Trump’ın gözünden terör

Trump’ın gözünden terör


Trump’ın gözünden terör

 

 

ABD Başkanı Trump’ın terör örgütlerini belirlemesi, herhangi bir hareketi veya oluşumu terör örgütleri listesine alması veya bir devleti terörü destekleyen ülkelerden sayması yani kendini bu konuda karar mercii olarak görmesi yine Bekri Mustafa’nın köye imam olması hikayesine benziyor. 

ABD, kendisinin baskıcı ve dayatmacı politikasını uygulamaya geçirmede ve geri kalmış ülkeleri kendine mahkum etmede ekonomik zaaflardan sonra en çok “terör” kavramından yararlanmaktadır. Gerçekte teröre başvuran ama ABD’nin çıkarlarına hizmet eden PKK ve FETÖ gibi nice örgütü himaye ederken, normalde teröre başvurmayan ama ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyen nice kitlesel hareketi terör örgütü olarak kabul ettirmeye çalışıyor. Terörün standartlarının belirlenmemiş olması, izafi bir kavram olarak bırakılması da Amerika’nın işini kolaylaştırıyor. 

Amerikan emperyalizmi saldırganlık stratejisiyle ayakta duran bir güçtür. Doğu bloğunun ayakta olduğu dönemlerde bu saldırganlık stratejisini antikomünizm felsefesine dayandırmıştı ve bunun için komünizm karşıtlığını bir gerekçe olarak kullanabilmek için sürekli malzeme üretmeye çalışıyordu. Şimdi ise saldırganlığına “terör”ü gerekçe olarak kullanmaya çalışıyor. İşte bu gerekçesine geçerlilik ve tutarlılık kazandırabilmek için de sürekli “terör” çerçevesine sokulacak malzemelere ihtiyacı oluyor. 

Gerçekte terör kartından en çok istifade eden ülke çağdaş sömürgeciliğin başını çeken ABD’dir. Kendi çıkarları ve uzun vadeli hesapları için terör örgütlerinden istifade ettiği, yerine göre bu örgütlere para yardımı yaptığı halde her yıl “terör” listeleri yayınlayarak hem kendi çıkarlarına hizmet etmekten kaçınan ülkeleri mahkum etmekte, hem de bağımsızlık veya özgürlük mücadelesi içindeki bazı oluşumları terör örgütü olarak göstermek suretiyle onların karşısında duran işgalci devletlerin veya zulüm rejimlerinin işlerini kolaylaştırmaktadır.

ABD Başkanı Trump’ın şimdi de Müslüman Kardeşler’in faaliyet alanını daraltmak amacıyla bu cemaati terör örgütleri listesine almaya hazırlandığı haberlerde dile getiriliyor. Bunu tam da Venezuala’daki yönetimi devirmek için terör estirdiği dönemde öne çıkarması da dikkat çekicidir. 

Görünüşte demokrasinin savunuculuğunu ve koruyuculuğunu yaptığını ileri süren ABD kendisinin işine gelmeyen yönetimleri devirmek için terörü sınırsız bir şekilde kullanmaktan ve darbecilere destek vermekten çekinmez. 

Mısır’da Hüsni Mübarek diktasına karşı halkın devrim gerçekleştirmesinden sonra yapılan seçimleri Müslüman Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi kazanmıştı. Bu seçim Mısır Arap Cumhuriyeti’nin tarihinde ilk ve tek dürüst seçimdir. İnsanların iradelerini özgürce ortaya koymalarına fırsat verilen ve oyların sayımının da dürüst bir şekilde yapıldığı bu ilk ve tek seçimde Müslüman Kardeşler’in adayı halkın çoğunluğunun desteğini kazandı. 

Ama ABD ve onun yönlendirdiği Suudi Arabistan, BAE gibi dikta rejimlerinin hakim olduğu ülkeler sonuca razı olmadılar ve halkın seçtiği cumhurbaşkanını devirmek için Baltacı teröründen yararlandılar. Bu terörün yayılması için geniş çaplı maddi kaynak temin etti ve insanların sokaklara çıkıp ortalığı karıştırmaları için sokak militanlarına maaşlar verdiler. Sonra da bu terörden yararlanan Sisi darbe yoluyla, halkın seçtiği cumhurbaşkanını görevinden aldı. Güya demokrasiden yana olduğunu söyleyen ABD ve onun güdümündeki dikta rejimleri ise bu darbeyle işbaşına gelen yeni diktatöre destek verdi. Şimdi de ABD Başkanı Trump, bu diktatörle işbirliği yaparak onun ezmeye çalıştığı kitlesel hareketi terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor. Ama ABD’nin tanımı gerçeği değiştirmez.

 

yeni akit

Google+ WhatsApp