Hakikatin Gücü

Hakikatin Gücü


Kültürden kültüre, düşünceden düşünceye hakikatler var. Yani doğrular. İnsanların da kendilerine göre hakikatleri var.

 

İnanç ve düşünce bağlamında Müslümanlar için hakikat tektir: İslâm.

 

İslâm, dogmatik değil açımlayıcı bir din. İnsanın önünü açıcı bir din. Allah’ın yarattığı kâinat sürekli yenileniyor. Müslüman da bu devinim içinde. Sürekli kendini yenileyen özelliklere sahip. Bir Müslüman’ın durağanlığından söz edilemez.

 

Günümüz insanı genel anlamda kuşatmalar altında. Kendi olma şansından uzak. Birçok şeye tutsak. Kendisini bağlayan ve sınırlayan şeyler hakikat üzere düşünmesini engelliyor. Hakikat perdeleniyor. İnsanlığın geleceğinin önü kapatılıyor.

 

Hakikatin üstü örtülemez. Kâinat ile birlikte var olan bir gerçek. İnsanlık bu gerçeğin içinde. İnsanı yanıltan ve yanılsatıcı şeyler sadece oyalayıcı ve engelleyici. İnsanlığın bu perdeleri ve engelleri aşması gerekir. Bazen bir başına aşamayabilir. Sorumluluk Müslümanlara düşer. Allah’ın kendisine verdiği imkânlar bulunuyor. Dil bir araç, fakat asıl araç insanın kendisi. Hakikate önce kendisi inanmalı ve yaşamalı.

 

İnsanlığa anlatacak çok şeyimiz bulunur. İslâm’ı özüyle yaşayarak. İslâm’ı kendine uyarlamak yerine kendisi kendini uyarlamalı. Günümüzün kirliliklerinden uzak, sade ve bilinçle.

 

İslâm insanda yaşanır. Soyut olan hakikat insanda karşılık bulunca gücü de ortaya çıkar. İnsanlık ondan yola çıkar ve çıkış yolunu bulur.

 

Hakikat, peygamberler medeniyetidir. Peygamberler hakikat medeniyeti üzeredirler. Onlar gerçek yaşayıcıları ve çilekeşleridirler. Peygamberlerin sarayları ve saltanatları yoktur. Bir tek Hazreti Süleyman farklıdır. Ona da verilmiş bir görev var.

 

İnsanlar saltanat kurma hevesinde olurlar. Dünya tamahı sonsuzdur, bitmez ama hiçbir zaman da doyurmaz. Sınır tanımaz. Hani eskilerin bir deyimi var: “Gözünü bir avuç toprak doyursun” diye. Sonuçta insanın varacağı yer de toprak. Bu, biraz da ona bir çağrışımdır.

 

İnsan beni genelde arzulara dönük. Bunu sınırlayan ancak manevi bir güç ile olabilir.

 

İnsanlık için her dönemde sorunlar var. Çünkü sorunların başlatıcı ve sürdürücüsü kendisidir.

 

Günümüzde yakınılan bir sürü sorun var, çok yönlü. Üstesinden de gelemiyor. Yakınıyor, feryat ediyor, çırpınıyor sonuç değişmiyor.

 

Yalan söylemeyi engelleyen nasıl bir güç var. Yalan söyleyenler yasalarla engellense! Böyle bir şey düşünülemez ve akla gelemez. Oysa bir çok kötülüğü kamufle eden, örten bir durum.

 

Dedikodu etmek, başkalarını çekiştirenlerin diline pranga vurulabilir mi? Bunlar ve yaşanıyor. Bunlar en sıradan ve görünmeyenleri. Yalan başlı başına bir güç ve bir yöntem. Günümüzün önde gelenlerinin sığınağı bir bakıma. Yalan ve iftira üreten kurumlar var, insanlar profesyonel olarak görevlendiriliyorlar. Bunlarla asla hakikat ifade edilemez. Çünkü bunlar zaten hakikat dışı.

 

Basite indirgediğimiz düşünülmesin. Basit görünenlerde çok şey yatar. Şeytani bir bakış, bir dil ve bir hayat anlayışı.

 

İnsanlık manevilikten yoksun ve giderek uzaklaşıyor. Sosyolojik araştırmalar gösteriyor ki, Müslüman dünyada ciddî anlamda çözülmeler ve değişmeler var. Kendilerinin daracık kozalarında ve dünyalarında bakınca neyin ne olduğunu bilemezler.

 

Hakikat bir bütündür. Bütünün parçaları bir arada olunca hakikat gerçeğiyle görünür ve yaşanır.

 

Vicdan deniyor. Vicdanları denetleyen ve yönlendiren ne? Yalan söyleyen vicdan, katil vicdan, hırsız vicdan, soygun yapan vicdan. Bunun birçok örneği verilebilir.

 

İnsana düşen hakikatin sırrına ermesi onun içinde var olması. Manevi güç ile donanması. Hakikatin içindeki hakikatleri yaşaması. Allah’ın kendisine sundukları içinde var olması.

Google+ WhatsApp