Kategori : Yorum

Takiyyeciliğin Zindanında Çağdaş Tekfircilik Hali

Takiyyeciliğin Zindanında Çağdaş Tekfircilik Hali

Herkes kendi alışkanlıklarını veya yaşayageldiklerini dinin vazgeçilmezleri olarak görüyor. Önemsediklerini önemsemeyenleri, yaşadıklarını yaşamayanları, kendi dininin, dini geleneğinin dışında sayıyor. Kendi dinini, bilgi düzeyi ve ilgi alanıyla, hatta kişisel inançlarıyla sınırlamayarak, kendi algı ve

Kur’an’ın Model İnsan Tipi: Mü’minler- 1 ve 2

Kur’an’ın Model İnsan Tipi: Mü’minler- 1 ve 2

Her dinin, her düşünce biçiminin ve her ideolojinin kendine göre yetiştirmeyi hedeflediği bir insan tipi vardır ve her din, her düşünce biçimi ve her ideoloji kendi dünya görüşüne göre de bir fert ve toplum oluşturmayı hedefler. Biz bu ferdin ve toplumun söz ve davranışlarına bakarak onların neyi ve kim

Ey Kudüs… Gözyaşlarını silecek ümmet kış uykusunda…

Ey Kudüs… Gözyaşlarını silecek ümmet kış uykusunda…

Ruhumun titrek elbisesi Kudüs… Gönlümün fermanı ve dizlerimin dermanı Kudüs, hem çıplak kaldım, hem fermanı kaybettim, hem dermanı ellerimle yok ettim… Kalbimin emeli Kudüs… Kalbimin emelini değiştirdim, dünya çok tatlı geliyor. Hayallerimi süsleyen Kudüs yerini tatil

Hiç utanmıyorsunuz, değil mi?

Hiç utanmıyorsunuz, değil mi?

Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Hiç nasıl aşağılandığınızı anlamıyorsunuz, değil mi? Hiç gurunuz, kişiliğiniz kalmadı değil mi? İslam’ın, Müslümanların, bu coğrafyanın değerlerinin, İslam şehirlerinin bu denli aşağılanması, horlanması, yok edilmesi sizi utandırmıyor

Cahiliyenin Değişmeyen Yüzü

Cahiliyenin Değişmeyen Yüzü

Soru1-Şehit Seyyid Kutub’un “cahiliye toplumu” kavramına getirdiği izahları nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap: Fert ve toplumun hayat boyu sergilediği eylem ve söylemleri düşüncelerinin görünen halidir. Çünkü davranışların kaynağı, insanda var olan akide dediğimiz hayat hakkındaki genel düşüncesidir. Bu nedenle davranışlar daima düşüncenin

Kurt nasıl pişirilir?

Kurt nasıl pişirilir?

Çok taraflı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin şahitliğindeki bir uluslararası anlaşmayı kaba kuvvete yaslanarak bozmak ne demek? Yetmezmiş gibi, anlaşmanın diğer ülkelerine, ‘İran’la anlaşmaya devam etmeyeceksiniz, ederseniz siz bilirsiniz’ diye sopa

İslâm’ın ‘merkezi’ çökertiliyor. Ama Türkiye yükseliyor. Neden?

İslâm’ın ‘merkezi’ çökertiliyor. Ama Türkiye yükseliyor. Neden?

Günübirlik hiçbir düşünce, söylem ve hareket bu büyük sarsıntıyı anlamaya, açıklamaya yetmez. Daha geniş bir gözle, akılla, hafıza ile, tarihin derinliklerinden bugüne ve geleceğe bakma ile, coğrafyayı ve dünyayı geniş ölçekte okuma çabası ile, güçler haritasındaki değişimle,

Bilinçli kötülükler

Bilinçli kötülükler

Müslüman halkların tarihsel/yapısal-kronik sorunlarıyla ilgili etkili/samimi/derinlikli/kuşatıcı çözümlemeler yapılmıyor. Bugünün dünyasında, seküler dayanışma, ideolojik dayanışma hiç bir alanda hiç bir boşluk bırakmaksızın sürdürülürken, İslami dayanışmanın, Ümmet dayanışmasının yerinde yeller esiyor. İslam

Dünya siyasetinde dinginlik mi, fırtına öncesi sessizlik mi?

Dünya siyasetinde dinginlik mi, fırtına öncesi sessizlik mi?

Dünya, 4 Mart’ta İngiltere’deki Skripal Suikasti’nden 14 Nisan’da Suriye’de Esad rejimi ve müttefiki İran ile Hizbullah’ın Suriye topraklarındaki varlığını hedefleyen füze saldırsına kadar geçen süreçte, “Yeni bir Soğuk Savaş mı?”, “Bu yaklaşan 3. Dünya Savaşı mı?” sorularıyla hop oturup hop kalktı. ABD-Fransa-İngiltere üçlüsünün Suriye üzerindeki

Kısmi-sembolik bağlılıklar ve temsiller

Kısmi-sembolik bağlılıklar ve temsiller

İnsanlık dünyasının, insanlık tarihi boyunca maruz kaldığı en kibirli ve kirli kötülük, modernitenin bütün halkları ve kültürleri içerisine alacak şekilde, kurucu bir dünya görüşüne sahip olduğu iddiasıyla, bu dünya görüşünü, sömürgecilik yoluyla bütün dünyaya dayatmış

Tevrat, Zebur ve İncil Evrensel kitaplar mıydı?

Tevrat, Zebur ve İncil Evrensel kitaplar mıydı?

SORU: Kur’an evrensel bir kitaptır. Peki, daha önce inen 3 büyük kitap belirli bir topluluğa mı indirilmişti, yoksa onlar da evrensel miydi? CEVAP: Yüce Allah Kur’an’da dinini “fıtrat” olarak tanımlamış, şöyle buyurmuştur:

Gönüllülük

Gönüllülük

Müslüman olmak, islamı yaşamak bir tercihtir, bir sorumluluktur, bir bilinçtir. Her tercihin ve seçimin olduğu yerde bir gönüllülük iması vardır, bu nedenle islam bir gönüllülük hareketidir diyebiliriz. Tabiri caizse gönüllülük peygamber mesleğidir. Gönüllü olmak için

 Erken seçim bir dış politika meselesidir

Erken seçim bir dış politika meselesidir

Nisan ayı büyük bir küresel fırtınayla beraber geldi. Tüm aktörlerin toplandığı yer Türkiye’nin çevresi, sınırlarının hemen ötesi. Ancak olası çatışma sınırının başladığı yer aslında bizzat Türkiye’nin kendisi. Türkiye Suriye’de ve Irak’ın kuzeyinde başladığı işi bitirecek. Çünkü ‘liderlik’ kararlı; “virgülü koyduk sıra

Kocakarı imanı

Kocakarı imanı

Modernizmin en büyük kötülüklerinden biri aile kurumunu zayıflatmış, donanımsız bırakmış olmasıdır. Çekirdek aile diye idealize edilen yapı aracılığıyla nesilleri korunaksız bırakmasıdır. Anne babanın formel eğitimden geçmiş olmalarının aile ortamında nesillerin korunmasına yeterli olacağı gibi bir algıyı egemen

Modern İnsanın Çok Yüzlülüğü…

Modern İnsanın Çok Yüzlülüğü…

Modern insan çok yüzlü… Müslüman da modernliğin kültüründen beslenmiş o da çok yüzlü hale gelmiştir. Yüzünü çıkardığımızda kalacak olan yüz hangisi acaba? Müslüman mı modern mi? İstisnası mı? Elbette ki var ve bu istisnalar kurucu olacaklardır… Önemli olan bu kurucu