Corona ile imtihanımız!

Corona ile imtihanımız!


Hayır, bu tabii bir salgın hastalık değil. Bekleniyordu oldu. Tamam bu işi başlatanlar, bir laboratuvardan sızdırılmasını da örgütlemiş olabilirler. Tamam, varsayalım bu bir komplo. Ama birileri bu süreci, böyle bir savaşın malzemesi yapabilirler. Zaten mikroçipler de hazır, aşı çalışmaları da. Süreç tabii mecrasında işlemiyor. Bu çok açık. Birileri gerçeği gizliyor.

 Genel olarak bakıldığında manzara şu: 3. Dünya savaşı biyolojik savaşla başladı. Bu savaşın beraberinde bir de psikolojik bir savaş var. Eşzamanlı bir de ekonomik savaş sürüyor. Askeri bir savaş için ordular mevzilerine yerleşmeye başladı bile.

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uzun sürecek bir savaşa hazır olmalıyız.

40 kere yazdım, yine yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim. Başımıza gelen felaketler topluma sirayet eden cahillik ve zulümden kaynaklanıyor. İşin zahiri sebebleri yanında manevi sebebleri de var. Aslında zahiri sebebler dediklerimiz de maneviyatı tahrip eden şeyler. Kan üzerinden bile birileri vurgun hesabı yapabiliyor. Savunma için kurşun üzerinden bile vurgun hesabı yapanlar olabiliyor. Haram para, haram makam, haram unvan. Bu işler “Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar” noktasına gelmiş. Bu şartlarda Allah’ın yardımı bize ulaşmaz. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden, zalimler karşısında sessiz kaldığımız hatta onlara yardım ettiğimiz için ateş bize de dokunuyor. İşin hem zahiri sebeblerine ilişkin tedbirlerini alacağız, hem batıni ile ilgili. Hem maddi boyutu, hem manevi boyutu var bu işin. Hem Necaset’ten arınacağız, hem “Hades”den! 

Sahi şu, 25 Mart 2020’de basında yer alan “Ruslardan flaş iddia: İçinde nükleer silah bulunan askeri uçak İncirlik’e doğru yola çıktı” haberinin sonucu ne oldu. İddia önemli idi: “Amerikan stratejik C-17A Globemaster askeri nakliye uçağının 23-24 Mart gecesi New Mexico’daki Kirtland Hava Üssü’nden kalkarak, Türkiye’nin güneyindeki askeri hava üssü İncirlik’e doğru yola çıkığı öne sürüldü” deniyordu. ABD donanması Çin denizinde, Hind okyanusunda, doğu Akdenizde, Karadeniz’de. Ruslar Balkanlara ve Kafkaslara güç kaydırıyor. Amerikan askerleri Bulgaristan ve Romanya’da.

MİT yurtdışından gelecek bio terör saldırılarına karşı istihbarat yapmalı, önlem almalıdır. Yurtdışından gelecek ajanlar, başka ülkeler üzerinden, farklı ortaklık yapısına sahip ve farklı isimlerde şirket isimleri ile kapımızı çalarak, burada iktidar nezdinde muteber kişi ve kuruluşlar üzerinden sureti haktan gözükerek, STK, akademisyen, işadamı ve media üzerinden girmeye çalışabilirler. Biz kendi uzmanlarımıza FDA belgesi sorarken onlar için sorun yok, Elektronik, gıda, sağlık alanlarında çözüm sunma iddiası ile gelebilirler. Helal sertifikası her türlü standart ve bilimsel sertifikaya sahip olacaklardır. Onların çömezi FETÖ’cülerin dün nasıl fabrikasyon belgeler ürettiklerini biliyoruz. Bilirsiniz, demokrasilerde çare tükenmez!?

Kovid 19 günlük istatistiki veriler yetersiz ve hatta gerçeğin anlaşılmasını zorlaştırıcı etkiye sahip bir yöntemle sunulmaktadır. Doğru bir bilgilendirme için açıklamaların  geçen yıllardaki ölüm vakaları ile kıyaslandırılarak verilmesi gerekir. Koronavirüs istatistiği Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Gen. Md. tarafından 5 yıldan beri, 1 Mart 2020’ye kadar her hafta ortalama 5-20 sayfa arasında analiz edilmiş ve yorumlanmış şekilde grafik görsellerle ve dünya istatistikleri ile karşılaştırmalı olarak verildi.

Önce Mart 2020’den başlayarak bütün verilerin düzenli olarak aynı şekilde verilmesi ve açıklamaların bu merkezden yapılması gerekir. Bu iş siyasi bir iş olmadığı gibi bilim kurulunun da işi değildir. Analitik değerlendirme için izleme ve istatistiki verilerin karşılaştırmalı olarak yorumlanması gerekir. Bilim, media ve meslek odaları bu veri üzerinden değerlendirme yapar, bilim kurulu yeni açılımlar sağlar, siyaset bu çerçevede yeni kararlar alır. Sağlıkçı arkadaşlardan aldığım bilgi, Korona virüs şüphesi ile sağlık kurumuna gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişi hayatını kaybederse, daha önce kanser, şeker hastası, başka hastalığı olup olmadığına bakılmaksızın ölüm sebebi olarak “Korona virüs” kaydı düşülüyor. Aynı dönemde mesela nasıl trafik kazalarında düşüş oldu ise, benzer bir sebeble, kanser, şeker hastalıklarından ölümlerde de ciddi bir azalma olduğu görülecektir.

Burada şöyle bir sorun daha var: İnfluenza grubunda, yani nezle, grip, zatürre grubunda birçok hastalık ya da virüs tipi var. Coronavirüs bunlardan sadece biri ve Türkiye Coronavirüs’ü 2015’den beri izliyor. Son “Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu”na göre (2020, 9. Hafta) 11 Grip türü var. Bunlar Adenovirüs, Enterovirüs, humanbokovirüs, H.metapueumovirüs, Parainfluenzavirüs, Parachevirüs, Rhinovirüs, RSV’nin dışında da tipleri var. Coronavirüs bunlardan sadece biri ve Coronavirüs kendi içinde, COVID-19  dışında yani (SARS-CoV-2) dışında halk arasında SARS, MERS, Kuş gribi, Domuz gribi gibi isimlerle bilinen HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1- CoV diye tanımlanan alt başlıkları ifade ediyor. Bugün ayrıca COVİD 19’un kendi içinde 4 ana mutosyunu olduğu, bunların da kendi içinde onlarca alt gruba ayrıldığı ifade ediliyor. Bakın, Mart 2020 istatistik verilerine göre o günkü grib virüslerinin  %30.2’si Rhinovirüs, %23’ü Human bocovirüs, %15’i birden fazla etkenli, %9.1’i Coronavirüs tipinde. 2019-2020 ilk 3 ayı hesabı ile Corona pozitif oranı H1N1 kategorisinde %69.7, H3N2 kategorisinde %1.1. 2019/45. haftasına kadar dolaşımda influenza B virüsü yer alırken, 2019/45. haftasından itibaren influenza A(H1N1) virüsü dolaşıma girmiştir ve 2019/49. haftasından itibaren tespit edilen influenza A(H1N1) virüslerinde artış olmuştur. 2020/6. Haftası sonrası dolaşımda tespit edilen influenza B virüsleri sayıca influenza A virüslerinden daha fazladır. İnfluenza A(H1N1) ve influenza B virüsleri birlikte dolaşımda (co-dominance) yer almaktadır. Sezon geneli dikkate alındığında ülkemizde dolaşımdaki baskın virüsler açısından bölgeler arasında farklılıklar mevcuttur. Akdeniz bölgesinde influenza B, Marmara bölgesinde influenza A(H1N1) virüsü baskın virüs olarak dolaşımda yer alırken Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde influenza B ve influenzaA (H1N1) virüslerinin birlikte dolaşımda yer aldığı görülmektedir. Yarın da bu konuya devam. Selâm ve dua ile. 

Google+ WhatsApp