Sözünüz aynanızdır

Sözünüz aynanızdır


Adaletsizliğin ve şiddetin kol gezdiği bir çağda anne-babaların Hz. Ömer’i işaret edip, “Ömer gibi çocuklar yetiştirmek istiyoruz” dediklerine ve adalet vurgusu yaptıklarına şahit oluyoruz. Tek kişilik adalara hapsolan, bencil, ihtiraslı, rekabetçi ve doyumsuz bir neslin hayat bulduğu çağda ebeveynlerin böyle bir temennide bulunmaları elbette takdire şayan bir durum. Ancak ne ilginçtir ki adil ve erdemli çocuklar yetiştirmekten bahseden anne-babalar, eylemleri ile aksi bir yön çiziyor ve kendileriyle çelişiyorlar. Çocuğun öz kimliğinin gelişimine büyük önem veren, ona kim olduğunu ve hayatını hangi ilkeler ekseninde sürdürmesi gerektiğini kuvvetle telkin eden sahabeye karşın, bugünün Müslümanları bir yandan hak, adalet ve erdemlerden bahsederken diğer yandan çocuğun henüz kirlenmemiş kalbine makam mevki sevgisi pompalıyorlar. Çocuk daha doğmadan onun eğitimini hangi okullarda sürdüreceğine, hangi mesleği seçip, ne kadar kazanç elde edeceğine, hangi mevkilere yükseleceğine kadar hesap ediyor ve onu bir çatışmanın, bir rekabetin içine sürüklüyorlar. Çocuk konuşuyor, yürüyor, okula başlıyor, sınavdan sınava koşuyor lakin asli sorumluluklarının ne olduğunu bilmiyor ve kendine yabancılaşıyor. Çocuk erdemli bir hayatın kıyısından dahi geçmiyor, çocuk bütün enerjisini anne-babanın kurguladığı hayata ulaşmak ve yarışı ön saflarda götürebilmek için harcıyor. Anne-baba çocuğu sonu görünmeyen bir yarışın içine çekerken kısık bir sesle Ömer’in Ali’nin Ebuzer’in ismini sayıklıyorlar… Lakin diken ekilen tarlada gül değil ancak diken yetişir… Nitekim öyle de oluyor…

 

Oğullarımız, kızlarımız yüksek tahsil edinsinler, eğitimlerini en iyi okullarda sürdürsün ve en gözde meslekleri seçsinler bu elbette temenni ettiğimiz bir şey. Ancak Ömer gibi adaletli, Ali gibi ilim aşığı, Ebu Bekir gibi olgun ve anlayışlı, Osman gibi hilm sahibi çocuklar yetiştirmek istiyorsanız, onların öz kimliklerini tanımalarına yardımcı olmalı ve birincil vazifelerinin insan olmak ve insan kalmak olduğunu kuvvetle vurgulamalısınız. Unutmayın, sözünüz sizin aynanızdır ve zihniniz sarf ettiğiniz ifadelerle sergilediğiniz tutum arasındaki çelişkiyi fark edemeyecek kadar uyuşmuş. Sahabe gibi çocuklar yetiştirmek istediğinizi ifade ediyorsunuz fakat tertemiz duygularla dünyaya gelen yavrunuza materyalist bir bakış açısı pompalıyor ve onu dibi görünmez dehlizlere sürüklüyorsunuz. Anlıyoruz ki siz sözünüzde samimi değilsiniz, anlıyoruz ki siz Ömer değil kapitalist sistemin çarkında erimiş Batılı bir Adem yetiştirmek istiyorsunuz…

Google+ WhatsApp