Yol ve yolculuk geleceğe

Yol ve yolculuk geleceğe


İnsanın dünyaya ilk gelişi geleceğe dönük. Gözlerini açar açmaz, toparlanır toparlanmaz adım atar insan. Olduğu yerde takılıp kalmaz. Her adım, her soluk geleceğe dönüktür. Bunlar ilk elde bilinç zamanına kadar bilinç dışı. Bilinç edinmeye, akletme ve sezme duyguları oluşmaya başladığı andan itibaren tercihlerle baş başa kalır. Bu, bulunduğu ortam belirleyici olacağı gibi belli bir eğitim de süreci oluşturur.

 

Zaman hızla akıp gidiyor. Geçmiş, kişinin derinliklerine ve labirentlerine karışıyor. Ayrıntıların büyük çoğunluğu unutuluyor. İnsanda iz bırakan, etkileyen anlar kalıcı oluyor. Bunların çoğunluğu unutuluyor.

 

Tarihte büyük insanların, kumandanların, liderlerin yaptıkları ve gerçekleştirdikleri her iyi ve güzel şeyler insanlığın yararı içindir. İnsanlar o yol istikamet üzere bulundukları sürece iyi olanlarını yapmaya devam ederler. Örnek kimselerdirler. Peygamberlerin asıl görev insanları doğru, iyi ve güzel yol ve hayat üzerinde bulundurmak, onlara yol açmak. Her mümin, yani inanan peygamberlerin varisleridirler.

 

Kalıcı ve güzel anlar biriktirmek insanı kalıcı ve güzel kılar. Bunlar zamanla övünçle anılır. Oraya takılıp kalmadan daha iyilerini ve daha kalıcı olanlarını bırakmak kişiyi daha güzel ve anlamlı kılar.

 

Tarih yaşanmış bir geçmiş. Tarihin önemli olaylarını yaşatanlar güçlü, erdemli, akıllı kimselerdir. Onlar doğal ve olması gerekenleri yerine getirmişler. Geçmişleriyle övünç duyacak kimseler bunları yapan ve yaşatanlardır. Onlar da geçmişlerine takılıp kalmazlar, yol ve yolculuk, hayat devam ediyor. Olaylar farklı gelişiyor. Yeni zamanda yeni ve farklılıklar oluşuyor. Onlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunuyor. Buna uyanlar geleceklerini daha sağlama alırlar.

 

Hiçbir iş ve eylemde bulunmadan sadece geçmişin ve başkalarının başarılarıyla övünmek bir acziyet. Hiçbir şey yapmadan başaklarıyla ve başkalarının geçmişiyle avunma bir yarar sağlamaz. İslâm medeniyet dairesinde bulunanlar, açılan yolda hakkıyla ve samimiyetle, yol ve yolculuğa yenilikler eklerler ise o zaman hayırlı işlerde bulunmuş olurlar. Onlar yolun daha yürünür olmasını sağlarlar. Amaç Allah yolunda, Allah rızasına uygun olanları gerçekleştirmek. Zaten Allah rızası ile yapılan her iş hayırlıdır.

 

Önemli olan zorlukları aşmak, güç olanı gerçekleştirmek. Gücü yettiğince yapabileceklerini yapmak. Yürüyen her canlının ayaklarına takılan engelleri kaldırmak önemli bir iştir. Bu, salt nesneler değildir, insanın zararına ve aleyhine olan her türlü olumsuzluklardır. Sonuçlarına bakılmaz. Yol yürünür, geçilip gidilir, yürünen yol geride kalır, önemli olan gelecekteki yolu yürünür kılmak. Bunu hem kendisi için hem de başkaları için.

 

Sırf kendi nefsi için, kendi arzularını tatmin için yapılanlar sadece kendisine kısmi bir yarar sağlar. Başkaları için bir anlamı olmaz.

 

Nefsin, şeytanın açtığı yolda yürümek başta kişinin kendisine zararlıdır. İnsanlığın en büyük dramı da budur.

 

İnsanlık iki yol üzeredir. Biri Hak olan, Allah’ın insanlığa sunduğu, tercih edilmesini önerdiği yol, diğer ise şeytanların ve nefsin açtığı yoldur. Bunları tercih manevi bilinç duyan insanların işidir.

 

Yaşanan geçmiş örnekleriyle bir tarihtir. İnsana düşen onlarla övünmek değil ondan hayırlı, iyi ve güzel olan çıkarımlar elde etmek, üzerine düşünmek daha iyisini yapabilmektir. Güzel insanlar güzel işler yapıp ömürlerini tamamlamış bu dünyadan göçmüşlerdir. Onlarla övünmek sadece takılıp kalmaktan ibarettir. Daha iyisini ve güzelini yapabilme çabası insanı farklı kılar. Taklit eden değil bir üreten olarak kalıcı kılar.

 

Her insanın yapabilecekleri var yapamayacakları var. Yapabileceklerinden iyilik ve güzellik tohumları saçarsa kişi o kendi geleceğini güzel ve hayırlı kılar. Hayırlı iş yapmış olur.

Google+ WhatsApp