Zamanı Diriltmek

Zamanı Diriltmek


İçinde var olunan zaman kişinin yaşadığı zamandır. Her insanın zamanı kendinedir ve kendine aittir. Ben bu zamanda yaşıyorsam; bu, benim zamanım. Ben kendimden ve bu zamandan sorumluyum, çünkü yaşıyorum. Sorumluluk görev alanım. Böyle olunca soyut ve var olan zaman kendi akışında iken içinde yaşayanlar kendi dönemlerinde zamanı değerlendirirler. İşlerini yaparlar. İş yapma sorumluluk anlamına gelir.

 

Her çağın öncüleri var. Öncüler dehaları, zekâları, çabalarıyla var olurlar. Yaptıkları güzel şeylerle öne çıkarlar. Öncüler gökten inen varlıklar değil. Onlar hayatlarını belli bir alana yoğunlaştırır, çalışır, biriktirir ve topluma sunar. Sunduğu andan itibaren sorumluluğunun ilk adımını atmış olur. Her insan kendi iradesiyle kendine bir alan açar. Bu, sorumluluk alanını belirler. Kimileri rızkının temini, çocuklarının geçimini sağlamak için çabalar. Kimileri daha ileri adımlar atar, onlar daha yüce hedeflere yönelirler.

 

Bu, onları adım adım bir yerlere taşır. İnsan durduk yere bir yerden bir yere gidemez. Gidebilmesi için yürümesi, yorulması, emek vermesi gerekir. Zamanın içinde var olmak zamanı diriltmedir. Yoksa zamanın kendisi kendi başına bir varlık ama devinimsizdir. Devinen insandır, eylemde bulunan insandır. Zaman ile mekân birbirlerini tamamlar. Mekânlardaki değişimler de zamanın içindeki insanlara aittir. Bir şehrin varlığı insan iledir. İnsan evini, çevresini inşa ederken bu dalga gelişir, köye, kasabaya ve kente dönüşür. İlk adım ilk başlangıç bir merkez.

 

İnsanın kararttığı zamanları var. Onlar karanlıklar içinde karanlık duygularla var olmaya bakar. Çünkü onların hedefi ve amacı başkadır. Hedef ve amaç insanın niyetini belirler.

Çağlar belli insanlarla anılır. Bunlar çok fazla değildir. Çağlar zamanların kesitleri. Her kesitte öne çıkanlar olur. İçinde bulunduğumuz zaman da yeni bir zaman. Bu çağın aydınlatıcıları, sahih inanış ve düşünceye sahip olanlarla olur. Hiçbir şey durduk yerde gerçekleşmez. Hiçbir şey kendi kendine olmaz. Onun oluşturucuları, yüce hedefleri olan insan. Kendini İslâm inanç ve düşüncesine adayanlar, onun ruhuna uygun, öze sahip çıkarak sorumluluklarını yerine getirirler. Müslüman olduğu iddiasında olanlar onun ruhunu korumakla da hem yükümlüdürler hem de sorumludurlar.

 

Şeytanların ve ona bağlı olanların da bir hayat tarzı ve hedefleri var. O onların yolu ve temsil alanı. İyi ile kötü, güzel ile çirkin var oldukları sürece çatışırlar. Kendilerine alan açarlar. Kim güçlüyse o başarılı olur. Her insan tercihte serbesttir. Kendi şeytanını da oluşturabilir, ki öyledir. Şeytanlar ile ruhları örtüşenler bir arada olurlar ve birlikte yol alırlar. Yıllar önce Kosova’da bir dervişi ziyaret etmiştik. Tito zamanında yıllarca hapiste kalmış. “Su ve ekmekten başka ne içtim ne de yedim. Şeytana yenik düşmedim onu yendim” demişti. Bu çok anlamlı. Verilecek çorbada neyin yağının kullanıldığını bilmeyen insan tedbirli ve temkinli olur.

 

Tedbir ve temkin hayat için vazgeçilmez bir kural. Yoksa tuzaklara ve şeytanın yoluna kapılmaktan kurtulunmaz. Zamanlar insanla var. Peygamberlerin zamanları, sonrasında onların izleğinde olanların zamanları var. Medeniyetler zamanlar içinde oluşur. Kültür eserleri zamanlardaki çabalardan sonra ortaya çıkar. Geçmiş zamanlara dönüp bakıldığında zamana mührünü vuran ve mekânda da karşılığını bulan sonuçlar var. Mimar Sinan bir döneme imzasını atmış eserlerinin her biri onun imzasıdır. Zamanı aydınlatan ışıltılardır. Sultanları da var ama öne çıkan somut eserlerdir. Zamanı dirilten bir öncü. Mevlâna bir başka öncüdür. Bunların sayısı çoktur. Bu örnekleri verirken somut isimler üzerinden gidiş gerekir.

Sorumluluk zamanda değil insandadır. Çünkü zamanın içinde var olan insan eylem hâlindedir.

Google+ WhatsApp