Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır?

Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır?


Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır?

 

Tevbe, “geri dönmek” demektir ve insanın yörüngeden çıkan iç dünyasının Allah’ın oturttuğu yörüngeye yeniden yerleştirilmesini ifade eder.

İstiğfar, “Allah’tan af dileyip o günahı hiç işlememiş saymasını isteme” demektir.

Tevbeve istiğfar iki aşamalı bir Allah’a yöneliş eylemidir. Tevbe, günahtan vazgeçip hakikate dönüş aşamasını; istiğfar, günahın cezasından vazgeçmesi için Allah’a yalvarma aşamasını temsil eder.

Kur’an’ın günah konusundaki öğretisi özetle şudur: Hiçbir günah Allah’ın affından büyük değildir. Hiç kimse, O’nun affından büyük günah işlediği duygusuna kapılmamalıdır. Günahtan çok daha büyük günah olan iki şey vardır:

  1. Günahına karşı kayıtsızlık ve aldırmazlık.
  2. Günahının affı hususunda umutsuzluk.

Günahına kayıtsızlık ve aldırmazlık, tüm günahların en kötüsüdür. Günahının affı hususunda umutsuzluk ise, Allah’tan umut kesmektir. Hz. Peygamber’in tesbitine göre; Allah’ın insana olan şefkati, bir annenin bebeğine olan şefkatiyle kıyaslanmayacak kadar fazladır. İlahi şefkati şu âyet çok iyi resmeder:

Ey hadlerini aşıp kendilerini israf eden kullarım! Allah’ın rahmetinden asla umut kesmeyiniz! Allah bütün günahları affedebilir: Çünkü O, evet O’dur sınırsız bağışlayıcı olan, merhamet kaynağı olan!” (39:53).

Tevbe ve istiğfarın şartı samimiyet ve içtenliktir. Bir daha o günaha dönmeme azmi ve niyeti, günahın affında en önemli unsurdur.

Hz. Peygamber kimsenin günahını bağışlayamaz, fakat başkalarının günahının bağışlanması için Allah’a dua edebilir (3:159). Buna rağmen dua ettiği kişi bağışlanmayı hak etmiyorsa, onun bağış talebi bir şeyi değiştirmez. Hattâ bağışlama talebinden dolayı Rabbinden azar işittiği bile olur (9:84).

Her insan günahlarını yalnızca Allah’a itiraf etmeli ve Allah’tan affedilmeyi dilemelidir. Zira insanların ayıp ve günahlarını istismar etmeyen tek merci Allah’tır. Allah dışında herkes, insanların ayıp ve günahlarını onlara karşı kullanabilir, istismar edebilir.

 

Google+ WhatsApp