Zihnî Kölelik

Zihnî Kölelik


İnsan iradesine konulmuş olan veya kabullenilen zihnî kölelik insanlara egemen. Genel bir durum ve her kesim için geçerli. Kültürden, düşünceden şeylere kadar. İnsan ruhuna sinen bu kabulleniş ve teslimiyet alanını daraltıyor. Kendi olamıyor. Kendi olma ve bu esaretten kurtulma gibi bir çabası da olmuyor. Zaten olan bitenin çok da farkında olunmuyor.

 

Bir millettin içinde bulunduğu medeniyet ve onun düşüncesine bağlılığı bir milleti var eder, kişilikli kılar. Hayatını güvenle sürdürmesini sağlar.

 

Düşüncenin yoğunluğu insanı yorsa da sonuçları iyilik ve hayırlı olanı getirir. Belki de insanlar bunu göze almak istemiyorlar. Sorumluluktan kaçış. Bir diğer ifadeyle hem teslim oluş hem de umursamazlık. Sonunun nasıl olacağını bile düşünemeyiş mi, aldırmazlık mı desek buna?

 

Özgür ve irade sahibi entellektüellerin olmayışı alanı daha da daraltıyor. Bakışların sınırlı veya kasıtlı olduğu bir açı engelleyici durum var. Ruha ve içe abanmış bir soyutlukla. Belli bir bakış ama sadece sıradan ve öylesine bir bakış.

 

Zihnen köle olan ve kendilerini aydın olarak varsayanlar bakış açılarının zihin yapılarıyla uyumlu mu? Çarpıklıkların olduğu bir dünyadayız ve çok yönlü. İnsanı özünden uzaklaştıran ama öze varışı engelleyen bir durum.

 

Müslüman olan ama düşünüş biçimi kendine ait olmayan bir bakış, ya da güdümlülük. Sonuçları da çatışmalara neden oluyor. Bu bağlamdaki başlıca sorun tahammülsüzlük. Zihinde putlaşmış, ya da kemikleşmiş olanları aşamayış ve bağlanış.

 

Bir kere günümüzde medeniyet kavramının tanımlanışı bile bulanık ve karmaşık. Değişen ve seküler bağlamda oluşan bir hayat anlayışının medeniyet olarak kabullenilişi. Bir diğer deyişle, eşyanın oluşturduğu yeni hayatın albenisi medeniyet olarak kabullenilmesi. Batılılaşma sürecinden beri bu böyledir. Eşyanın zihinde oluşturduğu kemikleşme, putlaşma ve ona tapınış. Nesnelere tapış ve ondan asla vaz geçemeyiş. Bir diğer bakış da yaşama biçiminin medeniyet olarak algılanması. Alkol tercihi ile tercihsizliği bu anlamda medeniyet göstergesi! Ona bir anlamda bağlanış ve ondan da vazgeçemeyiş. Bunun ileri geri kavramlarının karışıklığında olduğu gibi. Zorluklar da olsa edinilen bir nesnenin bir kazaya kurban gitmesiyle başlara yıkılan dünyanın ağırlığı altında eziliş. Zor olsa da yerine gelebilen bir şey aslında. Muhafazakâr görünenler bu anlamda daha çok modern, ilerici. Paranın gücü.

 

Zihinler bir şeye tutsak olunca orada donuyor. Batı düşüncesine ve ruhuna kapılanların sorunu. Bunun dışında olan hiçbir şeyi göremeyişleri. Batılılar kendilerini sömürüyor mu, bir sömürgen olarak mı görüyor ya da dönüştürülen hafif nesneler gibi mi düşünüyor.

 

Çatışmaların temelinde de bunlar var. Bir milletin sahip olduğu kültür ve bunu oluşturan medeniyetin ya farkında olmayış ya da reddedişidir bu bakış, çatışma alanını da oluşturuyor.

 

Yoksa ilerilik, gerilik, modernlik gibi sıradan nedenler değildir. Herkes birbirinden daha çok ileri ve modern.

 

Hayatın daha çok değerleri var. Bir zaman geliyor ki kimi nesnelerin hiçbir değeri kalmıyor. Değersizleşen şeylerin ve durumların kazanılması çok daha zor. İnsan manevî değerlerini yitirince dönüşü olmuyor.

 

Büyük yıkım zihni köleliğin insana egemen olması, hayatını baskılaması ve etki altında tutması.

 

Hayat akıp gidiyor, gidilen yolun dönüşü olmuyor. Yabancılık tuzağına düşülünce kurtulunması da güçleşiyor. Zihni kölelik ve sömürgenlik ruhundan kurtulamayış sonu oluyor bir milletin veya toplumun.

 

Bir Müslüman’ın kurtuluşu kendinde oluşur, kendisini kendini bulursa eğer.

 

Teknoloji, eşya insanın her şeyi değildir. Bunalımların nedeni bunalımın kendisidir. Batı düşüncesi bütünüyle bunalımlı. Bugün yaşanmakta olanların açmaza dönüşmesinin nedeni de budur. Kimsenin eğitimsizliği vesaire değil. Eğitimli insanların bunalımıdır yaşananlar.

Google+ WhatsApp