Bir doğrudan bin yanlış çıkartan iblisler

Bir doğrudan bin yanlış çıkartan iblisler


slâm’ın mahkûm, küfrün hâkim olduğu bu asrımızda insi İblisler cinni İblisleri fersah fersah geçmiş durumdalar. Genelde insanlığın, özelde ise Müslümanların başı insi İblislerle derttedir. 

İblis’e, “Kur’an’dan ne ezberledin?” demişler, “Namaza yaklaşmayın...” demiş. Başka ne biliyorsun?” demişler, “O namaz kılanlara yazıklar olsun...” ayetini okumuş. Sonra “ayetlerin tamamını oku” dediklerinde, “..Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun..” ayetini okumuş. Tabii ki burada söz konusu edilen insi İblistir.

Şer’i bir nass ile karşılaştığında mü’mini mert görevini, namertlikte karar kılmış münafık ise çıkarını düşünür. Hak dinden batıl bir din icad etmek, münafıkların bütün zamanlardaki daimi vasıflarıdır. Allahû Teâla’nın varlığını, yeryüzündeki tasarruf hakkını ve indirdiği hükümlerin değerini reddeden insanlar için, yeryüzünde “hakikat” vasfına haiz olan ve muhafaza edilmesi gereken hiçbir değer yoktur. Aydınlanma felsefesini savunan bu insanlara göre din de, ahlâk da mevsimlik olup değişkendirler.

Dinde değişimi savunan, “klasik fıkıh kitaplarıyla devlet yönetilemez” iddiasını ortaya atan, demagoji hastalığına tutulmuş olan tufeyliler, İblis’i aratmıyorlar. Hiç kimse tarafından kabul edilmeyecek bir yalanı hakikat diye piyasaya sürerseniz, insanlara İblis’i aratmazsınız.

Bir doğrudan bin yanlış çıkarmaya çalışan İblisler, bir kere “Allah” deyip bin kere Allah’a itiraz ve isyan edenlerdir. Bu, Allah’ın emrettiği iman değildir. Allah’ın emrettiği iman; bir kere “Allah” deyip milyon kere Allah’a, Allah’ın Peygamberine, Allah’ın şeriatine teslim olmaktır. 

Sahabeler, Tabiûnler, Etbe-i Tabiûnlar, Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinin metinlerini, senedlerini, sıhhat derecelerini amel etmek için araştırıyorlardı, günümüzün modernistleri, mealcileri, tarihselcileri ise inkâr etmek için araştırıyorlar. Bunların tuttukları yol Yahudileşme ve Hıristiyanlaşma yoludur.

“Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar “cibt”e ve “tâğût”a inanıyorlar. İnkâr edenler için de, “Bunlar, iman edenlerden daha doğru yoldadır” diyorlar.” (Nisa Suresi/ 51)

Günümüzde müsteşrikleri İslâm âlimlerinden daha üstün görenler, müsteşrikleri mezhep imamlarımızdan, mezhep imamlarının yolunda olan âlimlerden daha muteber görenler, bir doğrudan bin yanlış çıkartan İblis’lerdir. Bunlar, aklı gerekli ve yeterli bularak Allah’ın vahiysine savaş açan laikperestlerin kültür ambargosunun etkisi altında kalan kimselerdir. Bunlar sürekli İslâm’ın değerlerini tartışma konusu yaparak lâ dini bilgiye kapı aralamaya çalışırlar. Hepsinin de ortak vasfı, modernist olmalarıdır. 

Bilindiği gibi, modernizm; aklı gerekli ve yeterli bulan ve insanlık dini’ni (!) kurmaya gayret eden filozofların dünya görüşüdür. Bazı çağdaş Müslümanların; modernizmin getirdiği “aklı putlaştırma” (laiklik) kültüründen etkilendikleri sabittir. Türkçe ezan tatbikatı ile başlayan, harf inkılabı ile güç kazanan, mealcilik taassubu ile devam eden ve “Kur’ân Müslümanlığı” iddiası ile son şeklini alan modernizm, İslâm şeriatini ve hilafet rejimini tahrip edebilmek için, müçtehid imamları hedef tahtası haline getirmiştir. Geleneksel ve tarihsel İslâm sloganları, bu hesaplaşmanın bir sonucudur. (Sorulunca Söylenenler/Hüsnü Aktaş, Sh:199-200, Anakara/ 2008) Müsteşriklerin din hakkında söylediklerinin içinde buldukları bir doğrudan yola çıkarak İslâm âlimlerinin üstüne çarpı atanlar, âlimleri yerden yere vuranlar, bir doğrudan bin yanlış çıkartan İblislerdir. Bu din adına konuşurlarken bu İblisleri dinleyince kendilerini anneden doğma âlimler zannedersin. Hâlbuki bunlar ilmin namusuna tecavüz eden zalimlerdir. 

Müslümanlara muhakkik İslâm uleması tarafından ortaya konulmuş bir uydurma hadisi gösterip ardından binlerce sahih hadis-i şerifi inkâr eden ve inkâr ettirmeye çalışanlar, bir doğrudan binlerce yanlış çıkartan İblis’lerdir. Bu İblislere sormak lazım; “Bir uydurma hadisi göster, binlerce sahih hadisi inkâr ettir” talimatını hangi karanlık mahfilden aldınız? Kur’ân gibi bir kitabı referans göstererek, “Kur’ân Müslümanlığı” maskesini takarak batının sihirli hurafelerini Müslümanlara sevdirmeye çalışmak, İblis oyununu oynamaktan başka bir şey değildir. Dinde yeri olmayan kadim hurafeleri çağdaş modern hurafelerin kabulüne gerekçe yapmak, İblisliktir.

İslâm dini, muştulardan enkaz çıkartan bedbahtları kabul etmez. Aksine dinen bizden istenen enkazlardan muştu çıkarmaktır. Enkazlardan muştu çıkarmak, Peygamberlerin yolunda olmaktır. Hz. İsa ile havarileri köpek leşi görmüşlerdi. Havariler: “Ne iğrenç kokuyor?” dediler. Hz. İsa: “Dişleri ne kadar beyaz” dedi. (İbn Ebi’d-Dünya, es-Samt: 385) Günümüzde bunun hilafına muştulardan enkaz çıkartan hayatları yalanlara ve yanlışlara adanmış bir hayli akide yetimi türedi. Genelde İslâm coğrafyasında, özelde ise ülkemizde “sirkatin söylemek”ten başka mahareti olmayan “merd-i kıbti”ler çoğaldı. Allah’ın dinini tenkid etmek için hadis okuyanlar, bir ismi de “Haris” olan şeytandan farksız olanlardır. Allah mü’minleri şerlerinden emin eylesin. 

Google+ WhatsApp