Allah’ın rahmeti

Allah’ın rahmeti


İslâm milletinin yeniden bilinçlenme zamanı. Hayat ve yaşananlar karşısında. Yenilenme ve yeniden kendini anlama zamanı. Hayatta yaşanan olaylar insana ufuk açıcı olur genelde. İlâhi oluşların önünde durulamaz. Tedbirler ancak oluşlar sonrası içindir genelde. Bir tsunamiyi engellemek insanın elinde değil. Depremlerin oluşlarını, tufanları kim engelleyebilir?

 

Zihinlerin bulanıklaşması insanlığın asıl sorunu. İnsanlığın üzerinde gezinen kara bulutlar onların zihinsel ruh dünyalarından yansımalar. Kara bulutlardan kastımız düşünsel sorunlar. Dünyayı saran şu virüsün nedenleri ve nasılları elbette ki tartışılır ve bunun giderilmesi çabaları var. Olması gerekir. Tıp dünyası bu konudaki araştırmaları sonuna kadar sürdürecek. İnsanlığın tamamı bu tehlikenin altında. Aşılar geliştirilse bile, bu, ne zamana kadar insanlığın tamamına yansıtılacak? Yansıtılması zor görünüyor. Bu mikrop mu bağışıklık kazanacak ya da başka bir şey mi? Dünyayı kirleten insanın kirleri gene ilahi oluşlarla zaman zaman gideriliyor ya da doğada yenilenmeler söz konusu olabiliyor. Mevsim diye tanımlamalar dönemsel yenilenmelerdir. Bunlar insanların iradesiyle oluşmuyor.

 

Dünyayı kirleten asıl sorun, insanların düşünce dünyalarıdır. Batı, metafiziği yok sayarken bunalımına neden oldu. Bundan da bir türlü kurtulamıyor. Bu oluşun etkisinde kalanlar, saldırılarını düşünce planındaki sakatlıklara yaslıyorlar. Tıbbi tedbirler elbette alınacak. İnsanlık var olduğundan beri bu çaba var. Zihin dünyaları materyalizme odaklananlar, kendi medeniyetlerini ve inanışlarını yadsırken kendilerini ileri bir aşamada sayıyorlar. Oysaki büyük oluşlar karşısında nasıl şaşkına döndükleri de bilinir. O zaman bir korku sarar.

 

Metafiziksiz bir dünya düşünülemez. Sürekli olarak yaşanan oluşlar insanların genelde dikkatlerinin dışında. Çünkü olağan bir hayatın içinde olağanüstülükler yaşanıyor. Farkında olunsun ya da olunmasın. Ruh dünyalarının kuruması onların dikkatlerini ve duyarlıklarını köreltiyor ne yazık ki. Belli bir alana odaklanırlar, bütünü göremezler. Kâinatın hareketleri durdurulamıyor, depremler engellenemiyor, dalgaların önüne geçilemiyor, boralar, tipiler oluşları içinde gerçekleşiyor. İnsan, sadece bunlar karşısında zarar görmemek adına tedbirler almaya bakıyor. İnsanın savaşı insanla ve kendisiyle. Tedbir alma sorumluluğunu yerine getirdikten sonra çözümsüz kaldığı yerde ilahi iradeye teslim olmak zorunda. Çünkü kendisini aşanlar karşısında yapabileceği bir şey olamıyor.

 

Kanser hastalıkları günümüz hayat koşullarının, ürettiklerinin bir sonucu. İnsanın elinden oluşan. Yakalanılan hastalıklarda, çaresiz kalındığı zaman için şu yapılabiliyor ancak. Kalacak zamanını kaliteli yaşama uğraşısı. İki yıl mı, üç yıl mı her ne ise. Ölümcül olanların önüne geçilemiyor ne yazık ki.

 

Korona bulaşıcı, hızlı etkisiyle insanlığın karabasanı. Kanserden çok daha hızlı öldürücü. Bu öldürücü virüsün ortadan kalkabilmesi gene ilahi bir iradeye bağlı. İnsanlık üzerine ağan, bunaltan bu durumun sarsıcı etkisi fazla. Hepten yok olabilmesi ilahi bir mucizeye bağlı. Yoksa insanlığı tedirgin ediciliği kesilmeyecek.

 

İnsanlık artık eskisi gibi birbirine sarılmayacak, tokalaşamayacak, birbirinden ürkerek uzak duracak. Tabii ki bu, gelecek açısından insanı düşündürecek bir durum.

 

Şimdilik bir durumun sonuçları üzerinde tartışılıyor. Nedenleri kurcalanıyor. Ama ne yazık ki artık bir olgu olarak var ve olmaya da devam edecek.

 

Allah’ın rahmeti her şeyin üzerindedir. Yeniden bir mevsim değişimi gibi büyük ve manevi bir oluş doğayı yeniden kuşatabilir, yeniden kendini yenileyebilir, öldürücü olan birçok şey ortadan kalkabilir. Yeniden asıl düzene kavuşabilir. Korku ve endişeyle Allah’ın iradesine sığınılarak bu paranoya da aşılabilir. İnsana kalsa değişen bir şey olamayacak ne yazık ki.

Google+ WhatsApp