Dua Vaktidir

Dua Vaktidir


“Dua ibadetin özüdür / ta kendisidir” buyurur Peygamber Efendimiz (Tirmizî, Deavât, 1).

 

Dualarımızı daha da çoğaltacağımız mübarek üç ayların feyizli ve bereketli iklimindeyiz. 

 

“Bin aydan hayırlı” Kadir gecesini içinde barındıran Ramazan-ı Şerif’e erişme dua ve heyecanındayız… 

 

“Recep ekme, Şaban sulama, Ramazan mahsul ayıdır” der Zünnûn Mısrî. İmdi tohum ekme vaktidir…

 

Özellikle günde beş kez bizi huzur’a taşıyan namazlarımızı daha bir huşû ve hudû ile kılma mevsimidir.

 

Gül’ce dualar ile: ‘Ya Rab! Beni, annemi, babamı, neslimi, yakınlarımı ve tüm Müslümanları günde beş vakit huzuruna çıkarak saygılarını sunan, acziyetlerini itiraf eden, secdelere kapanan, günahlarından af dileyen ve bağışlanan kullarından eyle. Beni ve zürriyetimi, imanımızın en güzel bir yansıması, rahmet vesilesi, istiğfar güvencesi, cennete gidiş, cehennemden azad ediliş yolu olan namazı ömür boyu ikame edenlerden eyle. “Yaşadığım sürece beni ve soyumdan gelecekleri namazını devamlı kılanlardan eyle.” 

 

Namazını kılarak dininin direğini sağlam tutan ve İslam binasını ihya eden kullarından eyle Allah’ım! 

 

Günümüzü bölümlere ayırarak, hayatımızı anlamlandıran, çekidüzen veren, ruhumuzu arındıran, sana en anlamlı şükran olan, bizi sıkıntı ve zorluklarımızdan kurtaran namazdan mahrum bırakma Allah’ım! 

 

Hem dua, hem Kur’an okuma, tesbihât, tazarru‘, tevazu, hem zikir, tefekkür, şükür, tazim, tekbir, hem hiçlik sunumu barındıran böylesine kapsamlı, ezeli ve ebedi ibadeti hakkıyla eda etmeyi lütfeyle Allah’ım! 

 

Ezanın özgürlük çağrısıyla dirilmeyi, abdestle maddi-manevi arınmayı, istikbali kıble ile kalplerimizi sana yöneltmeyi, iftitah tekbiri ile dünyayı arkaya atmayı, kıyamda huzurunda boyun bükmeyi, rükuda yalnız senin önünde eğilmeyi, secdede sana en yakın olmayı ve tahiyyatta miracı yaşamayı bizlere nasip eyle! 

 

Allah’ım! Bizi abdest alırken su nimetiyle maddi kirlerden temizlediğin gibi İslam’ı da nur kılarak manen temizlenenlerden eyle. Abdest alırken ağzıma verdiğim bu suyu cennette Efendimizin Kevser havuzundan içip bir daha susamamaya vesile eyle. Bu dünyada verdiğin güzel nimetleri ve cennetlerinin güzel kokularını koklamayı nasip eyle. Nice yüzlerin bembeyaz ve müreffeh ve nice yüzlerin kapkara ve muazzeb olacağı o günde yüzümüzü nurlandır, bizi mahcup eyleme. Amel defterimi sağ tarafından verilenlerden eyle; sol taraftan ve arka taraftan verme ve hesabımı da zorlaştırma. Başımı meshederken tüm vücudumu rahmetinle kuşatıver, üzerime bereketini yağdır. Kulaklarımla hep hak ve doğru olan sözleri dinlemeyi ve sözlerin en güzeline de uymayı nasip eyle. Boynumu dünya ve ahirette esaret, zillet ve ateş halkalarından muhafaza eyle. Nice ayakların kaydığı şu dünya yolculuğunda ve ahiretteki sarsıcı hesap gününde ayağımızı sabit kıl ve sırattan doğruca geçmeyi nasip eyle. Allah’ım! Beni tevbe edenlerden ve çok arınanlardan eyle. Sen her türlü noksanlıklardan münezzehsin. Senden af ve mağfiret dilerim. Beni affeyle.

 

Savaşta bile namazını kılan Müslümanları, iş yoğunluğunu, çalışılacak derslerini, gençliğini, zaman ve mekân yokluğunu, hastalığını, kimi namaz kılanlarda gördüğü günahları, nefis ve şeytanın sonu gelmez erteleme ve bahanelerini öne sürerek namazdan mahrum bırakma Allah’ım! 

 

Camide, evinde, işyerinde, tarlasında, bahçesinde, havada, karada ve denizde, nerede olursa olsun mümkünse cemaatle değilse ferden, vaktini kaçırmadan namazını kılan, bir namazdan diğer namaza, secdelerden secdelere gönlü akan kullarından eyle. Bizi ailece namaz kılanlardan eyle ya Rab! 

 

Huzurunda olduğumuzu unutmadan, dünyayı arkada bırakarak, okuduğumuz sure ve duaların manasını düşünerek, her namazımızı sanki son namazımız gibi, huşu içinde kılmaya bizleri muvaffak eyle.  

 

Namaz kılan bir Müslüman olarak davranışlarımıza, ahlakımıza hassaten önem vermeyi, olgunlaşmayı, maddi ve manevi kirlerden arınmayı, zihnimizi arı duru tutmayı, kibirden kaçarak alçakgönüllü olmayı, her türlü kötülük ve günahtan uzak durmayı nasip eyle. Allah ile var olmanın, onun huzurunda vahyin soluğuyla dirilmenin, Müslümanlığımızı her yerde, her zaman hissetmenin, aynı safta durarak Allah’ın huzurunda eşitliğin, nefsiyle mücahede etmenin, küfre en açık bir reddediş sunmanın, şeytanı çaresiz bırakmanın, Allah’ın rızasına ermenin saadetini yaşayan bahtiyar kullarından eyle.’ (M.Nezir Gül’den)

 

Âmin. 

Google+ WhatsApp