Geleceğe umutla bakma

Geleceğe umutla bakma


İnsanın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İlk zamanından beri. Dünya insanla var olmaya devam edecek.

Umudumuz insan. Hiçbir zaman kaygı taşımıyoruz. Yaratılanların asılları üzere olacağından kuşkumuz yok. Her şey aslına döner. Kötülüklerin olabileceği, yaygınlaşabileceği geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacak. İyilik ve güzellikler de öyle. Dünyayı kasıp kavuran bir virüs hastalık, sonuç olarak ölümler saçıyorsa da bunun bir yere kadar var olacağı da bir gerçek. Yaşananlar insanlığın kıyameti değil. Kıyametin takdiri ilahi olanla gerçekleşecek. İnsanlık varlığını ve hayatiyetini kıyamete anına kadar sürdürecek.

İnsanlık sadece hastalıklarla sınamalardan geçmiyor. Sınamaları gerektiren birçok neden var.

İnsan kendisiyle de sınanıyor. Çocuklarıyla. Torunlarıyla, babaları ve anneleriyle de.

İnsan kendi sınanmasını hakikat ile tartıya almalı. Böyle olmak zorunda.

İnsan dengesi ve tutarlılığı asıl gerçeği. İnsan sadece kendi tartısıyla arzuladığı bir sonuç elde edemez. İnsan muhatabıyla da kendisini görebilir. Sadece kendine ayna olmak değil başkasına ve başkasının da kendisine ayna olmasıyla olur. İnsanların aynası da insan, yani kendisi.

Bir anne ile baba çocuklarının kötülüklerini istemez. İstemediği bir hayatı yaşasa bile onun felakete sürüklenmesini ve hatta böyle bir yolda tükenmesini istemez. Onun kurtuluşu için çırpınır. Bir felâket sonucu ölümü ve tükenişi ona daha çok acı çektirir. Onu kurtarmaları kendi gelecekleri ve umutlarıdır. İnsanlığın geleceği ve umududur.

İnsanlık var oldukça rızk kesilmeyecek. Rızkın bereketi ve rahmeti bir yerde mutlaka karşılık bulacak.

Günlerdir gençlik üzerine konuşuluyor. Biz de konuştuk ve yazdık. Sorumluluğumuz onlar üzerine düşünmek. Neler olup bittiğini anlamak. Yaşadığımız bu sınanmadan bizim payımız nedir, ne kadar sorumluyuz, olumsuzluklara ne kadar katkımız olmuştur?.. Var olan yaşananlardan kendimizi sorumlu görmemek sorumsuzluk. Her insanın mutlaka bir payı vardır. Bunun için etrafımıza bakmak, insanları gözlemlemek yeterlidir.

İyi ve güzel insanların varlığı geleceğe umutla bakmamız için yeter nedendir. Her çevrenin merkezinde güzel insanlar oldukça güzellikler kendiliğinden yayılır. Kötülük ve hastalık virüsleri nasıl yayılıyorsa güzellik ve iyilikler de öyle yayılır.

Güzel sesli bir şarkı, bir türkü, bir ilahi insanları etkiler kalplerine giriş yolunu sağlar. Güzel davranışlar, sözler ve haller ile insana doğru yol alınır. Bir meczuptan, bir ayyaştan, bir sokak çocuğundan, başıboş bir insandan da alınacak dersler var.

Bugünün genç insanı slogan atmıyor, çatışmalardan kaçıyor. Gerilimlerden bıkmış, bağırmalar ve tehditler onu artık ürkütmüyor. Çünkü o olumsuz dünyaya gözleri ve kulakları kapalı. Sokaklar, bulvarlar, meydanlar gezip tozmasını sağlıyorsa da güven vermiyor. Farklı bir dünyayı tercih ediyor.

Cinnet hâlinde olanlar ara ve üst kuşaklar. Onlar tahammül sınırlarını dengeleyemiyorlar.

İnsandan umudumuz kesilmez. Onların dünyasını kavrayacak, etkileyecek, heyecan verecek hamleler arıyor. Kendilerine göre bir akıştadırlar. Bu; küresel olsun, yerel olsun fark etmiyor.

Sermaye sahipleri sermayelerinin gücünü korumak daha da arttırmak için çabalıyorlar. Onlar insana değil kendilerine yatırım yapıyorlar.

Mazlum insanların ahı çok etkili ve çok sarsıcıdır. İster bugün olsun isterse yarın. İnsan değeri insandan insana fark koymadan bakmadır. Her insanı eşit görmedir. Başkasının mazlum çocuğunun içine düştüğü nedenler neyse o nedenleri bilme, sorunları giderme sorumluluğudur.  Genç bir insanın hayatını karartıyorsak onun bedeli çok ağır olacak.

Adil, merhametli sevgi dolu bir bakışla. Kendi çocuğunu nasıl düşünüyorsa onu de kendi çocuğu gibi bilmeden geçer çıkış ve kurtuluş yolu. Zulümde değil adalet ve merhametten geçiyor bu durum ve oluş.

Google+ WhatsApp