Süleymani’yi; bir mazlum değil, bir zalim öldürdü!

Süleymani’yi; bir mazlum değil, bir zalim öldürdü!


Süleymani’yi; bir mazlum değil, bir zalim öldürdü!

 

Kasım Süleymani öldürüldü..

Kimdi Kasım Süleymani?

İran generali, bir zalim..

Ama öldürüldüğünde?..

Bir mazlum..

Yargılansaydı..

İşlediği suçlar ortaya dökülüp, savunması alınıp, idama mahkum edilse idi..

Ki, kendisine isnat edilen suçlar, kısas ile ölümü hakkettiğini gösterecek nitelikteki suçlar..

Kısas ile öldürüldüğünde..

Mazlum değil, yaptıklarının cezasını çeken bir suçlu olarak hayata veda edecekti..

Yargılanmadı..

Zulüm icra ettiği sırada, veya sonrasında..

Onun zulmü sebebi ile mazlum durumuna düşürülen bir kişi tarafından öldürülmedi..

Ya kim tarafından öldürüldü?

Kendisinden çok daha zalim biri tarafından öldürüldü..

Dolayısı ile..

Zalim iken..

Mazlum olarak öldü..

Süleymani, Yemen’de masum yöre halkına karşı, silahlı bir operasyon düzenlettirdiğinde, oradaki bölge halkı tarafından öldürülseydi..

Zalim olarak öldürülmüş olacaktı..

Acımayacaktık..

Üzülmeyecektik..

Ama..

Süleymani; işgalci ABD’nin, Irak petrolünü daha fazla sömürmek için bulunduğu topraklarda, ABD bombası ile öldürüldü ise..

Bizim gözümüzde, mazlum olarak ölmüş oldu..

Süleymani, İslam dinini değil, Şia mezhebini yaymak için.

“İlla benim mezhebim.. İlla benim mezhebim” diyerek..

Operasyon düzenlediği topraklardaki halk da, müslüman olduğu halde..

Ama onlar Şia değil, Sünni olduğu için..

Oraları da Şia’nın etkinliği altına almak ve onları da Şialaştırmak için çalışırken..

Dayatmalarda bulunurken, baskı planları yaparken.. Bunları hayata geçirirken..  

“Hayır bu zulme boyun eğemeyiz” diyen bir mazlum tarafından öldürülseydi..

Süleymani, zalim olarak toprağa verilecekti..

Ama..

Müslüman toprağını, Hristiyanlaştırmak için, en azından Müslümanların Hristiyan dünyasına boyun eğmeleri için, binlerce km öteden gelen ABD askerleri tarafından, zulümlerine takoz oluyor diye öldürüldüğüne göre.. 

Şimdi mazlum olarak toprağa veriliyor..

Ehli sünnet halkın Şia’laştırılmak istenmesine karşı çıkarken..

Hristiyanlaştırılmasına, Hristiyan dünyasına boyun eğmesine, eyvallah mı edeceğiz?

Hatta.

Ateistleştirilmesine onay mı vereceğiz?

Süleymani; Halep’te Müslümanları öldürtürken..

Halepli bir Müslüman, hatta Halepli herhangi bir insan..

Süleymani’yi öldürseydi..

Hem sevinecektik, hem gurur duyacaktık.. Zalimlere başkaldıran, zalimlere haddini bildiren mazlumlarla övünecektik..

Ama Süleymani, Müslümana zulmünden dolayı değil de...

Halep’teki Müslümanları katlettiği için değil de..

Bir başka zalim tarafından..

Hem de..

Halep’teki Müslümanlar katledilirken, engel olma imkanı olduğu halde hiç ses çıkarmayan bir zalim tarafından..

PKK’lıllar sınırımızdan öteye kovalanırken, onlara sahip çıkan bir zalim tarafından..

“Benim büyükelçilik binama niye yan baktın” gerekçesi ile Süleymani’yi öldürüyorsa..

Süleymani, tüm “günahları”na rağmen..

Belki de günahları karşısında, % 1 mesabesindeki bir “sevabı” sebebi ile öldürülmüş demektir..

Ve zalim olduğu için değil..

Kendisinin zulmü gibi..

Bir başkasının zulmü ile öldürülmüş demektir...

Irak’ta Şia’yı etkin kılmak için değil, başkasının zalimliğine başkaldırdığı için öldürülmüş demektir..

Suriye’de müslümanları katlettiği için değil..

Suriye’de kendisi gibi binlerce Müslümanı katleden bir başka zalime, ders vermek istediği için öldürülmüş demektir...

ABD zalimine “dur” demek istediği için..

Öldürülmüştür..

Tüm zulmüne rağmen, mazlum olarak öldürülmüş demektir.

Şunu da belirtelim..

Süleymani de bir zalim..

ABD de zalim..

Birisi Müslüman coğrafyasını, kendi hegemonyası altına almak istiyor..

Kendisinin etkisi altında olacak yeni devletçikler kurmaya çalışıyor..

Süleymani de zalim..

İran’ın dışında da..

Sünni halkı olan Müslüman ülkeleri de İran’ın nüfuz alanı altına almak istiyor..

Onun için, Irak’a gidiyor. Lübnan’da bulunuyor. Suriye’de varlık gösteriyor..

Var olan ile yetinmiyor..

“Daha fazla, daha fazla” diyor..

Zalimlerin birini al, diğerine vur..

Ama bir zalim.. 

Diğer zalimi ortadan kaldırdığında..

Bunun anlamı nedir?

“Bana karşı çıkacak hiç kimseyi istemiyorum. Ben tek zalim olacağım. Kimsenin aklından, benim zulmüme itiraz etmek bile geçmeyecek! Kimse, bana yan bakmayı bile, aklından geçiremeyecek!”

Bir zalimin, bir başka zalimi ortadan kaldırmasının doğuracağı sonuç, bu değil de nedir? 

Onun için..

Süleymani’nin ölümüne mazlumları düşünüp, üzülmedik..

Ama..

Öldürenin bir başka zalim olduğunu hatırlayıp, sevinmedik..

 

YENİ AKİT

Google+ WhatsApp