İdeolojilerle ebediyen sulhumuz yok

İdeolojilerle ebediyen sulhumuz yok


İdeolojiler, hem cinslerimiz tarafından fıtratımıza sıkılmış kurşunlardır. Allah’ın nizamı İslâm’ı bırakıp ideolojilere tutunan ülkeler, Haçlılara olmuşlar köle. İslâm topraklarında ideolojiler sayesinde Müslümanların kanı dönüşmüş göle. Çoğu çaresiz, yersiz, yurtsuz dağılmışlar çöle. Yasasında İslâm yok Müslümanlara hükmeden hiçbir devletin. İslâm topraklarında öldüren de, ölen de başka ümmetin evladı değil, bu ümmetin. İdeoloji nurun garantisi değil, sadece zulmetin.  

İdeoloji, insanın insana ve kâinata ihanetidir. Tabii ki insana ve kâinata ihanet, Kur’ân’a ihanettir. “İnsan’ın tarif, tafsil ve tefsiri Kur’ân; Kur’ân’ın tarif, tafsil ve tefsiri kâinat’tır.” Bunun aksini iddia edenin sermayesi İblis’ten mirası aldığı inattır. 

İdeoloji, İslâm çağrısına karşı müşrik ve münkir mantıkla uydurulmuş yalanlardır. İdeolojilere inanmış olanlar, Allah’ın indirdiklerine “evvelkilerin masalları” deme cüretini gösteren zalimlerdir. Allahû Teâla buyuruyor:

“Allah’ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir?”(el-En’am Sûresi/157)

“İslam’a çağrıldığı halde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır?” (es-Saff Sûresi/ 7)

“Onlara “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulsa, “evvelkilerin masalları” der-ler. Böylece Kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin veballerini de kısmen yüklenirler. Bak ne kötü yük yükleniyorlar!” (en-Nahl Sûresi/ 24-25) 

İdeoloji, insanın insana ihanetidir. Hakikati bulmanın değil, hakikatten mahrum kalmanın işaretidir. İdeoloji yalan ve talan yüklüdür. Asrımızda İdeolojilerin sayesinde ülkelerin işgal edilip talan edilmesi bir çocuk oyuncağı. Emperyalistlere bağlı yaşayanların ayaklarında İslâm olmadan çözülmez bukağı. 

İdeoloji, Allah’a giden yolu tıkayan bir dağ gibi durmakta. Uyan artık Müslüman “ben kâfirim” diyen herkes ideoloji sopasıyla sana vurmakta. Namerd merdin yerine geçti, meydan baştan sona entrika. Kula kulluk hususunda ideoloji bir alâmet-i farika. Misyoner bozuntusu, Emperyalist kalıntısı içimize ideoloji ile sokmuş tefrika!

Gelin istisnasız bütün ideolojileri alıp çöpe atalım, İslâm ve imanla dolalım. Fıtratımızla barışık, Müşrik Asrın idrakine İslâm yazalım. 

İmanla, imanlı insanla ancak mümkün olur memleketin sulhu salahı. Kişi yola çıkmışsa iman yüklü bir yürekle. Yıkılması mümkün değil top tüfekle. İnsanlık çok güçlü silahlar gördü ama hiç görmedi inançlı insandan daha güçlü silahı.    

İdeoloji hep maskeli gülücüklerle hatırlanacak. Ona sevdalanmış olanlar hep karanlıkta kalacak. İslâm’ın her hükmünün yeri mevcut fıtratımızda. Kul kaynaklı ideolojinin mefhumu da, lafzı da kendine yer bulamaz mü’min kafamızda.

İdeoloji; hayat değil, hayal penceresinden izleyen yokluk. O, zamanda boşluk; ne yana gitsek, orada başıboşluk... Başka bir ifadeyle ömür israfında sınır tanımayan sarhoşluk!

Kulun düzmelerine kulu bağlayan ideoloji, baştan sona esaret. Hürriyetin öteki ismi olan İslâm, esaretten çıkmak için büyük cesaret. Müslüman için İslâm’ın dışında huzur yok, huzur bir tek İslâm’a teslimiyetten ibaret.

İdeoloji, dine ve imana karşı kurulmuş bir oyun. Bu oyuna gelenlerin mezhebinin adı uysal koyun. Dünyanın bütün ideolojilerini getirseler de nafile, Müslüman bir tek Allah’a eğmiş boyun.

İdeoloji her gün yeni birtakım Firavunlar, Nemrudlar doğurur. İdeolojiye ve ideologlara umut bağlayanlar durmadan, ara vermeden zulmün hamurunu yoğurur. Hakkı inkâr eder, hukuka başkaldırır, vicdana fiske vurur.

İdeoloji karanlık ve gece, İslâm güneş ve gündüz; biri olunca ötekisi olmaz. İslâm’a din, hayat nizamı değil, ideoloji muamelesi yapan devr-i cahiliyeden kalma bir yobaz!

İslâm’ı tanıyanlar İslâm için döner pervaneye. Ne demeli Müslüman olup da İslâm’ın dışında huzur arayan divaneye? İslâm’ın hiçbir harfi ideoloji ile barışmaz. Bunun aksini iddia eden ya imansız ya da bînamaz. Müslüman her şeyi ile reddeder ideolojiye dayanan düzeni. Çünkü Müslümanın teslim olduğu İslâm, eskimez her gün yeni!

İdeoloji, İslâm’ın önüne ve yerine geçsin diye içimizdeki beyinsizlerin işledikleri bir cinayet. Bu cinayete karşı sessiz ve tepkisiz kalanlarda esaret olur ama asla bulunmaz hürriyet!

Müslüman ideolojilerle barışmaz, aksine ideolojilere karşı savaşır. İdeolojilerin esir ettikleri insanları hürriyete kavuşturmak için yarışır. İdeoloji, bin doğruya perde bir kirli yalan. Asrın firavunları tarafından çizilmiş karanlık plan. İslâm damar, biz kanız. İslâm ruhtur, biz canız. İslâm bütün, biz parçayız. İslam hücre, biz zarız.
İslam güneş, biz karız. Hiç kimse bizi yanlış tanımasın ve tanıtmasın; biz, kıyamete kadar bilaistisna bütün ideolojilere karşı savaşan birer Müslümanız.

Google+ WhatsApp