Taşı delen suyun azmidir

Taşı delen suyun azmidir


Taşı delen suyun azmidir

 

 

Bir büyüğüm bir şeyi kuvvetle isterseniz Allah o şeyin olması için size güç ve direnç bahşeder derdi. İstemek, istenilen şeyin gerçekleşmesi için atılacak ilk adımdır kuşkusuz. Fakat ilk adımı attıktan sonra istediğimiz şeye ulaşabilmek için çaba göstermek ve azimle yürümek zorundayız. Zira istemek ilk adımdır ancak bu tek başına yeterli değil, bunun ötesine geçmek zorundayız.

Küçük bir su damlası dev bir kayayı azmiyle delip geçer, bir buğday tanesi bütün zorlukları aşarak toprağın bağrından çıkar ve yeryüzünde hayat bulur, dünyaya 3 kg. ağırlığında bir varlık olarak gelen insan yavrusu azmini kuşanarak evrene hükmedecek donanıma sahip olur… Ve eğer insan isterse bütün engelleri aşarak istediği şeye ulaşabilir. Fakat bunun için kişinin öncelikle azim, kararlılık ve mücadele gibi itici güçlere sahip olması gerekir.

İsteklerimiz ve talepleriz bizim inanç ve değerlerimizin, bakış açımızın ve olayları nasıl algıladığımızın bir göstergesidir. İsteklerimizin sonu hiç gelmez, hep isteriz, kimimiz mesleki alanda ilerlemeyi, kimimiz kazancımıza kazanç katmayı, kimimiz sağlıklı bir hayat yaşamayı, kimimiz sevdiklerimize kavuşmayı talep ederiz. Zira bizler bu dünyanın mazbut ve yoksul dilencileriyiz ve isteklerimiz bittiği an ruh ve beden sağlığımızı ayakta tutan bütün dengeler alt üst olur. Depresyonla birlikte hayatımız yeni bir dönüm noktasına gelir ve bizi ayakta tutan isteklerimiz, geleceğe dair beklentilerimiz bir bir kaybolur.

Hayatımız istemek, almak ve vermek arasında gelip geçer. Ancak bu döngünün içinde neyi niçin istediğimizin farkına varamayabiliriz. O nedenle taleplerimizi akıl ve irade süzgecinden geçirmek zorundayız.

TAVSİYELER

Günlük, haftalık ve aylık hedefler belirleyin ve bütün çabanızı ebedi âlemde elde edebileceğiniz huzur ve mutluluğa hasredin.

Vakti nakde çevirin ve attığınız her adımdan sorumlu olduğunuzu unutmayın.

İstemek bir yaşam belirtisidir. Ancak neyi niçin istediğinizin analizini yapmalı ve hayırlı olanı istemek zorundasınız.

Hedeflerinizi belirlerken tek dünyalı bir varlık gibi davranmayın, hayallerinizi ötelere ahiret yurduna taşıyıp her şeyde Allah’ın rızasını arayın.

Umudun kanatlarına sımsıkı tutunun ve yese kapılmayın.

Asıl kazancın iyi şeylerden ikram ve infak etmekle elde edilebileceğini unutmayın ve sahip olduğunuz imkânları ihtiyaç sahipleri ile paylaşın.

Unutmayın vermek yoksullaşmak değildir, vermek aslında almaktır.

Eğer yaşıyorsanız ihtiyaçlarınız ve istekleriniz olacak. Fakat aslolan doğru şeyi doğru zamanda isteyebilmektir. Aslolan hayatın dua ile başlayıp dua ile bittiğinin farkına varmak ve duaya durmaktır.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp