Tutarlı ve dengeli bir hayat

Tutarlı ve dengeli bir hayat


Tutarlı ve dengeli bir hayat

 

Siyasal düzlemde, geçmiş zamanda, ilginç ve şaşırtıcı olmayan bir tanımlama vardı. Siyaset ile yalan, siyasetçi ile yalan eşdeğerdi. Bu genel bir kanıydı. Yıllarca bu, böyle süregeldi. İlkeli ve erdemli siyaset yapanlar zamanla siyasî ortama girince bir denge oluşuverdi. Herkes birbirinin gözlerinin içine bakar, en azından bir denge kurmaya bakardı.

Millî Görüş hareketi siyasete girince bu dengeyi bir anlamda oluşturdu. Fakat bunu bozan sağ siyaset hareketinin lideri Süleyman Demirel, bilinçli bir şekilde bozdu. Yıllar önce Meclis'in bir dönemiyle ilgili bir çalışma yaparken ilginç bir ayrıntıya ulaştım. Süleyman Demirel’in partisinde milletvekili olmuş olan biri; AP parti grubunda alınan bir kararla, tabiî ki bu Demirel’in önerisi, Erbakan ne konuşursa konuşsun, ne söylerse söylesin o anda kahkahalarla gülün, talimatı verilmiş. Meclis'te Erbakan Hoca konuştukça olduk olmadık yerde kahkahalar yükselir, Hoca alaya alınır, dalga geçilir. Sistemli yapılan bu tutum elbette ki etkisini gösterdi. Erbakan Hoca ise mizahı çok ustaca kullanarak ama hiçbir zaman aşağılamadan, başka bir yöntemle karşılık verirdi.

Günümüz siyasî ortamı hiç de iç açıcı değil. Dışarıdan bakınca insana hoş gelmeyen, özellikle insanı ikrah ettirecek olan üslup, yaklaşım ve değerlendirmeler tamamen etik olandan fersah fersah uzakta. İnsanın içini acıtan tam anlamıyla dengesizlikler ve alabildiğine hoyrat yaklaşımlar karşılıklı olarak ortamı hem geriyor hem de insanı ürkütüyor. Dahası, insanı siyaset yapmaktan ve kulak vermekten de uzaklaştırıyor.

Kesimlerin keskin çizgilerle birbirinden ayrıldığı, hasım ve düşman kesildiği bir ortamda, bu belki hoşlara gidebiliyor. Fakat bu, genel anlamda, tam anlamıyla insanı değersizleştiriyor.

Türkiye genç bir kuşak. Yaşlılık oranı giderek azalıyor. Buna karşın gençliğin önünde bulunanların daha tutarlı, dengeli ve üslubu özgün olanlara şiddetle gereksinim var. Gerek üslup ve gerek yaklaşım anlamında bir Müslüman'a yakışan bir tarz elbette zamanla insanları olumlu yönde etkiler. Zaman alacak ama bu zorunlu bir tutum. Çünkü toplumun birbirini uzaklaşmaya doğru hızla kaydığı bir zaman süreci.

Herkese sorumluluk düşüyor. Gönülleri kazanmanın tek yolu güzel bir dil, güzel bir yüz ifadesi, samimi bir yaklaşım, bu çok şeyi değiştirir. Bu topraklarda yaşayan herkesin ortak yanları var. Buluşma alanları var. Bunlar çoğaltılırsa birbirine tahammül etme ve anlama anlayışı kendiliğinden gelişir.

Kabadayılık ve güç bir yere kadar etkili olabilir. Bir zaman sonra insan bundan uzaklaşır. Üstelik bu tipler zaman içinde sevimsizleşirler. Çünkü bu tutumlar insanda denge bırakmaz. Dünü ile yaşadığı günü arasında tutarsızlıklar belirir ki, bu da kişiyi zamanla güvensiz kılar. İstendiği kadar iyimser ve hakkaniyetli görünülse bile artık etkili olunmaz.

Sevgi dili bir tutkuya veya aşka dönüşünce hayat kendiliğinden güzelleşir. Herkes bundan etkilenir, birbirine benzemeye çabalar. Kendiliğinden olabilen bir durum. Semtlerin insanlarının birbirinden farklı oluşunun nedenleri orada var olan bir anlayış olsa gerek. Bir meyhane ve çevresi ile bir dergâh çevresi kendi olağan doğallıkları içinde iseler ister istemez dilleri, yaklaşımları ve üslupları farklı olur.

Bir cami içindeki huşu ile bir eğlence mekânının gürültülü ortamı elbette bir olmaz. Birinde sükunet ve sessizlik, huşu ve tefekkür var, diğerinde ise çılgınca eğlenme, bağırış ve gürültü olur. Orada düşünmeye ve tefekkür etmeye asla zaman olmaz. Gürültülü vaiz efendilerin sohbetleri de etkili olmaz. İnsanın gönlüne, kalbine dokunmayan hiçbir söz etkili olmaz.

Hazreti Mevlânâ’nın sözlerinin etkisi bugün için de geçerli.

Sürekli şiir dilinden söz ediyoruz. Şiir dili naif ve dokunaklıdır. Gürültüden ve şamatadan uzak. Siyaset yapanlar zamanlarını biraz şiir okumaya ayırsa eminim ki dilleri çok farklılaşacak. Güzel bir dokunuşla kendi kalbine yönelecek önce, sonra da başkalarına. Buna ne çok ihtiyacımız var. Bağırarak da şiir okunmaz, kalbin sesine kulak vererek okunmalı.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp