Yeniden Okula Başlamak

Yeniden Okula Başlamak

O Okul ki , adı Lailaheillah Muhammedün Resûlullah okulun örnek hocası Peygamberimiz (sav) buyurucusu ,planlayacısı ,maliki, habibi, rahman’ı bütün kudreti elinde olan ol deyince olduran yaşatan, öldüren Rabbelalemin ilk emri ” Oku” ile başlayan,

Yeniden Okula Başlamak

 

O Okul ki , adı Lailaheillah Muhammedün Resûlullah okulun örnek hocası Peygamberimiz (sav) buyurucusu ,planlayacısı ,maliki, habibi, rahman’ı bütün kudreti elinde olan ol deyince olduran yaşatan, öldüren Rabbelalemin ilk emri ” Oku” ile başlayan, kıyamete kadar sürecek olan Okul . İlk emir ALAK emri ile başlamaktadır. ALAK insanın yaradılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. ALAK suresinde başlangıçta surenin ilk beş ayetine kulak vererek yazıma başlamak istiyorum.

1) “Oku” Yaradan Rabbinin adıyla Oku.

2) O insanı bir Alaktan yarattı.

3) “Oku” Rabbin en büyük kerem sahibidir.

4) Ki o kalemle yazmayı öğretendir.

5) Sana bilmediğini öğretti. Allah insanı bir damla pıhtıdan şekillendirerek yaratıp

hayatı devam ettirebilecek nimetlerle donattı, sonra ona kalem kullanmayı onunla

yazdıkları ile insanlara bilmeleri gereken yaradılış sebeplerini ve ona uygun nasıl

yaşamları gerektiğini öğretti. Şüphesiz Allah sonsuz kerem sahibidir (ALAK 1-5).

 

O Rab , bizi bir damla meni suyuyla tamamlayıp kemiklere et giydiren hayat kanı ile yoğuran şekil veren en güzel şekilde yaratanın okuluna başlamak. Yaşayacağımız amel defterimizi hikaye masal hurafe uydurma rivayetlerden arınmış pürüzsüz tavizsiz sayfalar açalım. Ne olur, artık açalım. Dünyayı savaşlar  ,belalar kıtlık, çaresizliklerle her an hergün kirletiliyor. İnsanlığı yaşam haklarına ,ahlaklarına,namuslarına tecavüz ediliyor. Füzeler bombalar masumların üzerine yağıyor. Ne yazık, ne üzücü durum ki bu insanların çoğu müslümanlardır. Demek ki dersimize iyi çalışamamışız. Bir düşünelim, biz hangi okullara gittik, nerede nerelerde yanlış yaptık. Gelin yeniden düşünelim ve düştüğümüz yerden kalkalım, silkilinelim, okulu Lailaheillah olan örnekliği hocası Peygamberimiz olan bizlere sunulan buyurucusu olan Rabbelalemin tek kanun koyan Allah CC. kitabı Kur’an’ı mubiyne bütün samimiyetimizle en içten duygularımızla kalbimize sağlam temellerini atalım. Ne pahasına olursa olsun dünya malı, eş , evlat bizi sarsmasın. Geri adım atmayalım. Bakalım bizi yaradan bizi nasıl haberdar ediyor ( Ey İma edenler, ne mallarınız, ne çocuklarınız sizi Allah’ın buyruklarından tutkuya kapılarak alıkoymasın. Kim (kimler) böyle yaparlarsa artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. MÜNAFIKUN Ay.9)

Lütfen samimi olarak bir düşünelim, insanlık hele bugün müslümanların hali hüsran değil de nedir ? Genellemeye bir bakalım, ayette ne deniliyor. (Çirkin utanmazlıkların (fuhuşun her türlüsü) iman edenlerin içinde yaygınlaşmasında hoşlananlara dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz.NUR Ay.19)

Bugünkü durumu görmüyormuyuz. Çoğumuzun kılı bile kımıldamıyor. İnsanlığı, müslümanlığı bozan insanın doğasına nasıl da her taraftan türlü oyunlarla tecavüz edilip yaşama müdahale ediyorlar. Ne yazık ki bir çok müslümanlar severek isteyerek suskun suskun seyirci kalıyor, seyrediyorlar. Allah CC bu olanların hesabını sormayacağı mı zannediliyor. Bugün müslüman aleminde şu inanış kalpleri kurutmuş çöllere çevirmiş, arapçadan okuduğunun ne anlama geldiğini bilmeyen sadece arapçasından okumanın çok çok sevap olduğu iliklere kadar işlemiş. Ne dediğini anlamadığı lisanına göre öğrenip hayata uygulanmamış. Buraya bir ayet koyup, dilimize göre bakalım bu Kuran niye gelmiş ( Bu Kuran diri olanları uyarıp, korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için indirilmiştir.YASİN Ay.70) .

Arapçasından okuduğumuz zaman manasını lisanımıza göre okuyup anlayıp hayatımıza uygulamakla böylece cenneti hak edebileceğimizi bekleme umudumuz olabilir. Böyle olmazsa ( ansızın hiç farkına varmadığımız bir sırada size azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline Kur’an’a uyun. ZUMER Ay.55).

Bugünkü yaşayışımız ortadayken demek ki biz müslümanlar başka başka okullara gitmiş başka başka kitaplar okumuşuz ki bu hallere gelmişiz. Kendimize de ne kadar yazık etmişiz. Gelin beraber nedenine bakalım. ( Her kim (kimler) Allah’ın zikrinden (kitabından) körlük eder görmemezlikten gelirseler biz onlara şeytanı musallat eder, o onlara arkadaştır.ZUHRUF Ay.36) Devamında ( Kesinlikle o şeytan ( şeytanlaşmışlar) onları doğru yoldan çıkarırlar, onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. ZUHRUF Ay.37), başka bir ayet te Allah’ın Kitabını hayatla uygulamayanlara hitaben akıllarını başlarına alsınlar diye  çok dikkat çekici bir ayet daha ( Şeytan böylelerine boş vaadlerde bulunur, onları boş kuruntularla (hayallerle) oyalar. Şeytanın vaadleri ( nefislerine hükmeder) akıllarını karıştırıp aldatmaktan ibarettir. Şeytanın ve (şeytanlaşmışların) peşinde gidenlerin yeri Cehennemdir. Oradan bir çıkış yolu yoktur. NİSA Ay.119-121)

Değerli okurlarım bu ikazları biz anlıyormuyuz. Kimlerin okullarına gidiyoruz da bugün bu hallere düşmüşüz. Kendimize sorup cevabını arayalım artık.

Unutmayalım ( başımıza gelenler kendi ellerimizle (amellerimizle) işlediklerimizdendir ( bu yüzdendir). ŞURA Ay.30 ) . Şimdi okuluna başlayacığımız okulun kitabına biraz kulak verelim. Bize ne oluyor da böyle vurdumduymaz bir hayat yaşama hakkımızı kendimizde buluyoruz. Bakalım Rabbimiz ne buyuruyor ( Allah kendisinden başka hiçkimseye kulları için hayat nizamı kurma yetkisi vermemiştir. İşte Rabbiniz olan budur. O halde onu layıkıyla tanıyın. Ondan başka gerçek İlah olmadığını hala düşünmeyecekmisiniz. YUNUS Ay.3’ün sonu)  Çeviri : Mustafa Çevik.

Biz böyle başıboş kendi istediğimiz gibi yaşayalım diye yaratılmamışız. Bakalım niye yaratılmışız. ( Andolsun ki biz cin ve insanlardan bir çoğu için cehennemi yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır idrak etmezler, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır hak hakikatı duymazlar. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridirler.ARAF Ay.179)

Yukarıda ki bu ayete aykırı yaşıyorsak şimdi kendimizi bir test edelim. Bakalım sonuç ne  ? Yoksa hala şimdiye kadar gittiğimiz okula devam mı edeceğiz. Ne hallere geldiğimizi anlayalım. Yoksa ( Yemin olsun ki biz bu Kuran’da inananlar için hertürlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insanoğlu tartışmaya herşeyden daha düşkündür. KEYF Ay. 54) . Bizlere yön veren öncülerimiz Kuran ayetlerini prese tabi tutarak evirip çevirip mana çıkartmak peşindeler. Her manacı başka başka deyimlerin manaların peşindeler. Bir de manaların aralarına rivayet, hikaye, masal, israiliyat ta karıştırdılar mı işte bugünkü hal, açıklamalar birbirini tutmuyor, kafa karıştırıyorlar. Bugünlerde zaten birbirlerine düşmüş durumdalar. İllaki Arapça dediler. İnsanları alt tabakada anlamayan koyunlar yerine koydular. Amma  , Elhamdülillah artık maskeleri düşmeye başladı. Bugün kendi dillerine göre Kur’an’ı anlayan Kuran talebeleri nasıl da Kur’an’ı anlıyoruz bizleri kıt akıllı görmeleri yetti artık , yeni okulumuzun kitabına devam edelim, yolumuz açık olsun inşallah. Dünya malı bizi oyalamasın , kitabımıza iyi kulak verelim ( insan müslümanım diyenler) ( sadece inandık, iman ettik diyerek sınanmadan (hesaba )çekilmeden bırakılacaklarınımı sandılar ANKEBUT Ay.2).

Başka bir ayette ( yüzlerini doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden mala olan sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa isteyip dile getirene ve kölelere ( özgürlükleri) için veren namazı dosdoğru kılan zekatı veren ahitleştikleri zaman vefa gösteren zorda kaldıklarında savaş kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışları yaşantılarındandır. İşt bunlar doğru olanlardır ve müttaki olanlarda bunlardır BAKARA Ay.177 ). Ve devamla, (. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği akrabaya yardım etmeyi emreder . Çirkin işlerden fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünesiniz diye size öğüt veriyor. NAHL Ay. 90).

Bu açık açık ayetlerden uyarılardan sonra dünyalıklardan hak hukuk çerçevesinde arınarak Allah’ın emrettiği gibi Allah için kardeşi, anayı babayı, akrabayı samimi olarak hertürlü yalan dolan fitneden arınmış olarak ilişkilerimizi ,hayatımızı içimiz ve dışımız temiz olarak  sürdürmemiz gerekir diye düşünüyorum arzu ediyorum. Aynı bir yapının tuğlaları gibi birbirimizi tamamlayıp sağlam sarsılmaz yıkılmaz olmalıyız. Kesintisiz olarak Allah’ın okuluna devam edelim, aramıza dünya mal ve ziynetlerini sokarak yanılıp yanlış yollara sapmayalım. Allah CC ‘ın emrettiği gibi kazasız belasız ömrümüzü tamamlayalım. Yazımın içeriğine binaen bir ayetle yazımı sonlandırmak istiyorum. ( Ey İnsanlar, ( müslümanlar) Allah tarafından geri çevrilmeyecek, kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur. Ve sizde geçmişi inkar da edemezsiniz. ŞURA Ay.47).

( Ey İman edenler, kendinizi ve aile etrafınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. ( O cehennemde ) üzerinde görevli çok haşin ve korkunç görünümlü Allah’a asla isyan etmeyen ( verdiği görevi yapan) emreolunduklarını harfiyen yerine getiren melekler vardır. TAHRİM Ay.6).

Başlayacağımız okulun kitabını bu inanış ve anlayışla okumanız lisanımıza göre çok çok okumamız lazım ve de elzemdir.

Değerli okurlarım Allah CC biz bu okul talebelerine gayret versin, başarılara ulaştırsın.

Başarıya ulaşmak isteyenlere selam olsun.

Selam ve Dua ile.

 

 

şeref bülbül

iktibas çizgisi

Google+ WhatsApp