Zihnî Karmaşa

Zihnî Karmaşa


İnsan... Düşünen, düşünebilen varlık. Bildikçe, bilgi yoğunluğuyla olayların, durumların farkına varabilen bir varlık. Varlıklar üstü. Birbirini bilerek tanıyan, anlayan ya da anlamayan bir varlık. Duyularıyla değil, aklıyla ve kalbiyle biliş sahibi olan.

 

Her insan, bulunduğu düşünce, kültür ve medeniyet ortamında şekillenir. Aileden sokağa, okula, sosyal hayata dahil olur. Olurdu.

 

Bugün farklı bir durum söz konusu. Medya, iletişim ve reklam yüzyılında aile kültürünün içine giren ve başkalaştıran bir hayat ile karşı karşıya bulunuluyor. Bu hayat bambaşka seyrediyor. Çocuk gözlerini açar açmaz yabancılık ile emziriliyor, besleniyor. Şekillenme döneminde çocuğun kimi durumlarının oluşu aileleri mutlu ediyor görünse de mayası başka bir şekilde yoğruluyor ve şekilleniyor.

 

İlerleyen zaman içinde, değişen kuşakların hızı, dönüşümü yadırganmamalı ve şaşırtmamalı. Bir kültür dairesinden söz edemiyoruz. Küresel bir hayatın, bakışın etkisi baskın.

 

Tepkiler üzerine de bir yaşayış biçimi var. İnsanın kendisi olma gibi bir durumu söz konusu olmuyor. Çatışmalı bir ruh hâli içinde sağlıklı olanı bulabilmesi güçleşiyor. Çatışan kesimler ve gruplar arasında kendini bulunca bir yere taraf oluyor. O taraflardan herhangi biri kendisine ait olmasa da.

 

Günümüz insanını düşünüş alanı belli değil. Çok karmaşık ve kaotik bir durum var. Müslümanların kendi medeniyetlerinin dairesinin dışında bir dalganın ve savrulmanın içinde. Zıtlardan birini tercih etme bahtsızlığı ve şanssızlığı var.

 

Bir medeniyete ait kavramlar anlamını yitiriyor ya da karşılık bulmuyor bu durumda. Örneğin ülkemizdeki bir insan kendini hangi medeniyet dairesinde görüyor. Medeniyet ve kültür milletlerin asıl özünü ve ruhunu oluşturur. Kendisine yabancı olanlar ile hallenince sağlıklı bir ortamdan uzaklaşıyor. Dünya Müslümanlarının içinde bulunduğu açmaz da burada. Kendisini nereye ait bilecek, nasıl davranacak?

 

Milliyetçilikten tutun çıkar odaklı her davranış kendisini kendinden uzaklaştırıyor. Küresel egemenliğin ve despotluğunun dairesi içine giriveriyor. Emperyalizm güdümlü Araplara kızıyoruz, kızmakta haklıyız. Fakat bu, kendimizi görmemize engel olmamalı. İçinde bulunduğumuz durum onlarınkinden farklı değil. Böyle olunca kendi kusurlarımızı, yanlışlarımızı görmüyoruz ama onlarınkini sayıp döküyoruz.

 

Müslümanlar Müslümanlara zarar veriyor. İnsanlara öncülük edecek Müslüman entelektüellerinin vahim durumu asıl sorun. Onlar sadece kendi çıkarlarını düşünüyor, konumlarını ve yerlerini koruma düşünceleri ağır basıyor. Hakikatleri ifade etmekten kaçınıyorlar. Susuyor ya da görmezlikten, bilmezlikten geliniyor. Başkalarının iyi olmasını öğütleme ya da çıkış yapma yerine kendinden başlamalı. Kendinden ve çevresinden.

 

Irkî üstünlük taslayarak, diğerlerini kendinden altlarda görmek, düşünmek sağlıklı düşünmeye engel. Tarihte milletimiz büyük ve önemli işler başarmışlardır. Bu başarı onlara aittir. Onlarla övünmenin hiçbir yararı yoktur. Eğer aynı yol üzere olunmuyorsa o övünmeler de boşuna.

 

Sultan Fatih İstanbul’u fethetmiş, büyük bir başarı elde etmiştir. Bu başarı onun ve askerlerinindir. Sen bir insanın gönlünü fethedemiyorsan, bir insanı kazanamıyorsan, insanı kendinden uzaklaştırıyorsan, tepeden bakıyorsan istediğin kadar geçmişinle övün. Bunun hiçbir yararı olmaz.

 

Otuz dört kavmi bir arada tutan, adaletle hükmeden, insanların haklarını koruyan atalarının izinde değilsen övünmelerin boşuna. Sen sana düşmansın, milletine düşmansın, medeniyetine düşmansın demek oluyor. Hiçbir kavim diğerinden üstün değildir. İnanış ve bağlanma, iyi davranışlar, adalet ve hak üzere olanlar, iman edenler farklıdır. Onların üstünlüğü gurur gerektirecek bir durum değildir. Toprağın altına girdiğin zaman; üstün kanın, beyaz derin çürür, ancak hak ve adalet ve inanç üzere olan davranışların sana eşlik eder.

Google+ WhatsApp