar kendilerini denetleyemiyorlar. Umursamazlık, başıboşluk, kayıtsızlık ağır basıyor. Böyle olunca da insanın belli bir düzlemde sağlıklı olması beklenemiyor.

 

İnsan kendisini sadece bu dünyaya ait görüyorsa, yaptıklarının bir karşılığının olmayacağını düşünüyorsa hoyratlık elbette kendisine uygun düşer. Sınır tanımaz, bu dünya zevklerinden ne varsa onları yaşamaya bakar. Dünya hırsı gözünü bürür. Acımasız bir insan olur. Zalimlerin bir özelliğidir bu. Zalim olmak için sultan olmak gerekmez. Başkalarının sınırlarını zorlayan, hakkı olmadığı hâlde başkalarının haklarını alan, ya da elde etmesine engel olan her insan başkasına zulmediyor. Zulmediyorsa zalimdir.

 

Dünya hırs ve tamahı, makamını, konumunu, saltanatını koruma uğruna insanları çaresizliğe ve mazlum olmaya itme kişinin yükünü ağırlaştırır. Bilinçli bir insan böylesi bir durumda gerektiğinde sorumluluktan kaçar. Kendi yüküne başkalarının yükünü ekleme kişinin geleceğini karartır.

 

İnsan, taşıyamayacağı yükün altına girmemeli. Kendisi özellikle hırs yapıp makam, yer ve konum elde etmeye çabalarsa, hırsı ve tamahı boynuna kement, ayaklarına bağ olur ve asla yakasını bırakmaz.

 

Sorumluluktan da kaçılamaz. Bunu en iyi yapabilen tercih edilmeli. Tercih ettirirken de yalnız başına bırakılmamalı. Hem kendisine yardımcı hem de gerektiğinde uyarıcı olunmalı. Üzerinde denetleyici bir ağırlık yöneteni de rahatlatır. Sorumluluk paylaşılmış olur.

 

İnsan, insandan ve sorunlardan kaçamaz.

 

Hayatın her an ve durumunda özenli, dikkatli, duyarlı, incelikli olmak insanın işini kolaylaştırır. Bazen bu kişinin kendisine zarar verebilir. Ancak önemli olan sorumluluğu alan kişinin gücünü artırır.

 

İnsanları gereksiz yere şımartmamak gerekir. Hele hele övgüler düzmek kişinin kendisine zarar verir. Gerekirse eleştirmeli, yol göstermeli.

 

İnsanın yüzüne karşı övgüde bulunmak kişiye zarar verir. Peygamberimizin bir uyarısı var: “Biri sizi övüyorsa yüzüne bir avuç toprak atın.”

 

Günümüzde övgüyü, reklâmı ve aşırı tanıtımı önemsiyorlar. Alkışlara boğuyorlar. Kişinin nefsini hak etmediği halde kabartıyorlar. Bununla bir toplum baskısı oluşturuyorlar. Bu kişiye katkı sağlamaz, yükünü ağırlaştırır, gereksiz bir ruh hâline büründürür.

Google+ WhatsApp