Batı vahşetler yumağıdır

Batı vahşetler yumağıdır


Batıl olan Batının batması mukadderdir. Hak haktır, batıl batıldır; hakka batıl, batıla hak demek, batanlardan olmaktır. Batı; hakka değil batıla iman etmiştir. Batıla iman edenler ile Hakka iman edip tabi olanlar hiç bir olur mu? 

 

“İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.

 

İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir.

 

Bu, inkâr edenlerin batıla uymaları ve inananların Rablerinden gelen hakka uymalarından dolayıdır. İşte Allah, onların örnek teşkil edecek durumlarını insanlara böyle anlatır.” (Muhammed Sûresi/1- 3)

 

Bu âyetler, hak ile batıl kavgasının kıyamete kadar devam edeceğini haber vermektedirler. Batıla iman eden Batı, vahşetlerle bilinir. Batının vahşetleri saymakla bitmez. Batının tarihi, cinayetler ve caniler tarihidir. Vahşi Batı, kanunu koruyan şerifleri, kahramanları ve Kızılderilileriyle bilindiği kadar efsanevi haydutları ile de ünlüdür. Batı dünyası, bir haydutlar dünyasıdır.

 

Batı, haktan, hukuktan ve hakikatten beridir. Batı uygarlığı Yunan ve Roma köklerinden büyümüş ve Yahudi – Hristiyan itikadı ile de şekillenmiştir. Batı toplumlarının on sekizinci yüzyıla kadar insanlığa verdiği katkılar eşkıyalık, katliam ve gasptan öteye gitmez. O zamana kadar medeniyet ve uygarlık deyince akla Batı değil Doğu ve Akdeniz gelmektedir. Roma ve Yunan toplumları Akdeniz kültürü ile doğu kültürünün harmanlanmasından ortaya çıkmıştır. Bu toplumlarda kendilerine has bir erdemler kümesi, ahlaki değerler bütünü bulunmaktadır. Batı, değerlerini batıldan alır. 

 

Batının nesebi gayri sahihtir. Batılı bilim adamları kendilerine geçmişte bir baba aramışlar, Yunan ve Roma’yı da buna göre yeniden tanımlamışlardır. Aynı şey Hristiyanlığın başına gelmiş, ruhani, maneviyatçı, çileci ve kaderci bir doğu dini olan Hristiyanlık Batı’da çıkarcı, servet ve dünya iktidarı peşinde koşan bir pagan dinine dönüşmüştür. Batı dün ideolojiler üzerinden yürüttüğü saldırganlığı bugün medeniyetler üzerinden yürütmesi zenginliğini besleyen sömürgeciliğinin son mağdurlarını da kaybetme korkusundandır. İngiliz yazar William Howitt, “Hıristiyan Batı denilen bu soyun, dünyanın dört bir yanında boyunduruğu altına alabildiği milletlere karşı gösterdiği vahşet ve zulmün bir benzerine hiçbir çağda ne kadar yabanıl, ne kadar kaba ve ne kadar merhametsiz ve utanmaz olursa olsun başka hiçbir soyda rastlanamaz” diyor. Bunun dramatik bir hikâyesi Hindistan’daki yerli kumaş üretimini yok etmek için İngilizlerin 1760’lı yıllarda gerçekleştirdikleri, Hindistanlı dokumacıların kumaş dokurken düğüm atan başparmaklarını keserek onları kumaş üretemez duruma düşürmesidir...

 

Günümüzde barış, demokrasi, insan hakları, kardeşlik ve saire diyerek “Batılı paydaşlarımızla aynı safta olmamızı”, “yeryüzü gerçeklerine uymamızı”, “medeniyet ve terakkinin izinden gitmemizi” savunan bizdeki saftirik Batıcılar, maymunlaşma sürecini yaşamaktadırlar.

 

Batı dünyasının bir aydınlık, bir de karanlık yüzü vardır. Aydınlık yüzü parlak olduğu için genellikle o görülür. Öylesine ki “Batı” denince çoğu kişi hemen bilim, ussal düşünce çağı olan “Aydınlanma”yı anımsar. Son dönemde de “insan hakları” ve “demokrasi”!.. Oysa Aydınlanma çağı, aynı zamanda Batı sömürgeciliğinin doruğa ulaştığı dönemdir. Batılılar, insan hakları ve demokrasi deyip durdukları şu son dönemde de bu söylemlerinin arkasına saklanarak başka ülkeleri işgal edecekler, insanlarını öldürecekler ama bir yandan da çağ dışı yönetimleri destekleyeceklerdir.

 

Batılılar önceleri sömürgelerini ve giderek gözlerine kestirdikleri her ülkeyi uygarlaştırmak için çalıştıklarını da söyleyip durmuşlardır ama bu “uygarlaştırma” sürecinde başvurulan yöntem tam bir “vahşet” çeşitlemesidir. Vahşet, Batı’nın, antik Yunan’dan başlayıp Roma İmparatorluğu’nda gelişerek içyapısını da biçimlendirmiş ve giderek doruğa ulaşmış bulunuyor. Örneğin, mezhep çatışmaları, din savaşları, Haçlı Seferleri, Engizisyon, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları Batı tarihinin dehşet dolu sayfalarıdır. Kendi içlerinde bile böylesine vahşi olan Batılıların başka ülke insanlarına neler yaptıklarını kestirmek güç olmasa gerektir. (Vahşetin Cellatları Batılılar/Prof. Dr. Çetin Yetkin) Batı; medeniyet değil, edeniyettir. Batı medeniyeti dedikleri şey, tek dişi kalmış canavardır. Yüzyıllarca toplumların bilinçaltına kazınan boyunlarından zincirli, kırbaç altındaki köle resimleri özellikle Afrika kökenli toplumu ezmiştir ancak Asya kökenli topluluklar da ABD ve Avrupa’da benzer tutumlarla karşılaşmıştır. Batı, insanlığa zulüm, sömürü, kan ve gözyaşından başka bir şey armağan etmemiştir. İslâm coğrafyasına barış, hürriyet, demokrasi için geldiğini iddia eden batılılar, “firaset-i mü’min” ile incelendiklerinde hakiki manada vahşet cellatları oldukları görülecektir. Batı âleminden kanlı vahşetlerden gayrısı beklenemez.

Google+ WhatsApp