Yuhanna vahyinde tarihin sonu

Yuhanna vahyinde tarihin sonu


Yuhanna vahyine göre, sonunda dünya helak olmadan önce 144.000 Yahudi gökyüzüne çekilecek. Sonra yeniden dünyaya dönecekler. Bu açıdan bakınca uzay yarışı farklı bir anlam kazanır. İnsanların beyinlerinin kopyalanması ayrı bir anlam kazanır. Onlar Gog-Magogla savaşmak için hayvanları da kullanmak istiyorlar. Humanoid’lere, Siborg’lara, Klonoid’lere, Genomic’lere yani insanüstü varlıklara ihtiyaçları var.

 

Tanrıyı kıyamete zorlarken, süreci kendileri yönetmek, tanrıyı daha fazla insanı kullanmaya zorluyorlar akıllarınca. Madem gökyüzüne açılan bir kapı var, o kapıdan bilgi, teknoloji, akıl yoluyla geçebilirler mi? Bunun hazırlığı içindeler.. Mümkün olduğu kadar çok bitki, hayvan ve insanın beynini, genini kopyalamak istiyorlar. “Ay”a, “Merih”e yolculuk düşüncesinin arkasındaki ana fikir bu. İnsanları yönetmek için kontrol etmeleri gerek. Onun için Chiplenmiş insanlara, akıllı şehirlere ihtiyaç var. Onun için Starlink’lere ihtiyaç var, 5G’ye, akıllı evlere ihtiyaç var. Dünyanın neresinde, ne oluyor görmeniz gerek, onun için alçak irtifa uydularına ihtiyaç var. Zayıf, tehlikeli, kriminal risk taşıyan insanların da bir şekilde elimine edilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığınızda, bize mitolojik bir hikaye gibi gelen bir başka manzara çıkıyor karşımıza. Bakın uzaylılar, bilim kurgu hikayeleri durduk yerde üretilmiyor. İnsan Tanrısal bir güçle ve akılla yeni bir Nuh tufanına hazırlanırken yeni çözüm yolları bulmaya çalışıyor. Ve bunun için siber bir uzay gemisi inşa etmenin peşinde. Gezegenleri yok olan uzaylıların uzayda koloni kurup yerleşecekleri bir dünya arayışı gibi bir şey bu. Zaten sonunda Mesih gelip kendilerine yol gösterecek. Ya da Satan, yani Şeytan. O da, Tanrıya karşı kazandığı savaşında kendileri ile birlikte olanları kendi yanına alacak!

 

İnsanlık, trajik bir savaş, canavarların elinde ölmesin diye, onları kısırlaştırarak dünya nüfusunu kontrol edilebilir, yönetilebilir bir sayıya çekmek istiyorlar. Kendilerine göre “insani” bir boyutu var bu işin(!). Nasıl olsa sonunda Rab İsa (!) onları uyandıracak. Bu arada Yehova Şahitleri’ne göre, gökte Rable birlikte olma şansı sadece 144.000 kişi için. Diğer kurtuluşa erenler için yeryüzüne geri gönderilecek. Gösterdikleri kaynak: Vahiy 14:1-5; Luka 12:32.

 

Mesela Vahiy 20.4’de, ayrıca “başı kesilen / öldürülen imanlılar diriltilip, Mesih’le birlikte bin yıl egemenlik sürecekleri” de haber veriliyor. Yani ölen ölsün, nasıl olsa “Rab İsa” gelecek, onlardan iman edenleri diriltecek. Yani Rab İsa ile göğe yükselecek 144.000 kişi dışında başkaları da ayrıca göğe yükselecek. İncil’de şöyle bir mesaj da var: “Bundan sonra GÖKTE BÜYÜK BİR KALABALIĞIN sesini andıran yüksek bir ses işittim. “Haleluya!” diyorlardı. Bu 144.000 kişi hesabı Hristiyanlar arasında çok tartışmalı bir konu. Yehova Şahidlerine göre bunlar  Hz. Musa’ya Sina Dağında 10 Emir’in verildiği günden itibaren bugüne kadar olanlardan oluşacak. Bazılarına göre bu süreç 1881, 1931 veya 1935 yılarında bitmiştir, bazılarına göre tamamlanmamıştır. Kimine bu sayı Hz. İsa’nın gelişinden sonraki, kimine göre, ilk insandan b güne kadar gelip-geçmiş herkes içinden seçilenlerden oluşuyor.

 

Bu konuda açık ve net olan bir hesab var İncil’de o da şu: “Mühürlenenlerin sayısını işittim. İsrailoğullarının bütün aşiretlerinden 144.000 kişi mühürlenmişti: Yahuda aşiretinden 12.000, Ruben 12.000, Gad 12.000, Aşer 12.000, Naftali 12.000, Manaşşe 12.000, Şimon 12.000, Levi 12.000, İssakar 12.000,  Zevulun 12.000, Yusuf 12.000, Benyamin aşiretinden 12.000 kişi mühürlenmişti.” “12 havari gibi, İsrail’in 12 oymağının her birinden, 12.000′er olarak seçilen bu 144.000 kişi, “Kuzu nereye giderse ardısıra giderler”-Vahiy 4:4. Vahiy 7:2-4 de de bu konuda bilgi verilir. “Kuzu 6. MÜHRÜ açınca, büyük bir DEPREM olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. (GÜNEŞİN ÖNÜNE PERDE) Ay baştan aşağı kan rengine döndü.”(KANLI AY) -Vahiy 6:12. Büyük Meleklerden biri “Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı: Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin!” diye. Bugünkü İncil farklı türden mühürlemelerden bahseder: iman etme anında; Tanrı’ya ait oluşu gösteren bir başlangıç mühürlemesi ( Efesliler 1:13, Efesliler 4:30); son mühürleme, koşuyu başarılı bitirip, dünyayı yenenler için (Vahiy 3:12); dünya üzerinde gelecek bir Tanrı yargısı, ceza ve sıkıntıdan koruma ve ayrı tutulma amacını taşıyan bir mühürleme (Hezekiyel 9:3-6).

 

(15-17) Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, iktidar sahipleri, köleler ve bütün hür adamlar mağaralara, dağlardaki kaya kovuklarına gizlendiler. Dağlara, kayalara şöyle seslendiler: “Üzerimize düşün! Tahtta oturan Allah’ın huzurundan ve Kuzu’nun gazabından bizi saklayın!?”. Böyle bir tasavvur dünyasından nasıl bir gerçeklik üretebilirsiniz?

 

Ve final: (6-13)Yedi melek ellerindeki yedi borazanı üflemeye hazırlandı.1. melek borazanını üfledi. Kanla karışık dolu ve ateş oluştu, yeryüzüne yağdı. Yerin 1/3’ü, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı. 2. melek borazanını üfledi. Sanki alev alev yanan büyük bir dağ denizin içine atıldı. Denizin 1/3’ü kan oldu. Denizdeki canlıların 1/3’ü öldü, gemilerin 1/3’ü helâk oldu. 3. melek borazanını üfledi. Meşale gibi yanan büyük bir yıldız gökten düştü. Irmakların 1/3’ü üzerine ve su pınarlarının üzerine indi. Bu yıldızın adı Pelin’dir. Suların 1/3’ü pelin gibi acılaştı. Bu zehirli sulardan içen birçok insan öldü. 4. melek borazanını üfledi. Güneşin 1/3’ü, ayın üçte biri, yıldızların 1/3’ü vuruldu. Bunun neticesinde ışıklarının 1/3’ü söndü. Gündüzün ve gecenin üçte biri ışıksız kaldı. Sonra göğün ortasında uçan bir kartal gördüm, sesini işittim. Yüksek sesle şöyle diyordu: “Felâket! Felâket! Kalan 3 melek borazanlarını üfledikten sonra yeryüzünde yaşayanlar felâkete uğrayacak!” İşte birileri onun için Ay’a, Mars’a kaçmak için yol arıyor. Tabii Yuhanna vahyi bu anlattıklarımdan ibaret değil. 

 

Selâm ve dua ile. 

Google+ WhatsApp