Bayram fıtrata avdettir

Bayram fıtrata avdettir


Fıtrata dönüş hareketinin adı bayramdır; rahmetle ıslandı yüreklerdeki vâha. Kâinat secde etti sevincinden Allah’a. Sevgisizlik, merhametsizlik hastalığına yakalanmış kimseler için bayram bütün zamanların ilâcı. Onda küllenir sevgiler, tükenir acı. 

 

Bayram; yeniden fıtrata avdet vaktidir. Mazlumdan yana olmak, mü’minlerin müşterek akdidir. Mihrâbdaki imam, cenkte komutan. Müslümanlar Kıbleye yönelmiş hepsi bir saftan. Sorulacak soru nerede bu Müslümanları koruyacak “Halife” denilen kalkan? Ümmet darmadağınık, harabe haneleri. İmameyle birleşir tespihin taneleri!

 

Bayram, Allah yolunda yüreklerine bayramlık ve idamlık elbisesini giydirenlerin hakkıdır. 

 

Fıtrata dönüş yolunda yürek usanmaz sevgiden. Bayram gününde fıtratın kokusu gelir Müslümanların şehrinden. Bayram, Arapça’daki “Îyd” kelimesinin Türkçesidir. Arapça’da “îyd” diye anılan kelime Süryani’ceden Arapçaya geçmiş bir kelimedir. “Â-de” (Avd kökünden gelir), iade olundu, iade edildi anlamına gelir. Bizdeki ‘iade’, ‘mîâd’, ‘muayede’, ‘meâd (ahiret) kelimeleri de bu kökten türemişlerdir. Yeniden, tekrar, bir şeyin eski haline gelmesi veya evveline dönmesi anlamına da gelir. ‘Iyd kelimesi ahiret anlamındaki “mead”la da akraba. Belki de bayramlar, mutluluğun menbaı olan cennetten dünyaya armağan edilmiş tadımlık bir sevinç nümunesi olduğu için “bayram” ile “ahiret” aynı kökten türetilmişlerdir. İster Ramazan Bayramı olsun, ister Kurban Bayramı olsun, cennetin dünyadaki provasıdır.

 

Oruç ibadeti bizi fıtratımıza iade eder. Ramazan ayında mü’min kullar Kur’ân âyetleriyle hayatlarına format atarak fıtrat ayarlarına dönerler. Bayram, hayatı vahyi ile fıtrata ayarlanma sevincidir. Ramazan ayında gündeme gelen ‘Fıtr’; fıtrat, insanın asıl tabiatı, bugünkü deyişle “fabrika ayarları” diyebileceğimiz bir anlam ifade eder. Böyle olunca Ramazan Bayramı’nın Arapçadaki adı olan “Îydu’l-Fıtr” fıtrata dönüş veya kaba tabirle fabrika ayarlarına dönüş demek olur.

 

İnsanın asıl tabiatına dönmesi, insanın, nefsin tiryakilikleriyle, kötü ahlak ve eğilimleriyle rahmani yapısından uzaklaştırdığı yaratılışını, normal ayarlarına getirmesi anlamına gelir ki, bayram kelimesine bu anlamda bakıldığında, Cenab-ı Hakk’ın, oruç ibadetine yüklediği o büyük anlam da yerine oturur.  Hatırlayalım kudsi hadisi: “Âdemoğlunun tüm amelleri (ibadet diye yaptığı işleri) kendisi içindir. Oruç müstesna! O benim içindir. Karşılığında ona ne vereceğimi de ancak ben bilirim” (Sahih-i Buharî, Savm/ 2)

 

Yarın bayram; farkında mısın damla olup ümmet denizine karıştın. Muhasebeni yap; imkânlarını kiminle paylaştın? Kaç fakirle kaç yokuşu aştın? Kaç küskünle, kaç dargınla barıştın. Hayrü hesanat hususunda kaç din kardeşinle yarıştın? İmam-ı Kurtubi (Rh.a.) kaydettiğine göre el-Kelbî şöyle demektedir: “Allahû Teâla her bir kavme ta’zim gösterecekleri ve yüce Allah’a namaz kılıp ibadet edecekleri bir bayram tayin etmiştir. Her bir kavim bayram günlerini oyun ve eğlence edindiler. Bundan Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) ümmeti müstesnadır. Onlar bayram günlerini namaz, zikir ve sadaka verdikleri günler olarak bildiler. Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günleri gibi.” El- Cami-u Li Ahkâmi’l Kur’ân (İmam Kurtubî) C: 7, Sh: 16, Beyrut/ 1969

 

Yarın bayram; dostun sesi, dosta sevinç ısmarlar. Sönmüş sanılan fener yeniden parlar. Melun İsrail ümmetin mahremini yoklar. Feryad ediyor anneler, babalar çocuklar. Nerde kaldı Halid b. Velid’e varis olan okçular? Veyl olsun Mescid-i Aksa, Filistin bizim neyimize diyen imanı buçuklar.

 

Bayram sabahı ümmetin esaret haritasına bakınca gamü kederdeyim. Eller bayram etsin ben ah edeyim. İslâm hayata hâkim değilse ben vah edeyim. Bismillah ile siftah edeyim. İstilâ edilmemiş İslâm toprağında bayram edeyim.

 

Bayram gününde dolar mü’minlerin gözüne tebessüm sıcağı. Saygıya, hürmete, merhamet ve ta’zime mekân olur mü’minlerin aile ocağı. Mazluma ve mahruma, fakire ve fukaraya sahip çıkmışsan sana açılmış Peygamber kucağı!

 

Bayram günü mü’minlerin hayatı sevgiye dönüşür. Münkir ve müşrik kin ve nefret bölüşür. İblis, bayram günü iki Müslümanı küskün ve dargın gördü mü gülüşür. Gül bahçesinde dikene âşık olan bülbül üşür!

 

Bayram günü gönüllerde sevgi olur, yüzlerde neşe. Parçalanır yüreklere musallat olmuş kin ve nefret zincirleri peş peşe. Bayram gününde mü’min yürekler dönüşür güneşe!

 

Bayram sabahı güneşin doğuşu bile bir başka. Küskünlükler, dargınlıklar mezara gömülür, hayat adanır “Allah rızası” denilen aşka! 

 

Bayram sabahı sevdiklerinizin üzerini dua ile örtün, üşümesinler. Mü’minler topluluğu arasında şeytanlar birbirleriyle görüşmesinler. 

Google+ WhatsApp