GGR (‘Gırgır’ değil, 5G, Global Great Reset) vs.

GGR (‘Gırgır’ değil, 5G, Global Great Reset) vs.


Sahi siz Demokrat mıydınız yoksa Cumhuriyetçi mi? Yoksa Demokratik Cumhuriyeti mi savunuyordunuz!? Bunları unutun, bunlar milattan önceki hikayeler. 

Geçin efendim, onlar “eski normal”de kaldı. “Eskiyi unutun, yeni yolu tutun”. Yeni normal dönemde bunların hiç biri olmayacak. Transhuman evresinde insan da eski insan olmayacak ki.

Sahi Humanoidler oy kullanacak mı? Böyle soru mu olur? Kim oy kullanacak ki! Zaten birileri sizin beyninizi okuyacak, beyninize inanç ve bilgi, fikir yükleyecek, silecek. Ya da niye yüklesinler ki, siz artık bir nesnesiniz. Nesneler arası iletişim networku kurulacağı için, her saniyeniz izlenecek, kayıt altına alınacak.

Hem siz eskiden “gerçek”lere göre karar veriyordunuz, “yeni normal” dönemde, artırılmış gerçek var. “Hangi gerçek”ten söz ediyorsunuz. Hem siz kim oluyorsunuz ki! Siz bir “Gender”siniz artık. Cinsiyetiniz bile belli değil. Alnınıza vurmuşlar mührü, “biyolojik cinsiyet” o Allah’ın “sizi bir erkek ve dişiden yarattım” sözü geçmişte kaldı. “İstanbul sözleşmesi” ile o ayet neshedildiği için (Haşa) siz kendinizi eğer “erkek” ya da “kadın” hissediyorsanız, o sadece bir “cinsel tercih” ve “cinsel yönelim”dir sizin için, isterseniz değiştirebilirsiniz!

Siz şimdilik kendinizin erkek ya da kadın olduğunuza inanabilirsiniz. Özgürsünüz ama zaten artık eğitim yolu ile bu “algı”dan kurtarılacak çocuklarınız. Eğer direnen olursa beyninizdeki bu “kontrol dışı sapma” resetlenecek. Global Great Reset döneminin başlamasına az kaldı. Az sonra!

Şimdiden “HES kodu” aldınız değil mi? Adım adım geliyorlar. Bir adım sonrası “Global Health Pass.” Uçağa bineceksin, resmi daireye gideceksin, HES kodun yoksa binemezsin, giremezsin. Başvurup alıyorsun. Ne var bunda, aslında vatandaşlık numaranla da izlenebilirsiniz. Hayır, bu global bir network, sanal global sağlık pasına geçiş. Yarın şu aşıyı olmayanlar yurtdışına çıkamaz, şehirden çıkamaz da diyecekler. Aşı olup olmadığını bu HES kodundan görecekler. Grip aşısı bir yalan. Mutasyona uğrayan bir biyolojik ajan söz konusu. Aşılarında kısırlaştırıcı maddeden söz ediliyor. Bir kere aşı olmak da yetmeyecek, her mutasyon için ayrı bir aşı, her topluma ayrı bir muamele. Birileri celladının bıçağını bileyliyor sanki! Bu sistemi kuran, yöneten, uygulayanlar da bu işin farkında değiller. Covid yalanı ile bir korku pandemisi üretip, insanlığı ev hapsine soktular. Çözüm de üretmiyorlar, evde otur, maske tak, fiziki mesafeye dikkat, sabun ve kolonya kullan. Toplantı ve gösteri de yasak. Gıda ve ilaç konusunda muhalefeti, eleştiriyi bile yasaklayacaklar ellerinden gelse. Covid var toplantı, gösteri yasak. Basın zaten 3 maymunları oynuyor, her şey kontrol altında. Uzay işgal ediliyor kimse farkında değil, Aşı’nın Covid komplosu ile ilgisini anlatmaya çalışıyorsunuz herkes susuyor. Akademi sessiz, Cemaat sessiz, STK’lar, Sendikalar, Meslek örgütleri sessiz, siyaset dut yemiş bülbül gibi, iktidarı muhalefeti hepsi 3-5 kişinin gözüne bakıyor. 5G’nin insanlığın, hayvanatın, bitkilerin başına nasıl bir bela olacağını anlatıyorsunuz, herkes birbirine bakıyor.

Dikkat ediyor musunuz, Covid bahanesi ile hepimiz eve mahkûm edildik. Televizyon ve internet üzerinde bütün bir insanlık, eğitim, alışveriş, iş konusunda eğitiliyor.

Bütün dünya ciddi bir tehdit altında. Birileri “Tanrıyı kıyamete zorluyor” sanki. Birileri tarihin sonuna giden yolda bir “medeniyetlerarası savaş” tehlikesinden söz ediyor. Birileri kutsal metinlerden geleceğe ilişkin işaretler bulmaya çalışıyor, kimi astronomiye ilişkin felaket okumaları yapıyor, kimileri astrolojiden söz ediyor.

Gidişat iyi değil, onu söyleyeyim. Bizi bu gidişle ekonomik kriz, siyasi kriz, toplumsal kargaşa ile askeri gerginliklerle, terör ve suikastlarla etkisizleştirmeye çalışacaklar gibi gözüküyor. Topyekûn bir silkenişe ihtiyacımız var. İktidarı muhalefeti ile Cemaati STK’sı ile bilimi ve iş dünyası ile birbirimizle uğraşmayı bırakıp, bu global tehdit ve sistemin kıskacından, onların içerideki uzantılarından yakamızı kurtaramaz isek işimiz zor.

Bakın bu kadrolarla, bu media, bu Cemaat yapısı, akademi, bürokrasi ile bir yere gidemeyiz. Def-i mazarrat celbi menafiden evladır. Allah’ın yardımı olmadan da bu girdaptan kurtulmamız çok zor. Çok zaman kaybettik, çok geç kaldık ve daha fazla zaman kaybına da tahammülü kalmadı bu işlerin. İnsanlar büyük oyunun farkına vardıklarında, onları zapt etmek de çok mümkün değil. Allah’ın yardımı da biz kendi halimizi değiştirmeden bize ulaşmaz. Allah bu cahiller, hainler, fasıklar, müfsidler, zalimler topluluğuna yardım etmez. Onların üstlerine pislik yağdırır, onların işlerini sarp dağlara sardırır. İçimizdeki beyinsizlere dur demezsek, korkarım onların işledikleri yüzünden bütün bir toplum büyük bir helak ile karşı karşıya kalır.

Sosyal media’nın, toplum hayatının geldiği noktanın farkında mısınız. “Şeytan egemen bir dünya”ya doğru sürükleniyoruz. Sürükleyenler de “Biz ancak ıslah edicileriz” diyorlar. “İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridirler.” Bazı gerçekleri gözlerimiz var görmüyoruz, kulaklarımız var duymuyoruz, kalplerimiz var hissetmiyoruz sanki!

Allah buyurdu ki, “Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tâbi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar.” (En’âm 116). Azınlık ya da çoğunluğa tabi olmak değil, asıl mesela, Hakk’a tabi olmaktadır. Din ve devlet büyüklerine mutlak itaatta da değil asıl çözüm. Asıl çözüm, Zandan sakınım Hakk’a, Hakikat’a tabi olmakta! Toplum Lut kavmine ya da Nuh kavmine benzemişse sizi ne Demokrasi ve ne de Cumhuriyet paklar. Hem zaten siz bir BİREY’siniz! Cinsiyetiniz bile belli değil. Siz artık bir GENDER’siniz. Evde otur, maskeni tak, fiziki mesafeye dikkat et, elini sabunla ve kolanya kullan!?. HES kodu’nu almayı unutma, yoksa adamı “godular mu oturturlar”!? Neyse, işte böyle, “Ahir zaman Peygamberi”, “ahir zaman Peygamberinin ümmetine buyurdu ki, “Bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz!” Aman efendim aman, galiba ahir zaman! Selâm ve dua ile.

Not: Bugün 1. Antalya Tüketici Mahkemesinde 2020 / 139 Esas sayılı dosyada 11.23’de 5G ile ilgili Müdahil sıfatı ile duruşmam var.

Google+ WhatsApp