Zihni Bulanıklık

Zihni Bulanıklık


Müslü - m anla - rın karmaşık durumu zihinseldir. Bakışlar İslâm medeniyet düşüncesi bağlamında ve ruhunda olmadığı sürece karışıklıklar süregidecektir. Gerilimler tırmandığında duygusal köpürmeler devreye girer. Bunlar hiçbir zaman sağlıklı olmaz. Köpürtünün dalgalarına kapılanlar ne geçmişi ne ân’ı ne de geleceği düşünürler. Ân içindeki dalgalanışlarla sürüklenilir. Köpükler dağılınca hiçbir şey yokmuş, kalmamış gibi sakinleşilir, eski hâle bürünülür.

 

Oryantalist düşünüş artık insanların kendisinde. Yabancıların gelip Doğu, Şark hakkında bir araştırma yapmalarına gerek yok. Bu topraklarda onların gönüllüleri var. Bilerek ya da bilmeyerek. Bilerek yapılıyorsa ihanettir, bilmeyerek oluyorsa cehalettir. Her ikisi de kabul edilemez.

 

Müslümanların genel sorunu kendi kendilerini, iç dünyalarını, olup bitenleri sağlıklı bir bakış ile ele almayışları. Genel anlamda oluşturulan bir havanın etkisiyle kendilerini bir yere konumlandırmaları.

 

Filistin veya Kudüs örneği ortada. Kesimler birbirlerini suçlayıp töhmet altında tutarlar. Çok bağıranlar diğerlerini eleştirirler. On yıllardır benzer durumlar yaşanagelir. Her olay yeni bir başlangıç olur, başa dönülür, gerilim tırmanır ardından ortalık durulunca hiçbir şey olmamış gibi olunur. Oysa düşünüşler, emperyalizmin sürekliliği, işgalleri, oyunları olduğu gibi duruyor. Yeni zamana ve geleceğe bir hazırlık yapılmaz.

 

Üstad Sezai Karakoç oruç ayının bitimiyle, onun maneviliğinin etkisinin olanca ruhuyla Müslümanlar üzerinde etkisinin olması gerektiğini ifade ediyor. O manevî ruh birlikteliğinin devamının önemi üzerinde durur. Oruç, bayramlar manevilikler birleştiricidir. Oruç Müslümanların ortak ibadeti. Bu, aynı zamanda ortak yaşama biçimidir. Her kesimden, meşrepten, insanlar birlikte oruç tutuyorlar. Öyle ise eylemde de birliktelik gerekir.

 

Filistin’i sadece Kudüs ile sınırlamak ne kadar doğrudur? Müslümanlar genel bir kuşatma altındadır. Odak elbette Kudüs, Mescid-i Aksa’dır. Bu Müslümanların ruhuna bir saldırıdır. Bu durumun her Müslüman ve her insan tarafından sahiplenilmesi değerlidir. Kim bu anlamda sorumluluk üstleniyorsa onu sevmek, saygı duymak gerekir. Kim somut ya da somut eline bir taş alıp fırlatıyorsa anlamlıdır.

 

Müslümanların birlikteliğini sağlayacak her adım daha da önemli. Şu sıcak gerilimlerin yaşandığı bir süreçte bunun sürekliliği önemli. Diyelim ki bugün ateşkes ilan edildi, bir süre sessizliğe bürünüldü, bu gerçek bitiyor mu, kapanıyor mu? Asıl özüyle orada duruyor. Müslümanların birlikteliğini topluluklar, cemaatler, kesimler arasında sağalama çabası olabileceği gibi, uluslararasında da sağlanmalı. Adımlar atılmalı. Azı ya da çoğu olmaz. Bir yerde atılan ilk adım bir başlangıç olur arkası gelir. Üstad Sezai Karakoç, Türkiye, İran ve Pakistan örneklerini veriyor. Hazır kurulmuş olan bir D-8 kuruluşu var ve orada hazır duruyor. Bunun işler hale getirilmesi. Devam edenlerle edilir, yeni katılanlar olacaksa olur.

 

Emperyalizm ve sömürgecilik farklı dillerle bakış ve tutumlarla devam ediyor.

 

Bir millet kendi olmaktan kaçar, uzak durur, sessiz kalırsa bir gün onun da kapısına dayanılır ama çok geç olur.

 

Bir deyimimiz var “Gözünün üstünde kaşın var” diye. O göz ile o kaş zaten orada doğal hâlleriyle var. Bir kusur varmış gibi dikkati oraya çekme bir zihin bulandırma hâlidir. Bizim kusur arama için bahaneler peşine takılmanın bir anlamı ve bir değeri yoktur.

 

İslâm milletinin ortak değerleri ve buluşma noktaları, merkezleri var. Neyi nasıl birleştirebiliriz, tek güç hâline gelebiliriz bunların üzerinde düşünmek gerekiyor. Yoksa ülke veya ulus olarak o kadar çok sorunlarımız, kusurlarımız ve boşluklarımız var ki. Bunları gidermenin zorlukları elbette var ve olacak. Can havliyle, anlık duygularla sorunların üstesinden gelinemez. Kalıcı ve sürekli olan tedbirler, çabalar ve çalışmalar anlamlı olur

Google+ WhatsApp