Günümüzün felaket tellalları

Günümüzün felaket tellalları


Felaket tellalları; insanlığın toprağına nefret tohumlarını eken umut katilleridir. İyiliklerden kurtulmak için kötülüklerden medet uman karanlık oda rejiminin gönüllü eşkıyalarıdır. Onların işleri, güçleri enkazdan muştu çıkarmak yerine muştulardan enkaz çıkarmaktır.

Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen, kâfirleri Müslümanlardan üstün görenler, kâfirlerin kötülüklerini çevrelerine iyilik diye takdim eden yıkık fikirli köle ruhlu kişi ve kimseler, bu ümmetin felaket tellallarıdır. 

“Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar ‘cibt’e ve ‘tâğût’a inanıyorlar. İnkâr edenler için de, ‘Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır’ diyorlar.” (Nisa Sûresi/ 51)

Felaket tellalları; İslâm’ı ve Müslümanları beğenmezler. Onlar sürekli batı ve batının değerlerini övüp savunurlar. Batının sihirli hurafeleriyle büyülenmişler ve hep eziklik kompleksiyle büyümüşleridir. Felâket tellallarındaki kusur devenin hörgücünden daha fazla ama dönüp sırtlarına bakamadıkları için boyunları içerde sanırlar, karşıdakini beğenmezler. İşleri güçleri kusur bulmak, bahane bulmak, nazlanmak, kabullenememek, istemezlik yapmaktır.

Felaket tellalları; öylesine bağnaz, öylesine saldırgan ki her beğenmediğini linç etmek, parçalamak ve yok etmek üzere derin bir kin ve nefret girdabında biteviye bir öfke nöbeti içinde iyilik yapan, güzel işler yapan insanlara saldıran kravatlı kare kafalı eşkıyalardır.

Felaket tellalları, mevsimliktirler. Birbirlerine kefil olmuşlar, nasılsa işleri yok şahit olurlar, paraları bol kefil olurlar. Bozacıdan kefil istemişler, şıracıyı göstermiş. Felaket tellalları, felaket tacirleriyle kardeştirler. Şunu da bilelim ki; iş bilmez insanların adamları var diye, arkaları sağlam diye hiç olmadık yerlerde boy göstermeleri, felaket tellallarını işlerini kolaylaştırıyor. 

Toplum idaresinde liyakat, ehliyet ve kabiliyetin gereksiz görülmesi, felaket tellallarının çoğalmasına sebebiyet verir. Emanet verilen mevki ve makamları kendi hırs, enaniyet ve keyfi için kullanan insanların çoğalması, başlı başına bir felakettir. 

Felaket tellalları; İslâm ümmetinin moral deposunu delmeye çalışan kubur fareleridir. Ülkemizde her şeyi bildiğini zanneden ama bir şey bilmediği halde bildiğini iddia eden aydın müsveddelerinin söylemleri, felaket tellallığından başka bir anlam ifade etmez. Halkı Müslüman veya halkında Müslüman olan ülkelerde iktisadi kalkınma için IMF’yi adres gösterenlerin –rütbe ve makamları ne olursa olsun- onların hepsi şeksiz ve şüphesiz felaket tellallarıdır.

Bir ülkede yangın esnasında ilk terk edilecek yerler arasında camiler gösteriliyorsa, o ülkede felaket tellalları şampiyon olmuşlar demektir. Bir ülkede ezanı duyacak bir gönül, okunan ezana icabet edecek bir cesaret kalmamışsa, ezanları tümden susturma ve camileri de kapatma yasağı yolda demektir. Felaketlere karşı firaset-i mü’min ile tedbir alınmazsa felaketler birbirlerine davetiye çıkarmaya devam ederler. Halkı Müslüman olan bir ülkede namussuzların sayısı domuzların sayısını geçmişse, o ülkede yasaların güvencesiyle Müslümanlara satılmak üzere domuzluk kasaphanelerin açılması garipsenemez!

Müslümanların ülkesinde fuhuş haneleri, tekelleri, tefeciliği, borsa oyunlarını yasaklamak yerine yasallaştırıyorsanız, evlilik yerine evsizliği teşvik eden krediler veriyorsanız, sakın size tehlikeden, felaketten, toplumsal azabdan haber verenlere kızmayın. Bunlar felaket tellalları değil, bunlar kıyamet şiddetindeki tehlikeleri önlemek için kendilerine feda etmeye hazır olan kahramanlardır.

Felaket tellallığının gölgesinde kalanlar, iyiliklerden, güzelliklerden mahrum kalırlar. “Ben çok farklıyım, hiçbir şeyi bana beğendiremezsiniz” hastalığından kurtulmayan bir kimse, yapılan hiçbir iyilik ve güzelliği göremez. Kendi ölümüne razı olur ama yapılan iyiliği, güzelliği takdir edip övemez. Felaket tellalı; hain, zalim ve laf taşıyan… Bir de bunların da ötesinde hayatı boyunca hep felaket tacirleri için yaşayan!

Felaket tellalları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, onlar iyilikler ve güzellikler için birer tehdittirler. Bir ülkenin felaket tellalları, o ülkenin düşmanları kadar tehlikelidirler. Habbeyi kubbe yaparak olmayan olayları olmuş gibi göstererek zihinleri hipnotize etmeye çalışanlar, felaket tellallığı yapanlardır. İnsanlarda daha dramların dumanı tüterken, olan bitenin ne olduğu anlaşılmadan çıkıp nutuk çekenler, ilgili ilgisiz herkesi suçlayanlar, felaket tellallarıdır.  “İnsan mezbahası” ya da “Recm çukuru” haline gelen sosyal medyada yer alan  ‘uzman’ görünümlü ‘felaket tellalları’, düşmanı aratmıyorlar.

Günümüzün felaket tellalları; Firavun’u destekleyen sihirbazlarına, Nemrud’a İbrahim’den haber veren arraflarına, Karun’un haram servetini taşıyan kervanına tekabül etmektedirler. Bunlar haramzadelerin tetikçileridir. Asrımızda İslâm’ın yeryüzüne hâkimiyetinin imkânsızlığını anlatıp duranlar, günümüzün felaket tellallarıdır. Onların hedefi sessiz ve tepkisiz olarak Müslümanları kul kaynaklı beşeri ideolojilere köle yapmaktır. Müslümanların toplumunda felaket tellallığı, Müslümanlara düşmanlığın bir parçasıdır. Bu Müslümanların değil, hainlerin yasasıdır.

Google+ WhatsApp