Gelecek ve umut

Gelecek ve umut


İnsan var oldukça ve yaşadıkça yürüyüşü devam eder. Bedensel özellikleri kendisini taşıyabilirse yürür. Bu, bir başına yetmez. İnsan enerjisini boşa tüketmedikçe, emekle ve çaba ile bir şeyler yapabiliyorsa var olur.

 

İnsanız, sorumluluklarımız var, yaratılışımız gereği. İnanç sahipleri daha çok bu bilinç ile yaşarlar. Hayatlarına anlam katarlar.

 

İnsanın hayatını ve akışını bozan durumlar her zaman var ve yanı başındadır. İnsanı yoldan alıkoyan, yol değiştirten, oyalayan birçok neden ve durum olur. İnsan, bilinçle bildik yolda yolunu sürdürürse amacına ulaşır, varmak istediği yere varır. Bu dünya hayatının belli bir sınırı var, bir yere kadardır her şey. Yol yürümek, edindiklerini biriktirmek ve bununla asıl varılması gereken yere varmak asıl amaç. Müslümanlar için bu böyle. Yol ve yolculuk her insanın bir kaderi. Kaderinin güzelliklerini kendisi güzelleştirir, zenginleştirir.

 

İnsan bu dünya hayatını sıradan, başıboş, amaçsız yaşayamaz. Yaşayanlar vardır elbette. Yol kaderine bilinçle çıkanlar hiçbir anı boşa tüketmezler.

 

İnsanın ruhu, kendisi var oldukça kendisiyle birliktedir. Beden yorulur, yaşlanır ama ruh hep diridir. Ruhu diri insan enerjisinin bütününü eyleme geçirir.

 

Her insanın yapabilecekleri var. Sorumluluk alanında yolculuğunu sürdürür. Elbette insanın yorgunlukları, bezginlikleri, kırgınlıkları olur. Bunlar geçici anlardır, üstesinden gelinebilen durumlardır. Bir soluklanma yeni bir hamleye başlangıç yapmayı sağlar. Günümüz insanı, çabuk yorgun ve bezgin düşüyor. İnsanı yoran eşya, sıradanlıklar ve savurganlıklardır. Hayat sürekli hızlı bir ritimde yaşanamaz. Soluklana soluklana, hamle yapa yapa yol sürdürülür.

 

Yorgunluklara, sıradanlıklara kapılanlar bezerler, yoldan düşeler. Her insanın bir başına yapabilecekleri vardır. Dünyayı omuzlarında taşıyabilir. Kendi takati yettiğince yaptıkları dünyayı taşımadır bir anlamda.

 

Geçmişe bakarız, yaşananları ve oluşları öğrenir, biliriz. Bunlar öğreticidir, onlardan istediklerimizi alırız. Deneyimleri yeniden deneyimle ya da tekrara düşmeden kalınan yerde devam ederiz. Onun üzerine ne katar ve ne yaparız bunlar daha çok önem kazanır. Kalınan yere takılıp kalmadan bir hamlede bulunmak sorumluluk gerektirir.

 

Bir gençlik var. Bugünün enerjisi onlarda. Yol yürüme gücü onlarda. Yaşı ilerleyenler onlara deneyim örneğidirler. Yol göstericidirler. Günümüzün zorluğu, insanın insandan kopuşu, uzaklaşışı. Genç insanın güven duygusu elbette önemli. Her insan genç olarak hayata başlar, yaş ilerler, yaşlanır, eski gücü ve enerjisi kalmaz. Onları tamamlayan ardından gelenlerdir.

 

Bir Müslüman için umutsuzluk diye bir durumu yok. O her an umut yüklüdür. Bu onun yaşama bilinci ve direncidir. Son anına, yani son soluğuna kadar böyledir. İnsanın bir anlamda gözünün dünyada olması enerjisini ve çabasını gösterir. Bunu tamah anlamında ifade etmiyorum.

 

Biz bizden sorumluyuz. Müslüman Müslümandan sorumludur. Her insan birbirinin tamamlayıcısıdır. İslâm’a dâhil olmak insan için bir bağış. Onun hakkını vermek ve yaşamak da bir bağış. Bunu kendisi oluşturur kişi. Bu, aşkla yaşama bilincidir. Hayat ve yaşama bir aşka dönüşmedikçe insan için çekilmez olur. Hayatı aşka dönüştürmek, sevgiyle yaşamak insanı güçlendirir.

 

Her insanın gözü gelecekte. Gelecek, bu dünya hayatı ile sınırlı değildir. Zaten öte duygusu, inancı olmayanlar için bu dünya hayatı da zindan olur, çekilmez. İnsanın bunalımı kendisine ayak bağı, yani prangadır.

 

Aşk dili müminin tarzı. Onunla yaşadıkça sesi hem kendine hem başkalarına hoş gelir. Biz hem kendimiz için hem başkaları için varız yol ve bilinç sahibi isek yolculuğumuzu şiir ritminde, şarkı coşkusunda yaşar gideriz. Biriktirdiklerimiz  ise bize eşlik eder, yalnız bırakmaz.

Google+ WhatsApp