Umudun sonsuzluğunda

Umudun sonsuzluğunda


Güzel hayat şiir gibi akar gider. Hayat ve şiir insana en yakışanı. Ne ki insanın dünyasını yeşerten de, karartan da insan. İnsan kendi kendinin tuzağı, kurdu veya tam tersi hayat ve can vereni. Bilincimiz, bizim kendi dünyamızı güzelleştirmek. Güzelliklere güzellikler katmak. Hem kendimiz için hem de genel anlamda insanlık için. Güzellikleri yaymak, güzel adımlar atmak, güzel sözler söylemek ve düşünmek insanı huzurlu kılar. Her dönem insanlık için zor geçer. Kimi zaman karşılık bulmaz, kıvamından uzak olur, başka şeyler karışır, bulandırır.

 

Şiir derken hayatın özü, süzülmüş inceliği ve güzelliği. Kabalıktan ve fazlalıklardan uzak. İnsana coşku veren bir dil hâli. Aşk dili. Tutku ve bağlılık dili. Hiçbir olumsuzluğun üstesinden gelemeyeceği özgünlüğü. Hayatı anlamlı kılmaya çalışanların hayır ve güzellikler üzerine olan uzun yürüyüşü. İslâm milletindeniz. İnsanlığın dünyasını karartmaya değil, aydınlatmaya yükümlü kılındık. Sorumluluğumuz hayatı güzelleştirmek. İnsanların hayatını karartmadan, cehenneme çevirmeden cennet güzelliğinde bir yolculuğun oluşumunda bulunmak, zarar vermemek.

 

İslâm milleti insanlığın huzuru için var. İnsanın kurtuluşuna yol bulmasına yardımcı olur. Önce kendisi o kişiliğe uygun olur. Kendisi İslâm ruhuna tam anlamıyla bürünmeyenlerin İslâm’ı temsil etmesi düşünülemez. İnsana önce insan olarak bakar. Günümüz çıkarcı bakışında, insanları mal, eşya veya meta gibi görme insanlığa ve kendine zulüm olur. Hani geçmiş şiirimizi okurken onun güzellikleri içinde nasıl kendimizi buluyor ve huzur duyuyorsak benzerini bugün yaşatmak bize düşer. Her çağın öncüleri var, farklı konumlarda belirirler. Kimi büyük şair, veli, düşünür, adil yönetici olur. Onların varlığı insanlığa güç katarlar örnek kişiliklerdir. Onlar bir şey yapmaz gibi görünseler de varlıkları yeterlidir. Tabiî ki bir şey yapanlar çok şey yapıyorlardır. Onların işi de budur. Bir şey veya çok şey yapmak. Toplumlara öncü olmak, önde yürümek.

 

Hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz, meydana gelmez. Kendi kendine bir şeyin olması beklenemez. Bir kayaya dokunursanız, iterseniz hareket eder. Yoksa o kaya orda olduğu gibi durur. İlâhî dokunuşlar başkadır. Sonucu kıyamettir. Kıyamet de insanlığın kurtuluşudur, yeni bir hayata başlangıcıdır. İnsan insana güç verdikçe hayat güzelleşir. İnsan ruhuna ve doğasına uygun kimselerle güzel işler yapar, hayatı anlamlandırır ve güzelleştirir. Tüketmek için değil, güzelleştirmek ve çoğaltmak gerekir. İnsanın her anı kıymetlidir. Bulunduğu an ve yerde en küçük bir devinim bir iş yapmadır. Hayata bir şeyler katmadır. Başkalarından beklemek yerinde kendimize düşeni yapmak, yerine getirmek. Herkes öyle düşünürse çoğalınılır. Her insanın bir gücü var, yapabilecekleri ve yapamayacakları var. Yapabileceklerini yapması, işini yapmış olması için yeter bir neden. İslâm milleti şairdir ve şiir ile bilinir. Yüzyıllardır bu böyledir. Güzellikleri yaymak için çabalar. Efendimiz zamanında cihada gidilirken şiirler söylenir. Şiir, ruha ve kalbe hitap eder. İnsanı güzelleştirir.

 

Hayat umut yüklü olmazsa çekilmez. İnsana cehennem olur. İnsan insanın cehennemi değil cenneti olmayı hedeflemeli. İnsanın hayatını karartmak yerine aydınlatmalı, ışık saçmalı. Güzel bir bakış, bir tebessüm, bir söz insana can katar. Kötü bir bakış, bir söz, ağır bir davranış insanın dünyasını karartır, kalbini kırar. İnsanın en güzel varlığı kalbidir, ruhudur. O güzellikler ister ve diler. Kırılan kalp zor onarılır. Dünyamızın en anlamı sözlerinden biri: “Allah güzeldir, güzeli sever.” Efendimiz’in bize sunduğu güzelliklerinden sadece biri. Ki kendisini de şöyle tanımlar: “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere geldim.” Bize düşen de bu güzellikler içinde olmadır. Güzellikler sunarsak karşılığı kendiliğinden gelir. Lafı dolandırmadan güzel düşünelim ve güzel yaşayalım.

Google+ WhatsApp