Zillet figüranları

Zillet figüranları


Zillet figüranları

 

 

İzzetin devreye girmesi zilletin bitmesiyle doğru orantılıdır. Zilletten kurtulmadan izzetle buluşmak mümkün değildir. İzzeti yanlış durakta bekleyenler, zilletin kurbanlarını çoğaltanlardır. Onlar her dönemin zillet figüranlarıdır. Rabbimiz zillet figüranlığına karşı uyarıyor:

“Onlar, ‘Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır’ diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler.”(Munafikun Sûresi/ 8)

Dikkat edilirse, Mekke müşrikleriyle birlikte hareket eden münafıklar, Hz. Peygamber (sav)’e ve O’na iman etmiş olanlara “zeliller” muamelesi yapıyorlar, iktidar ve muktedir olmalarını kendilerine asla layık görmüyorlar. Bugün de İslâmî bir hayat yaşayarak bir tek dinleriyle idare olunmak isteyen Müslümanlara çağın müşrikleri, münkirleri ve münafıkları bir olup “mürteci, yobaz, gerici, çağdışı” muamelesi yapıyorlar. Kur’ân-ı Kerim, bu yolun bir zillet olduğunu hatırlatarak izzetin doğru adresini gösteriyor. Müslüman oldukları halde bu dünyada izzeti Allah’ın, Peygamberinin ve Mü’minlerin yanında değil, dinsizlerin ve donsuzların yanında arayanlar, zillet figüranlarıdır.

İzzet ve şeref Allah’a aittir, izzet ve şeref Peygamberdedir, izzet ve şeref mü’minlerdedir, ama münafıklar böyle bilmezler. Peki, bugün kimler izzet ve şerefli? Meşru olanlar değil, meşhur olanlar, malı olanlar, serveti olanlar, arabasının modeli şöyle olanlar, omuzu kalabalık olanlar, evi eşyası şöyle şöyle olanlar, villası, köşkü, sarayı olanlar, makamı mevkii olanlar… Rabbimiz tefsiri mana ile buyuruyor ki; “varsın münafıklar böyle bilsinler, Peygamberim sen bil ki izzet ve şeref Allah’tadır, Allah’la beraber olanda, Peygamberle ilgi ve irtibat kurandadır. İzzet ve şeref Allah’ın kitabından haberdar olmadadır, izzet ve şeref Peygamberin sünnetinden haberdar olmadadır. İzzet ve şeref iman ehli olanlardadır.”

Müslüman ümmet olarak hilafetin ilgasından bu yana bir zillet süreci yaşıyoruz. Şayet Müslüman ümmet olarak yeniden Raşidi hilafete dönüş hareketini başlatırsak, bu asırlık zillet sürecine son noktayı koyacak ve kendi küllerimizden yeniden doğacağız. Müslüman ümmet izzetine ve haysiyetine yeniden kavuşacak, tarihte tatil yapan bir figürandan yeniden tarih yapan bir aktöre dönüşecek ve tarihin akışını değiştirecek bir yolculuğa çıkacaktır. 

Müslüman olduklarını iddia etmelerine rağmen kendi dinlerinin gereğini yapmak yerine düşmanlarının emir ve talimatlarının gereğini yapanlar, zillet figüranlarıdır. Hayatta varlık sebepleri din düşmanlığı olanları iktidar ve muktedir yapmak için yapılan ittifaklar; izzet değil, zillet ve illet ittifaklarıdır. Din düşmanlarının itibarını iltifattan sayanlar, meskenete ve esarete kurban gidenlerdir. “Her iltifata itibar etme. Kurban kesilmeden önce boynu okşanır!”

Hayatta kriterleri din değil para olanların muhatapları dindarlar değil tüccarlar olur. Onları her mevsim başka bir fiyata pazarlayanlar çok olur.  “Gelen Ağam, Giden Paşam” sendromuna yakalanmış bir toplumu zulümle tedavi etmeye çalışanlar, bu çağın zillet figüranlarıdır.

Kediyi aslan sanan fare yüreklilerle yola çıkanlar, meskenet elbisesini giyip zillet durağında esirler kampına gönderilecek günü beklemeye mahkûm olurlar. Hayatta taht oyunlarını sevenlerin, küresel akıl oyunlarındaki rolleri, zillet figüranlığından başkası değildir.

Müslüman olarak dininiz size dost ve düşman kazandırmamışsa; ya dininizi anlamamışsınız, ya da siz Müslüman değilsiniz. Müslüman olarak dosta kin, düşmana himmet. Dünyada var mı ki böyle bir zillet? Şayet senin nezdinde bir değer ifade etmiyorsa Müslüman ümmet, düşmana çok kolay gelir seni esir almak için beklemez mühlet!

Müslüman olup da İslâm diniyle idare olunmamak büyük zillet. Bu zilletin figüranı olmamak için hicret son Nebiye oldu ateşten gömlek!

“Celladına âşık olmuşsa bir millet

İster ezan, ister çan dinlet

İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet

Müstehaktır ona her türlü zillet!”      

Genelde İslâm coğrafyasında, özelde ise ülkemizde Allah’ın dinine karşı kesintisiz savaşmayı hayatta kalmalarının sebebi ve gerekçesi görenlere âşık olan Müslümanların celladına âşık olandan ne farkları vardır? İşte bunlar zillet figüranlarıdır. Müslüman olarak din, iman, şeriat, ümmet, hilafet, cami ve ezan düşmanları karşısında tavırsız ve kararsız kalırsan düşmana kolay gelir her gün senin kulağını çekmek. Hayatın her karesine put diken ve diktirmeye çalışan küresel ve bölgesel Nemrudların en büyük korkusu İbrahim baltasıyla devrilmek!

Müslüman olarak hep Müslümanlarla birlikte diriliş ve direniş ehlinden ol, sakın zaaflarını düşmana etme teşhir. Bunun aksini yaparsan izzetin zilletle birleşir. Zillet figüranları nezdinde Allah’ın dinine hizmet etmek boş. Zillet figüranlarından itibar görmek istiyorsan İslâm’ın ve Müslümanların istiklâl ve istikbâlini bırak günü kurtar ve çıkarına koş! 

 

yeni akit

Google+ WhatsApp