İnsan ve özgürlük

İnsan ve özgürlük


İnsanı sınırlamaya gelmiyor. Akıl devreye girince sınırlar aşılıyor ya da bazı sınırları tanımıyor. Buna bağlı olarak giderek aklın ve hırsın tuzağında kendi uçurumunu oluşturuyor.

 

İnsan yaratılan özgürlüğü ve iradesi olan bir varlık. Diğer varlıklardan ayrılıyor. Onun sınırları var, çünkü irade sahibi. İradeyi denetleyen iç dünyayı güçlendiren maneviliğidir. Manevilik İlâhî güçten kaynaklanıyor. Ona yaslanan kendini daha rahat ve özgür hisseder. İnsan özgürlüğü ilâhî iradenin sınırları içindedir. Onun dışına çıkınca başkasının kölesi olur. Aklının ya da bağlandığı düşüncenin.

 

İnsan bencildir, kendinden yana düşünür. Hani derler ya: “Hep bana Rabbena.” Veya eskilerin deyimiyle keser hep kendinden yana yontar. Bu, insan yapısı. Onu manevilikten yoksun kalınca, kendisiyle baş başa bırakınca sınır tanımaz.

 

İnsanı sınırlayan manevi gücün varlığı. Bu bulunulan kültür ve düşünce dünyasında şekillenilir. Manevi güç ise Allah’ın iradesi dâhilinde. Bu dairenin dışına çıkınca özgürlük alanı değişir. Onu uçurumlara götürür. Ya da insanı amaçsız bir hayatın içine sürükler.

 

Bunalımlar insandan kaynaklı. Kendisinin oluşturduğu dünyanın kapanına düşmekten kurtulamaz. Ne yaparsa yapsın huzur bulamaz.

 

İnsan bu yapıya girince saldırganlaşır. Bunun sonucudur ki, insan insana tahakküm eder, baskı altında tutar. Kendi özgürlük alanını başkalarının alanının daraltarak sağlar. Düşünce dünyası olmayanların başvurduğu yöntemin başında baskı gelir. Başkalarını tehdit ve korku ile sindirir.

 

İdeolojilerin doğuşu da tıkanıklıklardan kaynaklanır. Sınırsız bir hayat özlemi. Bu da kendisini tatmin etmiyor. Sıçramalarda bulunuyor. Sonrası bunalım ve intihar. İntihar son bir hamle bir çıkmaz. Ya da sapkınlıklar. Günümüzde sapkınlıkların bu kadar ileri boyutta olmasının nedeni insanlığın çıkmazı, tatminsizlik, doyumsuzluk, sınır tanımazlık.

 

İnsanı özgürleştiren kendisine sunulan iradenin Hak olanın dairesinde kalışına bağlıdır. Onun içinde kendisini sürekli yeniler. Bunalım gerektirecek bir alan ve boşluk kalmaz.

 

İnsanın ruh dünyası kendisini tamamlayan insanlarla birlikte olunca gerçekleşir. Aynı ruh dünyası içinde bulunanların içtenliği bağlılık getirir. Bu da insana güç kazandırır. Hem güç hem birlikte düşünme, yaşama sevinci oluşturur.

 

Elbette ki insanın iniş ve çıkışları olur. İnsanın ruh dünyası hiçbir zaman aynı düzlemde seyretmez. İnsan doğasına aykırıdır tekdüzelik. Kendi içinde kendi kendisini yenileme fırsatını Allah insana sunmuştur. O bu bilinç ile kendisini yeniler ve geliştirir. Tekdüze insan sıradan, hiçbir şey yapmaya çalışmayan olduğu gibi yaşayan kimselerdir. Bu tipler de var ve olacaklar. Çünkü onları sınırlayan bir takım şeyler var ve bu onu sınırlar. Kişi kendisini geliştirmek için bir çaba içinde olmaz.

 

Düşünen, fehmeden, akleden ve manevi bir bilinç ile yolunu sürdüren insan farklılaşır. Bu ona üstünlük sağlamasa da insan olarak sorumluluğunu artırır.

 

Sabır ve manevî güç insanı ayakta tutar. Gelişen olay ve durumlar karşısında dayanamayan, sabredemeyen, hızlarını alamayanlar uçurumlarına doğru sürüklenirler.

 

Günümüz jakoben, dayatmacı anlayışlar genel kabulün dışındadırlar. Onlar ancak baskı ve terör ile ayakta durabilirler. Başkalarını korkuturlar, tehdit ederler ve darp ederler. Tahammülsüzlük, düşüncesizlikten yararlanır. Doldurulmuş ve köle edilmişlerin gücü akıl, düşünce ve manevilikten uzaktırlar.

 

Özellikle dinden uzak, manevi güçten yoksun olanların tek çareleri şiddettir. İnsanları tehdit sonra itlaftır, yani ortadan kaldırmadır.

 

Jakobenler, ırkçılar, ideolojilerin mensupları, sapkınlar, azgın çıkarcılar, katiller, zalimler, mağrurlar şeytanın köleleridirler.

 

İlâhî irade dairesinde bulunanlar insani özelliklere sahip asıl kullardır ama köle değildirler.

Google+ WhatsApp