Tedbir terbiyesi

Tedbir terbiyesi


Tedbire başvurmak, kadere itiraz anlamına gelmez. Kadere rıza göstermek de mesuliyeti ortadan kaldırmaz. Bu âlemde insan kalır terbiye ile nefsine gem vuran. Zalim sayılmaz zalimlerden ayrılıp mazlumun yanında duran. Müslümanlıklarını tartışmalı hale getirirler emperyalistlerin emriyle birbirlerini vuran.

Firavunların korkulu rüyası, Müslümanların tedbir terbiyesidir. Cihad, zalimlerin zulmü altında inleyen mazlumlara Allah’ın hediyesidir. Hainlikler artık sığmıyor çuvala. Çok dinledik doymadık bunca mavala. Tedbirsiz hayat devam ederse muhtaç kalacağız hazin kavala!

Haktır, hukuktur, merhamettir, adalettir, cesarettir tedbirimiz. Asr-ı Saadet’ten gelir sesimiz. İman kaynaklıdır hainlere yenilmez nefesimiz. Tedbir terbiyesini Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye yapmış olduğu şu nasihate çok güzel özetlemiş: “Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana.. Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın!.. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.”

Tedbir insanın ikinci aklıdır. Onun mahareti sabır mektebinde saklıdır. Tedbiri ve sabrı olmayanın tavırları kemalata medar olamaz. Akıllı insan dünyayı kalbine değil, cebine koyandır. Dünyayı cebine koyan dünyayı harcar, kalbine koyan ise dünya tarafından harcanır. Tedbirde eksiklik ve boşluk bırakmamak, ihmalkâr olmamak, vurdumduymaz davranmamak, “Yazılan başa gelir” sözünün uhdesinde saklı bulunan yanlış tevekkül anlayışına ve tembelliğe kapılmamak bizim vazifemizdir. Biz vazifemizi yaparız; Allah’ın vazifesine karışmayız. Hazret-i Yakub Aleyhisselâm oğulları ile birlikte Mısır’a Bünyamin’i gönderirken, tedbiri de, tembihi de elden bırakmadı ve oğullarına şöyle dedi:

“Oğullarım! Şehre bir kapıdan girmeyin! Ayrı ayrı kapılardan girin! Gerçi Allah’ın takdir ettiği bir şeyi ben sizden geri çeviremem! Hüküm ancak Allah’ındır! Ben O’na tevekkül ettim! Tevekkül etmek isteyenler de O’na tevekkül etsinler.” (Yûsuf Sûresi/66, 67)

Âyette Hazret-i Yâkub’un (as) oğullarına yaptığı tembihler birer tedbir mahiyetindedir. Gerek Bünyamin’in başına bir iş gelmesini önlemek için, gerekse oğullarının nazar veya başka biçimde zarar görmesini önlemek için Hazret-i Yâkub’un (as) elinde başka çare yoktu. Olsaydı mutlaka kullanacaktı. O halde Hazret-i Yâkub (as) kendi çapında bütün imkânlarını kullandıktan ve gerekli tedbiri aldıktan sonra Allah’a dayanıp güveniyor, tevekkül ediyor.

Âlemin karanlığına takılmayanlar, kandillerini kendi kalplerinde taşıyanlardır. Kalbi gayr-i meşru olana bağlamak, kalbe yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hakikatten kopuk umutlar, imanı yumruklar. Sahte ilahları toptan reddedip bağlanmışız Allahû Ekber’e. Ermek için bir ufk-i envere, tartışmasız uymak gerekir Allah’ın gönderdiği son peygambere!

Tedbir fiili bir duadır. Tedbir ne kadar iyi olursa, sonuç için o derece makbûliyet şartlarını taşıyan fiilî duâ yapılmış olur. Tedbir bizden, takdir Allah’tan demeliyiz. Bunu bir inanç umdesi olarak gönül dünyamızda taşımalıyız. Kalbimizdeki imanın gereği önce tedbir sonra da tevekkül gelir. Tedbir ve tevekkülden sonra gelen takdirdir. Allah’ın takdirine rıza göstermek imandandır. Ancak tedbirde hata edenler, ihmalkâr davrananlar, takdirde bahane ararlar. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Şunu bilelim ki; “İnanılması farz olan hususlarda tereddüt göstermek inkârla eşittir.” (Nûreddin Es-Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, Sh: 78, 18. Baskı) Tedbir; bir Müslümanın yapacağı bir şey öncesinde Allah’a tevekkülden önce maddi planda elinden geleni yapmasıdır. Tedbirde yanlışlık yapanları uyarmak amacıyla Ebu Müslim-i Horasanî der ki: “Onlar, zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı. Ama uzaklaştırılan dost düşman oldu. Herkes düşman safında birleşince de, yıkılmaları mukadder oldu!”  Tedbir terbiyesini kuşanmak, hainlerin kuşatmasından kurtulmaktır. Tehlike geliyor vaktinde alınsın tedbir. Yanlışlarla bağlanmasın ümmete ait olan defter-i kebir! 

Google+ WhatsApp