İmam Hatip müfredatı bütün okullarda uygulanmalı

İmam Hatip müfredatı bütün okullarda uygulanmalı


11.08.2020 tarihli Yeni Akit’teki köşe yazımı şu cümlelerle bitirmiştim:

“Kısa ve kestirme bir çözüm: Gelin, İmam-Hatip müfredatını bütün okullarımızda uygulayalım. Azgınlaşan sapkınlıklar karşısında çağın Yusuf’larını yetiştirmenin başka yolu kalmadı. Biline!”

Geçen hafta Prof. Dr. Teoman Duralı üstadın Haber 7’de birkaç yıl önce yayımlanan bir röportajına rastladım. Üstat orada “İmam hatiplerin müfredatının genelleştirilip tüm okullara uygulanması gerektiğini” vurguluyordu...

Bu harika tetabuk, konuyu daha temelden ele alıp gündeme taşımama vesile oldu.

Önce Teoman Duralı üstada kulak verelim. Üstat konuyu gerekçesiyle şöyle açıklıyor:
“...Bölünme içten içe büyüyor. Eğitimde birliği sağlamak lazım bunun için… Şimdiye kadar bu din eğitimini yasaklamak suretiyle sağlanıyordu; şimdi de din ile dünyayı birleştirmek zorundayız. İmam hatiplerin müfredatının genelleştirilip tüm okullara uygulanması gerektiğini savunmuşumdur hep, en başta da askeri okullara. Disiplin, hayatın her alanında gereken bir şey. Askerlik dış disiplinle veriliyor. Din iç disiplini sağlıyor.İç disiplin olmadan dış disiplin bir kabuktur. ...Şart olan şey yetişenin din bilgisiyle donanmış olmasıdır. Bu sadece dindar yetiştirme babında değil, dinsiz olacaksa da niye dinsiz olduğunu bilsin... Bizim en önemli birleşme noktamız, çimentomuz, harcımız dindi. Müslümanlığı gericilik, kötülük diye damgalarsan sonunda bu noktaya gelinir. Müslümanlığın yerini tutacak hiçbir harç yok...”

El-hak, doğrudur. Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzda hem kendimize yabancılaşmayı hem de zihinsel, kültürel ve sosyolojik olarak parçalanmayı önlemek için kadîm İslâmî değerlerimizi merkeze alan (D. Mehmet Doğan ağabeyin ifadesiyle) bir maarif reformuna acilen ihtiyaç var. Sadece öğretimi esas alan değil, kökleri İslâm’da olan ta’lîm ve terbiyeyi, irfan ve hikmeti eğitim sisteminin temeline oturtan bir maarif inkılabı zaruridir. Zira -Duralı üstadın da altını çizdiği gibi- millet olarak iç bütünlüğümüzü sağlayacak yegâne harç Müslümanlık, bireyler olarak iç disiplinimizi sağlayacak yegâne değerler sistemi ise İslâm Dini’ninta kendisidir.

İşte yetmiş küsur yıllık birikim ve tecrübesiyle İmam Hatip okulları böylesine köklü bir inkılaba önderlik ve örneklik yapacak misyona sahiptir. He ne kadar İmam Hatip müfredatına ve programına dair bazı tashihlerin yapılması gerekliyse de son yıllarda akademik başarıları ile büyük takdir toplayan İmam Hatip Okulu öğrencileri, özellikle manevi ve ahlaki donanımlarıyla milletimizin ve bütün bir insanlığın özlediği -Mehmet Akif’in isimlendirmesiyle- “Âsım’ın Nesli”nin prototipleri olmaya aday görünüyorlar.

Öyleyse gelin, İmam Hatiplerdeki mevcut eğitim müfredatını ve programını bazı pratik düzenlemelerle bütün ortaokullarımıza ve liselerimize âcilen taşıyalım. Pırıl pırıl genç zihinleri “seküler” sapmaların kirletmesine daha fazla izin vermeyelim; inkâr ve ifsat odaklarının insafına terk etmeyelim.

Gelin, bütün bir insanlık olarak tehdidi altında olduğumuz Korona salgınının eğitim sistemi başta olmak üzere hayatın her alanını etkilediği bir ortamda ve ülke olarak karşı karşıya bulunduğumuz içerden ve dışardankaradan ve denizdenmaddi ve manevi tüm şeytani şer saldırılar karşısında iç direncimizi ve iç bütünlüğümüzü pekiştirmek ve bunu sağlayacak kadim İslami değerlerimizi tahkim etmek için çok acil bir “Manevi Diriliş Hamlesi” başlatalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Millî Eğitim Bakanlığı (özelde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü), Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Aile Bakanlığı, TRT vb. konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluşları bir araya getirerek kapsamlı bir çalışma yapalım. AllahPeygamberKur’ânvatandin kardeşliğisevgisaygımerhametyardımlaşma vb. gibi ortak manevi değerlerimizi yeniden ve hızla inşâ ve ihyâ edelim. Bu “Diriliş Hamlesi”nin içeriğini de İmam Hatip müfredatını merkeze alınarak süratle hazırlayalım ve ilgili bütün kurum, kuruluş ve okullarımızca da acilen uygulamaya koyalım.

Hortlayan İslâm düşmanlığına, modern Haçlı saldırganlığına, evrensel ahlaki erozyona karşı başkaca tedbiri ve çözümü olan varsa, buyursun söylesin. Biz bildiğimizi ve inandığımızı söyledik. Hodri meydan!

Google+ WhatsApp